IPN Gd 625/142

IPN Gd 625/142

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 625/142
Former reference numbers
IPN GK 285/142, SOSł 142, K.Spec. 1018/46, Ds.Spec. 561/46, 314/K/45
Historical reference numbers
IV K. 160/46
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Karl/Karol Görs, imię ojca: Karl/Karol, ur. 01-05-1878 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do 1945 r. na terenie powiatu słupskiego pełnił funkcję Blockleitera oraz zastępcy Zellenleitera w NSDAP i uczestniczył w zbrodniczej działalności tej organizacji prowadzonej na szkodę ludności polskiej oraz państwa polskiego, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1