IPN BU 3563/134

IPN BU 3563/134

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3563/134
Dawna sygnatura
PISK 10/167
Opis zawartości
Tytuł

Obchody rocznic: rocznica bitwy o Monte Cassino - plakat w jęz. polskim.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
2
Miejsce przechowywania