IPN Ra 138/4

IPN Ra 138/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ra 138/4
Opis zawartości
Tytuł

"Jaworzniacy. Pismo Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Środowiska Jaworzniacy" / "Jaworzniacy. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956" (1993: nr 1(25), nr 2(26), nr 3(27), nr 4(28), nr 5(29), nr 6(30), nr 7-8(31) (podwójny), nr 9(32), nr 10(33), nr 11(34), nr 12(35))

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1993
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania