Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Zwiad Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1976-1991
Podzespół
Wydział Zwiadu Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1985 - 1991
Seria

Materiały operacyjne