Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Dziennik rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej rok 1985. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985.
Opis: Jednostka zawiera: skorowidz alfabetyczny do Dziennika Rozkazów MON; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dn. 19-01-1985 r. w sprawie współdziałania dowódców jednostek wojskowych i dyrektorów przedsiębiorstw państwowych podległych MON z instytucjami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska; Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07-03-1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej; Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 40 z dn. 04-06-1984 r. w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli pojazdów Sił Zbrojnych PRL przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 3/MON z dn. 21-01-1985 r. w sprawie „Centralnego rejestru normatywnych aktów prawnych”; Zarządzenie Szefa Departamentu Finansów Nr 1 z dn. 09-01-1985 r. zmieniające instrukcję w sprawie zasad i trybu stwierdzania uprawnień żołnierzy zawodowych do dodatków rodzinnych; Zarządzenie Szefa Departamentu Finansów Nr 3 z dn. 18-01-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania wydatków okolicznościowych nie objętych limitem wydatków reprezentacyjnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z dn. 30-01-1985 r. w sprawie udziału wojska w świadczeniach na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia; Wytyczne w sprawie organizacji, zakresu i zasad działania komitetów NFOZ w resorcie obrony narodowej – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z dn. 30-01-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 5/MON z dn. 09-02-1985 r. w sprawie badań stanu zdrowia żołnierzy oraz pracowników – kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów silnikowych sił zbrojonych; Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z dn. 09-02-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liceum przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Jana Krasickiego; Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Oświaty i Wychowania z dn. 12-02-1985 r. w sprawie eksperymentalnego prowadzenia przysposobienia wojskowego młodzieży męskiej w wybranych szkołach zawodowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 6/MON z dn. 20-02-1985 r. zmieniające „Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju”; Zasadnicza należność żywnościowa rekreacyjno-wypoczynkowa – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 6/MON z dn. 20-02-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 2/MON z dn. 21-01-1985 r. w sprawie przeprowadzania poboru w czasie wojny; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 7/MON z dn. 23-02-1985 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 11/MON z dn. 11-03-1985 r. w sprawie równoważników pieniężnych w zamian należności żywnościowych oraz wysokości opłat za wyżywienie; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 5 z dn. 12-03-1985 r. zmieniające instrukcję w sprawie udzielania wojskowej pomocy leczniczej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 9/MON z dn. 06-03-1985 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych układami zbiorowymi pracy, zatrudnionych w jednostkach wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 10/MON z dn. 06-03-1985 r. w sprawie zmiany zasady wynagradzania pracowników objętych Układem Zbiorowym Pracy dla Budownictwa, zatrudnionych w jednostkach w jednostkach wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 13/MON z dn. 13-03-1985 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości kwatery oraz wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 14/MON z dn. 18-03-1985 r. w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników jednostek (instytucji) wojskowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 19/Sztab z dn. 18-03-1985 r. w sprawie numerycznego zapisywania dat i czasu dnia; Numeryczne zapisywanie dat i czasu dnia – Załącznik do zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP Nr 19/Sztab z dn. 18-03-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dn. 18-03-1985 r. w sprawie Rady Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Socjalno-Bytowych; Regulamin Rady Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Socjalno-Bytowych – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dn. 18-03-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 16/MON z dn. 18-03-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkół chorążych zawodowych; Zarządzenie Głównego Inspektora Techniki WP Nr 14 z dn. 28-03-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych oraz używania do celów służbowych pojazdów stanowiących własność żołnierzy i pracowników cywilnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 18/MON z dn. 30-03-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie mianowania żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej na wyższe stopnie wojskowe oraz trybu postępowania związanego z utratą i przywracaniem tych stopni; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 10/MON z dn. 10-04-1985 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych przysługujących jednostkom wojskowym; Wyciąg Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15-09-1983 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych; Zarządzenie Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z dn. 10-04-1985 r. w sprawie liceów wojskowych; Zobowiązanie w związku z ubieganiem się o przyjęcie mnie do Liceum Wojskowego – Załącznik do zarządzenia Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z dn. 10-04-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 20/MON z dn. 12-04-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 21/MON z dn. 17-04-1985 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym pomocy pieniężnej w spłacie kredytu dla młodych małżeństw; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 22/MON z dn. 22-04-1985 r. zmieniające „Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju”; Wykaz zmian do „Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju” – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 22/MON z dn. 22-04-1985 r.; Unieważnienie. Unieważnia się dowody wpłaty seria M1 od Nr 195501 do Nr 195550, zagubione w Centralnym Zakładzie Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej w Gdyni; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 24/MON z dn. 17-05-1985 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 27/MON z dn. 20-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych; Uchwała Nr 73/85 Rady Ministrów z dn. 13-05-1985 r. w sprawie zasadniczego żołnierzy zawodowych; Tabela stawek uposażenia według stopnia wojskowego żołnierzy zawodowych – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/85 Rady Ministrów z dn. 13-05-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 23/MON z dn. 15-05-1985 r. w sprawie uposażenia według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych; Tabela uposażenia według stanowisk służbowego żołnierzy zawodowych w poszczególnych grupach uposażenia – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 23/MON z dn. 15-05-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 26/MON z dn. 20-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków rodzinnych żołnierzy zawodowych; Tabela uposażenia według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych – Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 73/85 Rady Ministrów z dn. 13-05-1985 r.; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 17 z dn. 17-05-1985 r. w sprawie sposobu ustalania zryczałtowanej opłaty za dostarczaną energię elektryczną do kwater nie wyposażonych w liczniki; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 29/MON z dn. 28-05-1985 r. w sprawie dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 32/MON z dn. 01-06-1985 r. zmieniające „Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju”; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 30/MON z dn. 31-05-1985 r. w sprawie niektórych dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy; Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dn. 05-06-1985 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku specjalnego; Wykaz stanowisk służbowych, funkcji nieetatowych oraz czynności dodatkowych – za które może być przyznany poza limitem zwiększony dodatek specjalny – Załącznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dn. 05-06-1985 r.; Wykaz stawek naliczeniowych uwzględnianych przy obliczaniu dodatkowego limitu finansowego (§ 14 ust. 3 wytycznych) - Załącznik nr 2 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dn. 05-06-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 34/MON z dn. 20-06-1985 r. w sprawie praktyk podchorążych wyższych szkół oficerskich w jednostkach wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dn. 20-06-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 21 z dn. 01-07-1985 r. w sprawie ustalenia specjalizacji medycznych, za które może być przyznawany dodatek do uposażenia w wyższej stawce; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dn. 01-07-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 28/MON z dn. 24-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 36/MON z dn. 28-06-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składników podstawy wymiaru emerytury lub renty wojskowej oraz świadczeń w naturze uwzględnianych przy zmniejszaniu tych emerytur i rent; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dn. 05-07-1985 r. w sprawie zakresu i sposobu zameldowania i wymeldowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz zasad prowadzenia ewidencji ludności w budynkach wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON z dn. 29-06-1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej podwyżki dodatku za szczególne właściwości pracy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dn. 29-06-1985 r. w sprawie wynagradzania za zlecone zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach szkolenia (doskonalenia) zawodowego oraz za odczyty, prelekcje i spotkania autorskie; Stawki wynagrodzenia dla wykładowców i członków komisji egzaminacyjnej – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dn. 29-06-1985 r.; Stawki wynagrodzenia za opracowanie programów kursu (samokształcenia kierowanego) - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dn. 29-06-1985 r.; Stawki wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kierownika lub sekretarza kursu - Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dn. 29-06-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 41/MON z dn. 05-07-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie równoważników pieniężnych w zamian należności żywnościowych oraz wysokości opłat za wyżywienie; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dn. 10-07-1985 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu prowadzenia działalności poligraficznej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz zasad ich rejestracji i kontroli; Spis maszyn - Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dn. 10-07-1985 r.; Zezwolenie na prowadzenie działalności poligraficznej i usługowej w zakresie poligrafii – Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dn. 10-07-1985 r.; Dokument rejestracyjny - Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dn. 10-07-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 45/MON z dn. 17-07-1985 r. w sprawie udzielania przez jednostki wojskowe zamówień na dostawy, roboty i usługi oraz zasad dochodzenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających; Wykaz aktów prawnych – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 45/MON z dn. 17-07-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 40/MON z dn. 03-07-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasiłku na utrzymanie rodziny dla kandydatów na żołnierzy zawodowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 44/MON z dn. 10-07-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania ustawy o uposażeniu żołnierzy; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 28/Sztab z dn. 18-07-1985 r. w sprawie zasad przeznaczania i powoływania poborowych-sportowców do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz wykorzystywania ich w tej służbie; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 47/MON z dn. 29-07-1985 r. w sprawie zmian w przepisach dotyczących Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dn. 09-08-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie legitymacji żołnierza zawodowego; Wzory legitymacji – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dn. 09-08-1985 r.; Zarządzenie Szefa Departamentu Kadr Nr 5 z dn. 09-08-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydobywania legitymacji żołnierza zawodowego; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 26 z dn. 13-08-1985 r. w sprawie ustalenia dla celów zaopatrzenia emerytalnego kwot równowartości świadczeń w naturze; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 27 z dn. 14-08-1985 r. w sprawie stawek opłat za świadczenia bytowe w czasie leczenia uzdrowiskowego; Tabela opłat za świadczenia bytowe w czasie leczenia uzdrowiskowego – Załącznik nr 1 do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 27 z dn. 14-08-1985 r.; Zaświadczenie - Załącznik nr 2 do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 27 z dn. 14-08-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 49/MON z dn. 01-08-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych informatyki; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 32 z dn. 30-08-1985 r. w sprawie dokumentacji medycznej badań okresowych żołnierzy zawodowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 52/MON z dn. 27-08-1985 r. w sprawie powierzania żołnierzom zawodowym prac na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia; Wzór. Umowa zlecenia (o dzieło) – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 52/MON z dn. 27-08-1985 r.; Wyciąg. Uchwała Nr 244 Rady Ministrów z dn. 19-11-1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzone pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 53/MON z dn. 16-09-1985 r. w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej; Wykaz naruszeń dyscypliny budżetowej – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 53/MON z dn. 16-09-1985 r.; Wzór oświadczenia - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 53/MON z dn. 16-09-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 55/MON z dn. 23-09-1985 r. w sprawie zasad działania Wojskowej Centrali Handlowej; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 37 z dn. 24-09-1985 r. w sprawie działalności Wojskowej Centrali Handlowej i funkcjonowania handlu wojskowego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 56/MON z dn. 27-09-1985 r. w sprawie zapewnienia warunków do działalności Towarzystwa Wiedzy Obronnej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 57/MON z dn. 04-10-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 20/MON z dn. 01-10-1985 r. w sprawie wyróżnienia wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich”; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 45/Sztab z dn. 15-10-1985 r. w sprawie uaktualnienia przepisów dotyczących racjonalnego gospodarowania oraz o obrocie opakowaniami w wojsku; Wykaz zmian do instrukcji o zasadach tworzenia i wykorzystywania środków funduszu gospodarczego – Załącznik nr 1 do zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 45/Sztab z dn. 15-10-1985 r.; Wykaz zmian do instrukcji o obrocie opakowaniami w wojsku - Załącznik nr 2 do zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 45/Sztab z dn. 15-10-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 60/MON z dn. 07-11-1985 r. w sprawie zasad organizacji i działalności Ośrodka Kształcenia Ideologicznego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 59/MON z dn. 07-11-1985 r. zmieniające przepisy w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 61/MON z dn. 11-11-1985 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownikom przysługują posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające oraz zasad ich wydawania i finansowania; Wykaz stanowisk pracy na których pracownikom przysługują posiłki profilaktyczne – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 61/MON z dn. 11-11-1985 r.; Wykaz stanowisk pracy na których pracownikom przysługują posiłki regeneracyjne wzmacniające - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 61/MON z dn. 11-11-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 54/Sztab z dn. 02-12-1985 r. w sprawie zmian w przepisach o zasadach tworzenia i wykorzystywania środków funduszu gospodarczego; Zarządzenie Szefa Departamentu Finansów Nr 8 z dn. 02-12-1985 r. w sprawie finansowania wydatków okolicznościowych nie objętych limitem wydatków reprezentacyjnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 62/MON z dn. 27-11-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 65/MON z dn. 10-12-1985 r. w sprawie rodzajów pomocy pozafinansowej i warunków jej udzielania osobom podejmującym budownictwo jednorodzinne; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 64/MON z dn. 09-12-1985 r. w sprawie wynagradzania pracowników wojskowych placówek upowszechniania kultury; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 68/MON z dn. 18-12-1985 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli gospodarczej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 69/MON z dn. 18-12-1985 r. zmieniające „Instrukcję w sprawie zasad udzielania nagród za oszczędność materiałów pędnych”; Wzór modelowy – Załącznik do instrukcji w sprawie zasad udzielania nagród za oszczędność materiałów pędnych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 59/Sztab z dn. 13-12-1985 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad rozporządzania zbędnymi ruchomymi składnikami majątkowymi w wojsku; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 70/MON z dn. 18-12-1985 r. w sprawie zasad i trybu wypłat oraz wysokości równoważnika pieniężnego na remont osobnych kwater stałych i innych lokali mieszkalnych; Wzór zlecenia wypłaty – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 70/MON z dn. 18-12-1985 r.; Wzór wniosku o wypłacenie równoważnika pieniężnego - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 70/MON z dn. 18-12-1985 r.; Rejestr wniosków o wypłacenie równoważnika pieniężnego na remont kwatery - Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 70/MON z dn. 18-12-1985 r.; Zarządzenie Szefa Departamentu Finansów Nr 10 z dn. 31-12-1985 r. w sprawie ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń dotyczących szkód w mieniu wojskowych oraz wykonywania orzeczeń sądowych i arbitrażowych oraz ugód pozasądowych; Wzór. Analityczna ewidencja szkód w służbie – Załącznik nr 1 do zarządzenia Szefa Departamentu Finansów Nr 10 z dn. 31-12-1985 r.; Wykaz służb wyodrębnionych w ewidencji i sprawozdawczości analitycznej o szkodach w mieniu wojskowym - Załącznik nr 2 do zarządzenia Szefa Departamentu Finansów Nr 10 z dn. 31-12-1985 r.; Wzór. Sprawozdanie finansowe - Załącznik nr 3 do zarządzenia Szefa Departamentu Finansów Nr 10 z dn. 31-12-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 71/MON z dn. 30-12-1985 r. w spawie „Zasad działania Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siłach Zbrojnych PRL”.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Posteriora: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/3
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9332
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony