IPN BU 3174/11

IPN BU 3174/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3174/11
Opis zawartości
Tytuł

Zaświadczenie wydane Marii Morawskiej przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do spraw Ewakuacji, uprawniające do repatriacji.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania