IPN Ld 641/58

IPN Ld 641/58

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 641/58
Opis zawartości
Tytuł

Życiorys Aleksandra Arkuszyńskiego spisany przez Józefa Łubnickiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania