IPN Gd 560/4

IPN Gd 560/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 560/4
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia przedstawiające obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku w 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba kart
10
Miejsce przechowywania