IPN Gd 1234/47

IPN Gd 1234/47

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1234/47
File description
Title

Lista nadużyć byłego przewodniczącego do spraw Radia i Telewizji Maciej Szczepański, podana do wiadomości pracowników telewizji na zebraniu w dniu 29-08-1980 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
1