IPN BU 3174/12

IPN BU 3174/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3174/12
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Reginy Morawskiej, ur. 29-10-1901 r. w miejscowości Jezierna, w dawnym województwie tarnopolskim.

Opis

Legitymacja członkowska Związku Patriotów Polskich w ZSRR, zdjęcie portretowe wykonane prawdopodobnie po repatriacji do Polski w maju 1946 r., odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia, zdjęcie ślubne, zaświadczenie uprawniające do repatriacji.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania