IPN Gd 1231/21

IPN Gd 1231/21

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1231/21
File description
Title

Ulotka z oświadczeniem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z dnia 06-08-1988 r. wzywającym do uczczenia 8 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz podtrzymania żądań strajkowych

Dates
Starting date
1988
Closing date
1988
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
2