IPN BU 4111/14

IPN BU 4111/14

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4111/14
File description
Title

Zniszczenia Archikatedry pw. Jana Chrzciciela w Warszawie we wrześniu 1939 r.

Abstract

Obrazy przedstawiają zniszczenia Archikatedry p.w. Jana Chrzciciela w Warszawie powstałe w wyniku niemieckiego bombardowania budynku we wrześniu 1939 r. Na jednym z obrazów ulotka niemiecka w j. polskim zatytułowana „Do żołnierzy i ludności m. Warszawy!”, nawołująca do zaprzestania walki. Obraz przedstawiający zniszczoną działaniami wojennymi salę muzealną (przypuszczalnie ma Zamku Królewskim).

Dates
Starting date
1939
Closing date
1939
Material description
The media type

Klisza szklana

Number of volumes
1
Place of storage