IPN BU 3647/16

IPN BU 3647/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3647/16
Opis zawartości
Tytuł

Oświadczenie członków Osiedla Polskiego w Tengeru w sprawie małżeństwa Heleny Łańcuckiej z ppor. rez. Włodzimierzem Łańcuckim.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania