Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka 41: Sprawy operacyjne Oddziału Inżynieryjnego za okres od 02-01-1986 r. do 31-12-1986 r.
Opis: Jednostka zawiera: Meldunek z dn. 28-11-1985 r. dot. Pobytu grupy żołnierzy Śląskiej Jednostki MSW w m. Lubiąż wraz z pismem przewodnim; Meldunek z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego obiektów podziemnych położonych w m. Krzeptów k. Wrocławia; Plan sytuacyjny rozmieszczenia obiektów podziemnych w m. Krzeptów – Załącznik Nr 1 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego obiektów podziemnych położonych w m. Krzeptów k. Wrocławia; Szkic sytuacyjny posadowienia obiektów podziemnych w m. Krzeptów – Załącznik Nr 2 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego obiektów podziemnych położonych w m. Krzeptów k. Wrocławia; Meldunek z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego podziemnych obiektów budowlanych z okresu II wojny światowej i ich zawartość i ich zawartości położonych w m. Pożarzyce k. Jordanowa; Notatka informacyjna Wydziału II WUSW dot. m. Pżarzyc – Załącznik nr 1 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego podziemnych obiektów budowlanych z okresu II wojny światowej i ich zawartość i ich zawartości położonych w m. Pożarzyce k. Jordanowa; Sprawozdanie ze zwiadowczych badań magnetycznych - Załącznik nr 2 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego podziemnych obiektów budowlanych z okresu II wojny światowej i ich zawartość i ich zawartości położonych w m. Pożarzyce k. Jordanowa; Plan sytuacyjny położenia obiektów podziemnych Załącznik nr 3 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego podziemnych obiektów budowlanych z okresu II wojny światowej i ich zawartość i ich zawartości położonych w m. Pożarzyce k. Jordanowa; Szkice sytuacyjne - Załącznik nr 3 do meldunku z wstępnego rozpoznania inżynieryjnego podziemnych obiektów budowlanych z okresu II wojny światowej i ich zawartość i ich zawartości położonych w m. Pożarzyce k. Jordanowa; Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 24-11-1986 r. dot. wyrażenia zgody na zakup 2 psów służbowych oraz na przeszkolenia 8 przewodników z psami; Meldunek Szefa Sztabu JW. 2102 z dn. 03-05-1986 r. dot. spóźnień żołnierzy; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia obrad Komitetu Ministrów Obrony Państw Stron Układu Warszawskiego i Święta Górnika; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia obrad OPZZ, RWPG i Sejmu; Plan przygotowania i realizacji zadań przez honorową eskortę motocyklowa od 08-06-1986 r. w związku z pobytem Prezydenta Indii; Harmonogram działań w zakresie rozpoznania inżynieryjnego pohitlerowskich obiektów podziemnych położonych w m. Lubiąż woj. wrocławskie wraz z pismem przewodnim; Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału WUSW we Wrocławiu do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 07-11-1986 r. dot. harmonogramu prac w Lubiążu; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dowódca 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW z dn. 14-11-1986 r. dot. kursu pirotechnicznego dla plutonu rozpoznania inżynieryjnego wcielenia „Wiosna – 86”; Meldunek z dn. 13-10-1986 r. dot. wykrycia ładunku MW w czasie rozpoznania pirotechnicznego; Meldunek z dn. 03-11-1986 r. dot. udziału grupy pirotechnicznej w likwidacji przedmiotu wybuchowego; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia pobytu w Polsce Premiera Indii; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia pobytu w Polsce Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Towarzysza Ryżkowa; Meldunek Dowódcy Kompanii Saperów JW 2102 z dn. 28-08-1986 r. dot. zadania specjalnego; Lista egzaminacyjna z kursu pirotechnicznego k. sap. JW. 2102 i dr. Sap. WJ MSW oraz SJ MSW; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Państwowego Zakładu Higieny z dn. 25-07-1986 r. dot. kursu dla inspektorów I-go stopnia w zakresie pracy na przemysłowej aparaturze rentgenowskiej; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia uroczystości związanych ze Świętem Odrodzenia Polski; Pismo Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Służb Wywiadu i Kontrwywiadu MSW z dn. 16-07-1986 r. dot. raportu dotyczącego dalszych działań operacyjno-technicznych; Raport dot. dalszych działań operacyjno-technicznych w odniesieniu do zlokalizowanego, pohitlerowskiego podziemnego obiektu w Lubiążu – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Służb Wywiadu i Kontrwywiadu MSW z dn. 16-07-1986 r. dot. raportu dotyczącego dalszych działań operacyjno-technicznych; Projekt decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych dot. informacji operacyjnych wskazujących na istnienie w miejscowościach Lubiąż i Pożarzye k/ Jordanowa woj. wrocławskie byłych hitlerowskich podziemnych fabryk zbrojeniowych – Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Służb Wywiadu i Kontrwywiadu MSW z dn. 16-07-1986 r. dot. raportu dotyczącego dalszych działań operacyjno-technicznych; Pismo Dowódcy NJW MSW do Dyrektora Departamentu Techniki MSW z dn. 15-07-1986 r. dot. zapotrzebowania w sprzęt pirotechnicznych produkcji ZSRR; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia obrad X Zjazdu PZPR; Pismo dyrektora Departamentu Szkolenia i doskonalenia Zawodowego MSW do Dowódcy NJW MSW z dn. 07-05-1986 r. dot. kursu II stopnia