IPN Ra 138/12

IPN Ra 138/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ra 138/12
Opis zawartości
Tytuł

"Jaworzniacy. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956" (2001: nr 1(114), nr 2(115), nr 3(116), nr 4(117), nr 5(118), nr 6(119), nr 7-8(120) (podwójny), nr 9(121), nr 10(122), nr 11(123), nr 12(124))

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2001
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania