IPN Bi 645/3

IPN Bi 645/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 645/3
Opis zawartości
Tytuł

Dwie "cegiełki" "Solidarność" Region Białystok Pomoc Represjonowanym

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
2