z zakresu pirotechniki dla funkcjonariuszy pododdziałów specjalnych MO; Pismo Dyrektora Departamentu Techniki MSW do Dowódcy NJW MSW z dn. 28-03-1986 r. dot. urządzeń M559M i M559P; Program szkolenia kadry biorącej udział w zadaniach pirotechnicznego rozpoznania i zabezpieczenia obiektów oraz Szefów Saperów jednostek w dn. 16 – 15-05-1986 r.; Pismo Szefa Wydziału Inżynieryjnego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW do Szefa Oddziału Inżynieryjnego NJW z dn. 03-05-1986 r. dot. Rozpoznania pirotechnicznego; Program szkolenia żołnierzy służby zasadniczej biorących udział w wykonawstwie zadań pirotechnicznych; Pismo Dowódcy NJW MSW do Dyrektora Departamentu Techniki MSW z dn. 27-05-1986 r. dot. produkcji i zaopatrzenia w sprzęt pirotechniczny; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia wizyty Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, Prezydenta Gustawa Husaka; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z dn. 06-05-1986 r. dot. zajęć szkoleniowych z kadrą biorącą udział w zadaniach pirotechnicznych przestępczych i metod ich unieszkodliwiania; Pismo Dowództwa NJW MSW do Komendanta Zakładu Tresury Psów Służbowych Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z dn. 06-05-1986 r. dot. zajęć szkoleniowych z kadrą biorącą udział w zadaniach pirotechnicznych nt. „taktyka wykorzystania psów wyszukiwaczy MW w zadaniach specjalnych”; Pismo Dyrektora Biura Operacyjnego KGMO do Dowódcy NJW MSW z dn. 29-04-1986 r. dot. skierowanie 2 patroli pirotechników wraz ze sprzętem do dyspozycji Sztabu WUSW w Krakowie; Meldunek 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z dn. 26-03-1986 r. dot. Rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych; Meldunek 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z dn. 26-03-1986 r. dot. Rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia centralnych uroczystości 1 Majowych i imprez towarzyszących; Dane radiotelefoniczne kadry służby inżynieryjnej biorącej udział w zadaniach zabezpieczenia pirotechnicznego; Tabela rozmównicza „Sekret” – Załącznik do harmonogramu działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia centralnych uroczystości 1 Majowych i imprez towarzyszących; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia operacji „Cezar” w dn. 24 – 26-03-1986 r.; Pismo oficera Oddziału Inżynieryjnego do Szefa Oddziału Inżynieryjnego NJW MSW z dn. 08-04-1986 r. dot. udziału w akcji zagrożenia użycia przedmiotów wybuchowych; Harmonogram działań rozpoznawczych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia Plenum KC PZPR i obrad Sejmu PRL oraz wizyty ofic. tow. Kadara; Pismo Dowództwa NJW MSW do Szefa Sztabu Wojsk Ochrony Pogranicza z dn. 14-02-1986 r. dot. porozumienia zawartego między Wojskami Ochrony Pogranicza a NJW MSW; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Departamentu Techniki MSW z dn. 14-02-1986 r. dot. urządzeń wykrywających mechanizmy zegarowe Z-68; Protokół brakowania psa; Program szkolenia kadry biorącej udział w pirotechnicznym rozpoznaniu i zabezpieczeniu obiektów; Zasady współdziałania i współpracy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Biurem Ochrony Rządu w zakresie pirotechnicznego rozpoznania obiektów wraz z pismem przewodnim; Instrukcja prowadzenia działań rozpoznawczo-ochronnych w zakresie pirotechnicznego, radiologicznego i chemicznego zabezpieczenia obiektów oraz współdziałania z Biurem Ochrony Rządu wraz z pismem przewodnim; Pismo Dowództwa NJW MSW do Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Rządu MSW z dn. 08-02-1986 r. dot. Przeprowadzenia szkolenia z kadrą biorącą udział w zadaniach pirotechnicznych na temat: „Możliwości dokonania dywersji z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych w obiektach kolejowych”; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Biura Operacyjnego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej z dn. 08-02-1986 r. dot. zajęć szkoleniowych z kadrą na temat: „Taktyka dokonywania aktów terroru i dywersji z zużyciem materiałów i urządzeń wybuchowych”; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Departamentu Techniki MSW z dn. 08-02-1986 r. dot. przeglądu naprawy urządzeń wykrywających mechanizmy zegarowe (Z-68) oraz noktowizorów „Syriusz-A”; Pismo Dowództwa NJW MSW do Komendanta Zakładu Tresury Psów Służbowych MO w Sułkowicach z dn. 08-02-1986 r. dot. prośby przyjęcia 8 przewodników; Pismo Dowództwa NJW MSW do Dyrektora Zakładów Wyrobów Skórzanych „Tomskór” z dn. 21-01-1986 r. dot. pasa pirotechnika; Protokół ze spotkania na temat „Możliwości i sprawdzenia przydatności małych psów w wykrywaniu ludzi i materiałów wybuchowych”; Protokół ze spotkania przedstawicieli NJW MSW i WOP z dn. 24-10-1985 r. dot. szkolenia i zaopatrzenia w sprzęt pirotechniczny; Protokół ze spotkania na temat: „Lokalizacja i możliwość budowy bunkrów do rozbrajania przedmiotów wybuchowych o znamionach dywersyjnych”; Protokół ze spotkania przedstawicieli NJW i BOR MSW dot. zaopatrzenia w sprzęt techniczny do wykonywania zadań pirotechnicznych do wykonywania zadań pirotechnicznych.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Szkic
  • Plan
  • Fotokopia
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/48
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9386
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony