IPN BU 3174/16

IPN BU 3174/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3174/16
Opis zawartości
Tytuł

Pismo Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 09-12-2011 r. poświadczające daty urodzenia dzieci Feliksa i Józefy Sztangretów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2011
Data końcowa
2011
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania