Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Izabella Krzywda, Danuta Kuszko
Opis zawartości
Tytuł: Kserokopia życiorysu Mieczysława Drewicza; Odpis Świadectwa Dojrzałości Drewicza Mieczysława, Kielce 12.04.1947 r.; Dowód osobisty na nazwisko Sieczkowski Jan; Plakat na cześć Wojska Polskiego; Instrukcja bojowa cz. I, Miasto, Zambrów 1936 r.; Instrukcja bojowa cz. II, Działanie poza ośrodkami miast, Zambrów 1936 r.; Instrukcja bojowa cz. III A, Saperskie środki Walki, Zambrów 1936 r.; Instrukcja bojowa cz. IV A, Przykłady bojowe. Pluton, Zambrów 1936 r. egz. 1 i 2.; Instrukcja bojowa cz. IV C, Przykłady bojowe. Sekcja, Zambrów 1936 r.; Instrukcja bojowa cz. V A, Dywersja na komunikacjach, Zambrów 1936 r.; Instrukcja bojowa cz. VI C, Opanowanie lotniska bojowego, Zambrów 1938 r.; Program Szkoły Podoficerskiej Piechoty, Centralna Szkoła Podoficerska KOP, Osowiec 1938 r.; Znaki Topograficzne, Kraków 1946 r.; Karta uposażenia ppor. Drewicza za luty 1938 r. ; Wyciąg z księgi Funduszu Samopomocy Oficerskiej 73 p.p. za rok 1937 dla ppor. Drewicza; Karta kontroli służbowej podchor. II Baonu S.P.P. pchor. Drewicz; Patent Oficerski Mieczysława Drewicza – odpis z oryginału; Broszura: Gdy przyjdą bolszewicy; Dowód osobisty na nazwisko Jarząbek Jan; Bescheinigung, Piekoszów 5.09.1944 r.; Raport zdawczy funkcji S.O.G. Kret; Karta rozpoznawcza Generalnego Gubernatorstwa na nazwisko Kalicki Henryk; Zaświadczenie o wysiedleniu z Warszawy dla Jana Henryka Kalickiego, Piekoszów 3.10.1944 r.; J. K. OST., Ocena Położenia, czerwiec 1944 r.; Wielka Polska nr 47, 24.12.1944 r.; Komunikat Prawda Polska,16.11 1944 r.; Komunikat Prawda Polska, 24.11.1944r.; Komunikat Prawda Polska, 18.11.1944 r.; Rota nr 1, pismo kobiet stronnictwa Narodowego, wigilia 1944 r.; Rota nr 1, pismo kobiet stronnictwa Narodowego, 6.01.1945 r.; Iskra nr 114, 22.11.1944 r.; Sztafeta nr 96, 22.08.1944 r.; Sztafeta nr 97, 24,08,1944 r.; Sztafeta nr 99, 29.08.1944 r. ; Chrobry Szlak nr 13(28), 26.08.1944 r.; Chrobry Szlak nr 15(30), 9.09.1944 r.; Chrobry Szlak nr 17(32), 5.10.1944 r.; Chrobry Szlak nr 20(35), 7.11.1944 r.; Chrobry Szlak nr 22(37), 2.12.1944 r.; Komunikat Radiowy Londyn, dnia 3 II godz. 17.15; Komunikat Radiowy Londyn, dnia 5.11. godz. 17.15; Komunikat Radiowy Londyn, dnia 14.3; Komunikat: Sprawy Polskie.; 5 i 6 strona dokumentu.; Nowe Życie nr 12(67), Gazeta frontowa dla ludności polskiej, 26.01.1945 r.; Dziennik Kielecki nr 49(69), Kielce 6-7.05.1945 r.; Wnioski awansowe do stopnia Kapitana dla por Warren i por Jur; Rozkaz L.215 i L. 217 dotyczące awansów; Karta dokumentu; Pieśń W.P.; Że zliczyć ich… oraz Szumi las - teksty piosenek; Odpowiedz Warszawy – tekst; Wiersz; Kwiaty – tekst; Przepowiednia z Tęgoborza – tekst; Nasze Zaduszki – tekst; Świadectwo Urodzenia Jana Jarząbka, 28.06.1940 r.; Karta Rozpoznawcza Generalnego Gubernatorstwa na nazwisko Kalicki Jan; Bescheinigung, Piekoszów 22.05.1944 r.; Wypis z Aktu Urodzenia Marcinkowskiego; Życiorys Marcinkowskiego Jana; Pismo Widy – Wirskiego Wicewojewody do Wiśniewskiego dotyczące Marcinkowskiego, 1945 r.; Zaświadczenie przesiedleńcze nr 136 na nazwisko Marcinkowski Jan, Poznań 30.04.1945 r.; Zaświadczenie z Urzędu Pracy wystawione Marcinkowskiemu Janowi o zarejestrowaniu, Szczecin 16.06.1945 r.; Przepustka do Poznania Marcinkowskiego Jana, Szczecin 3.07.1945 r.; Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące osiedlenia, Poznań 12.07.1945 r.; Zaświadczenie Urzędu Miejskiego wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące przesiedlenia, Szczecin 1945 r.; Polski Związek Zachodni Oddział w Szczecinie, Legitymacja Członkowska nr 96 na nazwisko Marcinkowski Jan, Szczecin 1946 r.; Zaświadczenie Prezydenta Szczecina wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące prawa zamieszkania, Szczecin 15.5.1945 r.; Umowa zawarta w dniu 1.05.1946 r. Ministerstwem Aprowizacji i Handlu a Marcinkowskim Janem, 1.05.1946 r.; Zaświadczenie o zatrudnieniu Marcinkowskiego Jana, Szczecin 4.05.1946 r.; Wizytówka Por. Witolda Grabowskiego.; Pismo Dotyczące rozwiązania stosunku służbowego, Szczecin 31.07.1946 r.; Umowa zawarta miedzy Ministerstwem Aprowizacji i Handlu a Marcinkowskim Janem, Szczecin 20.08.1946 r.; Świadectwo urodzenia i chrztu Marcinkowskiego Jana, Kielce 6.09.1946 r.; Zaświadczenie Komisariatu MO w Szczecinie wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące opinii na jego temat, Szczecin 14.09.1946 r.; Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie, Legitymacja Szkolna na nazwisko Marcinkowski Jan; Zaświadczenie o zatrudnieniu Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego B.O.T.M. Oddział Portowy w Szczecinie wystawione Marcinkowskiemu Janowi, Szczecin 2.10.1946 r.; Zaświadczenie Akademii Handlowej w Poznaniu oddział w Szczecinie wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące udziału w zajęciach, Szczecin 19.10.1946 r.; Zwolnienie z pracy w Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego (B.O.T.M. Oddział Portowy w Szczecinie), Gdańsk 25.11.1946 r.; Zaświadczenie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego B.O.T.M. Oddział Portowy w Szczecinie wystawione Marcinkowskiemu Janowi dotyczące okoliczności zwolnienia, Szczecin 26.03.1947 r.; Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie wystawione Drewiczowi Mieczysławowi dotyczące ujawniania się, Szczecin 28.03.1947 r.; Decyzja ustalająca tożsamość, Szczecin 8.05.1947 r.; Stwierdzenie dotyczące życiorysu Drewicza Mieczysława, Kielce 19.04.1947 r.; Deklaracja zgłoszenia członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Zarządu Powiatowego w Szczecinie, Drewicz Mieczysław; Zaświadczenie ZUWZoWiD w Szczecinie wystawione Drewiczowi Mieczysławowi, potwierdzające jego członkostwo, Szczecin 10.05.1947 r.; Zaświadczenie wystawione na nazwisko Warren – Drewicz Mieczysław potwierdzające pracę w CPN, Szczecin 10.05.1947 r.; Pismo Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biura Obsługi Transportów Morskich dotyczące pensji Marcinkowskiego Jana, Gdańsk 4.06.1947 r.; Życiorys Warren-Drewicza Mieczysława; Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych, Legitymacja Członkowska na nazwisko Warren-Drewicza Mieczysława; Zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące korzystania z praw Osadnictwa Wojskowego wystawione Drewiczowi Mieczysławowi, Szczecin 18.09.1947 r.; Wizytówka Mariana Sołtysiaka, Sekretarza Zarządu Ogólnego ZBOWID; List przesłany do Mieczysława Drewicza; Przepustka portowa okresowa nr 03367 na nazwisko Drewicz Mieczysław; Wojsko Polskie Rejonowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie, Zaświadczenie o rejestracji nr 1231 Drewicza Mieczysława, Szczecin 20.11.1947 r.; Postanowienie Urzędu Rewizyjnego dotyczące zwolnienia z podatku od wynagrodzenia Drewicza Mieczysława, Szczecin, 15.03.1948 r.; Ubezpieczalnia Społeczna w Szczecinie, Legitymacja tymczasowa nr PZS 67077 na nazwisko Drewicz – Warren Mieczysław.; Karta z Legitymacja tymczasowa nr PZS 54665 na nazwisko Drewicz – Warren Mieczysław; Centrala Produktów Naftowych, Dowód Służbowy nr XIII /112 Drewicza Mieczysława; Fiszka dotycząca przejęcia po Mieczysławie Drewiczu funkcji oficera do spraw zrzutów; Pismo Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Szczecina do Mieczysława Drewicza dotyczące potwierdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o pracę, Szczecin 14.10.1948 r.; Kwit Ubezpieczalni Społecznej w Szczecinie; Deklaracja zgłoszenia członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Zarządu Powiatowego w Szczecinie Drewicza Mieczysława; Pismo Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do Inspektorów Pracy wszystkich okręgów i obwodów dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych oraz niedzielę i święta. Warszawa 14.10.1949 r.; Pismo Drewicza Mieczysława do Dyrekcji Ekspozytury Okręgowej CPN w