Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Prokuratura Sądu Okręgowego w Świdnicy. Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu 1945-1950

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy specjalne, prokuratury powszechne oraz sądy powszechne
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1945
Closing date
1950