IPN Ra 138/10

IPN Ra 138/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ra 138/10
Opis zawartości
Tytuł

"Jaworzniacy. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956" (1999: nr 1(91), nr 2(92), nr 3(93), nr 4(94), nr 5(95), nr 6(96), nr 7-8(97) (podwójny), nr 9(98), nr 10(99), nr 11(100), nr 12(101))

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1999
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania