IPN Gd 1234/5

IPN Gd 1234/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/5
Opis zawartości
Tytuł

Wiadomości. Pismo Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, nr 16-17-18 z dnia 03-12-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
12
Miejsce przechowywania