Szczecinie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Szczecin 25.10.1949 r.; Pismo Drewicza Mieczysława do Dyrekcji Ekspozytury Okręgowej CPN w Szczecinie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Szczecin 13.02.1950 r.; Pismo Drewicza Mieczysława do CPN Biuro Handlu Zagranicznego w Warszawie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Szczecin 26.10.1949 r.; Pismo Drewicza Mieczysława do CPN Biuro Handlu Zagranicznego w Warszawie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Szczecin 29.11.1949 r.; Polski Komitet Obrońców Pokoju, Legitymacja nr L9155 na nazwisko Drewicz Mieczysław; Pismo Drewicza Mieczysława do Dyrekcji Ekspozytury Okręgowej CPN w Szczecinie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Szczecin 13.02.1956 r.; Zestawienie należności Drewicza Mieczysława z rozbiciem na okresy i naliczeniem łącznej należności z odsetkami za maj 1950 r.; Pismo Prokuratury Generalnej dotyczące ubiegania się przez Drewicza Mieczysława wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych Północno – Szczeciński, Legitymacja Służbowa nr I/224 Drewicza Mieczysława; Pismo Drewicz Mieczysław do Kierownika Działu Inwestycyjnego OZPGR Szczecin-Północ dotyczące uregulowania dalszego stosunku służbowego, Szczecin 31.08.1950 r.; Pismo Drewicz Mieczysław do Dyrekcji Centrali Złomu Zbiornica nr 3 w Szczecinie dotyczące zwolnienia z pracy, Szczecin 1.04.1951 r.; Pismo Centrali Złomu Zbiornica nr 3 w Szczecinie do Drewicza Mieczysława dotyczące wypowiedzenia pracy, Szczecin 16.04.1951 r.; Pismo Centrali Złomu Zbiornica nr 3 w Szczecinie do Drewicza Mieczysława dotyczące przeniesienia na inne stanowisko pracy, Szczecin 1.8.1951 r.; Akt oskarżenia przeciwko Drewiczowi Mieczysławowi oskarżonemu o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o stosunkach gospodarczych i politycznych Polski Ludowej i ZSRR, szczecin 1952 r.; Pismo Centrali Złomu Zbiornica nr 3 w Szczecinie do Drewicza Mieczysława dotyczące rozwiązania umowy o pracę, Szczecin 2.04.1952 r.; Upoważnienie wystawione przez Drewicza Mieczysława dla żony Jadwigi Drewicz, Szczecin 18.05.1952 r.; Upoważnienie wystawione przez Drewicza Mieczysława dla żony Jadwigi Drewicz, Szczecin 1.06.1952 r.; Upoważnienie wystawione przez Drewicza Mieczysława dla żony Jadwigi Drewicz, Szczecin 1.06.1952 r.; Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego Drewicza Mieczysława, Szczecin 23.05.1952 r.; Zaświadczenie wystawione przez Sąd Wojewódzki IV Wydział Karny w Szczecinie dla Drewicz Jadwigi dotyczące przebywania w więzieniu Drewicza Mieczysława, Szczecin 27.06.1952 r.; Oświadczenie Boczarskiego Bolesława dotyczące Drewicza Mieczysława i jego przeszłości okupacyjnej, Kielce 1.10.1952 r.; 5 Dowodów nadania przekazu pocztowego; 3 dowody nadania przesyłki poleconej; 2 zawiadomienia o nadejściu przekazu pocztowego ; Odcinek dla odbiorcy z rachunku czekowego; 4 prośby Drewicz Jadwigi do Naczelnika Więzienia w Szczecinie dotyczące pozwolenia na widzenie oraz dostarczenie paczek lub pieniędzy Drewiczowi Mieczysławowi; Upoważnienie wystawione przez „Słowo Powszechne” oddział w Szczecinie do zbierania prenumeratorów katolickiej gazety codziennej, Szczecin 3.02.1953 r.; Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Legitymacja członka czynnego nr 158399 Drewicza Mieczysława; Wyrok Sądu Powiatowego w Szczecinie Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Drewicza Mieczysława przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania, Szczecin 16.07.1953 r.; Zaświadczenie o zatrudnieniu nr 23 wystawione przez „Słowo Powszechne” oddział w Szczecinie dla Drewicz Mieczysław, Szczecin 1.08.1953 r.; Pismo Drewicza Mieczysława do Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Szczecinie dotyczące przeniesienia członkowstwa do Opola, Opole 14.09.1953 r.; Drewicza Mieczysława do kierownika personalnego Bieńkowskiego w Warszawie dotyczące ustalenia czasokresu przeprowadzki do Opola, Opole 20.07.1953 r.; Zaświadczenie pracy wystawione przez Rejonową Zbiornicę Złomu w Szczecinie dla Drewicz Mieczysława, Szczecin 25.08.1953 r.; Pismo Spółki Wydawniczej „PAX” do „Słowa Powszechnego” odział w Opolu dotyczące kosztów przeprowadzki Drewicza Mieczysława, Warszawa 8.10.1953 r.; Pismo Spółki Wydawniczej „PAX” do „Słowa Powszechnego” odział w Opolu dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzki Drewicza Mieczysława, Warszawa 21.09.1953 r.; Potwierdzenie odbioru zwrotu kosztów przeprowadzki Drewicza Mieczysława, Opole 12.09.1953 r.; Zaświadczenie o przeniesieniu Drewicza Mieczysława do Opola wystawione przez „Słowo Powszechne”, Opole 15.10.1953 r.; Polski Związek Wędkarski Oddział Okręgowy w Opolu, Legitymacja Członkowska nr 058747 Drewicza Mieczysława; Kartka z adresem Olgierda Gawrońskiego; Wezwanie Drewicza Mieczysława w charakterze oskarżonego na rozprawę główną do Sądu Powiatowego w Opolu, Opole 1954 r.; Akt oskarżenia przeciwko Drewiczowi Mieczysławowi oskarżonemu o bezprawne zajęcie mieszkania, Opole 31.05.1954 r.; Pusta koperta zaadresowana do Mieczysława Drewicza; List Wikariusza Generalnego do Drewicza Mieczysława dotyczący zorganizowania występów chóru, Opole 1.06.1954 r.; SP Wydawnicza „PAX” Warszawa legitymacja nr 472/54 Drewicza Mieczysława. Ankieta personalna Drewicza Mieczysława, Kielce 16.01.1956 r.; Pismo Spółdzielni Pracy Usług Studziennych i wiertniczych „Hydrowiert” w Kielcach do Drewicza Mieczysława dotyczące zatrudnienia, Kielce 20.07.1957 r.; Pismo Centrali Przemysłowo-Handlowa w Warszawie oddział w Wrocławiu do Drewicza Mieczysława dotyczące dozoru nad segregacją prętów stalowych, Wrocław 15.09.1957 r.; Odręczna notatka dotycząca Polskiej Akademii Nauk; Pismo Borzobochatego Wojciecha do Mieczysława Drewicza dotyczące działalności organizacji podziemnych podczas okupacji, Warszawa 1.12.1957 r.; List Marii Michalczyk do Drewicza Mieczysława dotyczący działalności w Armii Krajowej; List Mieczysława Drewicza; Pismo Mieczysława Drewicza do Zarządu Spółdzielni Pracy Wiertniczo Geologicznej i Geodezji „Hydrowiert” w Kielcach dotyczące zakresu pracy, Wrocław 29.01.1958 r.; Pismo Spółdzielni Pracy Wiertniczo Geologicznej i Geodezji „Hydrowiert” w Kielcach do Drewicza Mieczysława dotyczące zakresu pracy, Kielce 28.04.1958 r.; Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach do Drewicza Kazimierza w sprawie pozwolenia na pochowanie zwłok Drewicza Mieczysława, Kielce 13.05.1958 r.; Zezwolenie na pochowanie zwłok Drewicza Mieczysława, Kielce 13.05.1958 r. Karta zgonu Drewicza Mieczysława; Zaświadczenie Spółdzielni pracy Wiertniczo – Geologicznej i Geodezji „Hydrowiert” w Kielcach o zatrudnieniu Drewicza Mieczysława, Kielce 14.07.1958 r.; Upoważnienie wystawione przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację dla Drewicza Mieczysława do zbadania sprawy Banacha Feliksa, Kielce 16.01.1958 r.; Konfederacja Narodu „Znak” Bóg-Ojczyzna-Honor Nr 25, 9.11.1940 r. W XXIV rocznicę Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej referat Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony ZSRR towarzysza Stalina wygłoszony 6.11.1941 roku na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Mas Pracujących wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami miasta Moskwy; Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Komunikat polityczno-gospodarczy, Warszawa 20.01.1934 r.; 2 karty z kuriera Szczecińskiego z 27.08.1997 r. na których znajduje się wspomnienia Jadwigi Drewicz oraz zdjęcia jaj i Mieczysława Drewicza; Postanowienie Sadu Okręgowego w Szczecinie w sprawie Mieczysława Drewicza o stwierdzeniu nieważności wyroku Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8.10.1952 r. Szczecin 26.03.2001 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1936
Data końcowa: 2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 345/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony