IPN BU 4069/5

IPN BU 4069/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4069/5
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja nr 2696 Wisłockiego Jana - Członka Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1939
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania