IPN BU 3785/28

IPN BU 3785/28

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/28
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Junacy w Polskich Siłach Zbrojnych.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
18
Miejsce przechowywania