IPN Gd 1227/102

IPN Gd 1227/102

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1227/102
Opis zawartości
Tytuł

Apel Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego z dnia 11-10-1982 r. do społeczeństwa i załóg zakładów pracy w sprawie strajku solidarnościowego przeciwko likwidacji NSZZ "Solidarność". Komunikat nr 1/X/82 Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego z dnia 11-10-1982 r. w sprawie strajku i demonstracji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania