IPN Gd 1234/29

IPN Gd 1234/29

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/29
Opis zawartości
Tytuł

BIPS. Serwis Informacyjny KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, nr 149 z dnia 13-08-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania