IPN Ra 138/11

IPN Ra 138/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ra 138/11
Opis zawartości
Tytuł

"Jaworzniacy. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956" (2000: nr 1(102), nr 2(103), nr 3(104), nr 4(105), nr 5(106), nr 6(107), nr 7-8(109) (podwójny), nr 9(110), nr 10(111), nr 11(112), nr 12(113))

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2000
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania