Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojska wewnętrzne
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Podlasko-Mazurska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku [1945] 1976-1991
Podzespół

22 Białostocki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza 1959-1976

Daty dokumentów w podzespole