Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 16/2: Sprawozdania Oddziału Politycznego za okres 13-07-1986 r. do 31-12-1986 r.
Opis: Jednostka zawiera: Protokół przeklasyfikowania-wybrakowania-zużycia nr 1/Lolit/86 JW. 1917 z dn. 22-12-1986; Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Technicznej DGMT MSW do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 01-10-1986 r. dot. planu jednostki na lata 1987-1988 dot. potrzeb techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego; Plan na 1987 r. / 1988 r. dla NJW MSW. Rodzaj sprzętu i materiałów sprzętu fotograficznego, filmowego projekcyjnego i in. – Załącznik nr 1 do pisma Naczelnika Wydziału Gospodarki Technicznej DGMT MSW do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 01-10-1986 r.; Plan na 1987 r. / 1988 r. dla NJW MSW. Rodzaj sprzętu i materiałów fotograficznych, filmowych i in. – Załącznik nr 2 do pisma Naczelnika Wydziału Gospodarki Technicznej DGMT MSW do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 01-10-1986 r.; Analiza sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów zgłoszonych w Jednostce Wojskowej 2621 za okres od 01-01-1986 – 31-12-1986; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1986 r. do dn. 31-12-1986 r. – Załącznik nr 1 do analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów zgłoszonych w Jednostce Wojskowej 2621 za okres od 01-01-1986 r. – 31-12-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1986 r. do dn. 31-12-1986 r. - Załącznik nr 2 do analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów zgłoszonych w Jednostce Wojskowej 2621 za okres od 01-01-1986 r. – 31-12-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1986 r.– 31-12-1986 r.- Załącznik nr 3 do analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów zgłoszonych w Jednostce Wojskowej 2621 za okres od 01-01-1986 r. – 31-12-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy JW. 1492 do Zastępca Dowódcy NJW MSW z dn. 29-12-1986 r. dot. skarg, wniosków i listów; Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w 1986 r. w 9 Samodzielnym Batalionie Zaopatrywania i Obsługi D NJW MSW; Zestawienie wpływu i sposoby załatwiania skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1986 r. do dn. 30-12-1986 r. – Załącznik nr 1 do analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w 1986 r. w 9 Samodzielnym Batalionie Zaopatrywania i Obsługi D NJW MSW; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1986 r. do dn. 30-12-1986 r. – Załącznik nr 2 do analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w 1986 r. w 9 Samodzielnym Batalionie Zaopatrywania i Obsługi D NJW MSW; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1986 r. do dn. 30-12-1986 r.- Załącznik nr 3 do analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w 1986 r. w 9 Samodzielnym Batalionie Zaopatrywania i Obsługi D NJW MSW; Pismo Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW z dn. 29-12-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Zestawienie liczbowe JW 2667 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 15-11-1986 r. do 25-12-1986 r. – Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego JW 2667 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 29-12-1986 r. - Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego JW 2667 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 15-11-1986 r. do 31-12-1986 r. – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW z dn. 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 31-12-1986 r.- Załącznik nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW z dn. 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień za okres od 15-11-1986 r. do 31-12-1986 r.- Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW z dn. 29-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW 2102 rodzajów wymierzonych za okres od 15-11 do 30-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 15-11 do 30-12-1986 r.– Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego JW 2102 rodzajów wymierzonych za okres od 15-11 do 30-12-1986 r.; Wykaz kar - Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego JW 2102 rodzajów wymierzonych za okres od 15-11 do 30-12-1986 r.; Zestawienie liczbowe Ośrodka Szkolenia rezerw NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 15-11-1986 r. do 30-12-1986 r. wraz z pismem przewodnim; Pismo Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 26-09-1986 r. do 15-11-1986 r. – Załącznik nr 1 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 26-09-1986 r. do 15-11-1986 r.- Załącznik nr 2 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 26-09-1986 r. do 15-11-1986 r. - Załącznik nr 3 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Wypadki nadzwyczajne za okres od 01-01-1986 r.– 15-11-1986 r. - Załącznik nr 4 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Kary kadry zawodowej w 1986 r. (od 01-01 -15-11.) - Załącznik nr 5 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Statystyczne zestawienie przodownictwa i współzawodnictwa w 1986 r. - Załącznik nr 6 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 25-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW 2102 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1986 r.; Wykaz kar – Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego JW 2102 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-10 do 15-11-1986 r. Wykaz ukaranej kadry w 1986 r. Wykaz wypadków nadzwyczajnych w 1986 r. - Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego JW 2102 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1986 r.; Wykaz podjętych i zrealizowanych czynów społecznych w 1986 r. Zestawienie przodownictwa i współzawodnictwa w 1986 r. - Załącznik nr 3 do zestawienia liczbowego JW 2102 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1986 r.; Pismo Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r. dot. zestawień statystycznych; Statystyczne zestawienie wyróżnień i kar dyscyplinarnych za miesiące październik i listopad 1986 r. Wykaz kadry ukaranej dyscyplinarnie w okresie od 01-10 do 15-11-1986 r. Wykaz wypadków nadzwyczajnych w okresie od 01-10 do 15-11-1986 r. – Załącznik nr 1 do pisma Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r.; Wykaz przestępstw i wypadków nadzwyczajnych za 1986 r. w Jednostce Wojskowej 1159 - Załącznik nr 2 do pisma Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r.; Wykaz ukaranej kadry zawodowej w JW 1159 w 1986 r. - Załącznik nr 3 do pisma Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r.; Wykaz podjętych i zrealizowanych czynów społecznych w 1986 r. - Załącznik nr 4 do pisma Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r.; Statystyczne zestawienie rozwoju przodownictwa w współzawodnictwa w 1986 r. - Załącznik nr 5 do pisma Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 24-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r. – Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r. - Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Czyny społeczne - Załącznik nr 3 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Wykaz karanej kadry zawodowej, w tym członków i kandydatów PZPR w 1986 r.- Załącznik nr 4 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Wykaz przestępstw i wypadków nadzwyczajnych za 1986 r.- Załącznik nr 5 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-11-1986 r.; Statystyczne zestawienie wyróżnień i kar za październik i listopad 1986 r. Jednostki Wojskowej 2667 wraz z pismem przewodnim; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Pułku Łączności do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW dot. zestawień liczbowych z dn. 24-11-1986 r.; Statystyczne zestawienie wyróżnień i kar za październik i listopad 1986 r. Pułku Łączności wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1985 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1986 r. – Załącznik nr 1 zestawienia liczbowego 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1985 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-10 do 15-11-1986 r. - Załącznik nr 2 zestawienia liczbowego 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1985 r.; Opisowy wykaz przestępstw i wypadków nadzwyczajnych za 1986 r.- Załącznik nr 3 zestawienia liczbowego 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-10 do 15-11-1985 r.; Sprawozdanie statystyczne z wyróżnień i kar w Ośrodku Szkolenia Rezerw NJW MSW za IV kwartał do 15-11-1986 r. wraz z pismem przewodnim; Dane liczbowe dot. kategorii dyscypliny wojskowej w Warszawskiej Jednostce MSW im. Czwartaków AL za okres od 01-10-1986 r. do 15-11-1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie praktyki dyscyplinarnej za IV kwartał 1986 r. Jednostki Wojskowej 2501 wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe JW 3668 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10-1986 d r. do 15-11-1986 r.; Sprawozdanie Śląskiej Jednostki Wojskowej im. Gwardii Ludowej o stanie środków rzeczowych przechowywanych w magazynach na dzień 31-12-1986 r.; Rejestr wartości sprzętu wybrakowanego w roku 1986 w Śląskiej Jednostce MSW im. Gwardii Ludowej – Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego JW 3668 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10-1986 r. do 15-11-1986 r.; Sprawozdanie Śląskiej Jednostki Wojskowej im. Gwardii Ludowej o stanie środków rzeczowych przechowywanych w magazynach na dzień 31-12-1986 r.; Realizacja wydatków wydziału politycznego w 1986 Śląskiej Jednostki MSW (w tys. Zł. po uwzględnieniu korekty) – Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego JW 3668 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-10-1986 r. do 15-11-1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c listopad 1986 r.); Informacja 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenie „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85” wraz z pismem przewinień; Meldunek Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki AL dot. procesu adaptacji żołnierzy wcielenia „Jesień 86”; Informacja o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85” – Załącznik nr 1 do meldunku Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki Al. dot. procesu adaptacji żołnierzy wcielenia „Jesień 86”; Informacja o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85” w Śląskiej Jednostce MSW im. „Gwardii Ludowej”; Informacja 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85”; Informacja 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” wraz z pismem przewodnim; Informacja 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85”; Informacja 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85”; Informacja Pułku Łączności NJW MSW o właściwościach społeczno- politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85”; Informacja o właściwościach społeczno- politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85” w NJW MSW; Charakterystyka statystyczna właściwości społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika NJW MSW wcielenia „Jesień 86” (wg. jednostek) – Załącznik nr 1 do informacji o właściwościach społeczno- politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Jesień 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień-85” w NJW MSW; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych JW. 2102 do Zastępcy Dowódcy NJW MSW ds. politycznych z dn. 04-11-1986 r. dot. kursu metodycznego zorganizowanym prze Warszawską Jednostkę MSW w dn. 17 – 18-10-1986 r.; Ocena szkolenia ideowo-politycznego w JW. 1917 za 1986 r.; Meldunek JW 3668 z dn. 20-10-1986 r. dot. oceny szkolenia ideowo-politycznego i programu pedagogizacji kadry Jednostki Wojskowej 3668 za 1986 r.; Sprawozdanie statystyczne z wyszkolenia ideowo-politycznego JW. 3668 za rok 1986 – Załącznik nr 1 do meldunku JW 3668 z dn. 20-10-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa NJW MSW z dn. 20-10-1986 r. dot. oceny efektów działalności szkoleniowo-propagandowej; Sprawozdanie z realizacji programu szkolenia ideowo-politycznego oraz działalność nieetatowych zespołów lektorskich w Jednostce Wojskowej 2621 NJW MSW w 1986 r.; Sprawozdanie statystyczne z wyszkolenia ideowo-politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW za rok 1986 – Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji programu szkolenia ideowo-politycznego oraz działalność nieetatowych zespołów lektorskich w Jednostce Wojskowej 2621 NJW MSW w 1986 r.; Dane o działalności lektorskiej w jednostkach - Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji programu szkolenia ideowo-politycznego oraz działalność nieetatowych zespołów lektorskich w Jednostce Wojskowej 2621 NJW MSW w 1986 r.; Pismo Zastępcy Komendanta ds. Politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Wydział Propagandy i Agitacji Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 17-10-1986 r. dot. oceny efektów działalności szkoleniowo-propagandowej i agitacyjnej w Ośrodku Szkolenia Rezerwy NJW MSW za 1986 r.; Meldunek Pułku Łączności z dn. 17-10-1986 r. dot. Oceny efektów działalności szkoleniowo-propagandowej i agitacyjnej w JW. Nr 1060 w 1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c październik 1986 r.); Protokół z kontroli problemowej pracy polityczno-wychowawczej i szkoleniowej młodego rocznika w Ośrodku Szkoleni Raducz przeprowadzonej w dn. 05-11-1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe praktyki dyscyplinarnej JW. 2501 za III kwartał 1986 r. wraz pismem przewodnim; Sprawozdanie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW po zwolnieniu żołnierzy zasadniczej służby wojskowej wcielenia „Jesień 84” do rezerwy w dn. 14-10-1986 r.; Meldunek Pułku Łączności NJW MSW z dn. 13-10-1986 r. dot. samowolnego oddalenia w dn. 14-09 – 02-10-1986 r. szer. Leszka Kaczmarskiego wc. kwiecień 1986 r.; Dane statystyczne wyróżnień i kar wymierzonych w Jednostce Wojskowej Nr 2667 w trzecim kwartale 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe JW 3668 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres III kw. 1986 r.; Zestawienie liczbowe JW 3668 rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-07-1986 r. do 30-09-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-07 do 30-09-1986 r.; Wykaz kar – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-07 do 30-09-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-07 do 30-09-1986 r.– Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-07 do 30-09-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW. 1159 wyróżnień i kar dyscyplinarnych za III kwartał 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe Pułku Łączności NJW MSW wyróżnień i kar dyscyplinarnych za III kwartał 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL wyróżnień i kar dyscyplinarnych za III kwartał 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe JW. 2621 wyróżnień i kar dyscyplinarnych za III kwartał 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW wyróżnień i kar dyscyplinarnych za III kwartał 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Zestawienie liczbowe 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny NJW MSW wyróżnień i kar dyscyplinarnych za okres od 01-07 do 30-09-1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c wrzesień 1986 r.); Zestawienie liczbowe 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW wyróżnień i kar dyscyplinarnych za okres od 20-06-1986 r. do 15-09-1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c sierpień 1986 r.); Pismo Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Wojsk MSW z dn. 28-07-1986 r. dot. oceny stanu moralno-politycznego; Ocena wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny w 103 PLOT. Za I-sze półrocze 1986 r. – Załącznik nr 1 do pisma Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Wojsk MSW z dn. 28-07-1986 r.; Notatka służbowa dotycząca przesłanek i przyczyn zaistniałej katastrofy lotniczej w 103 plot NJW MSW w dn. 16-07-1986 r. oraz podjętych przedsięwzięciach zapobiegawczych - Załącznik nr 2 do pisma Dowódcy NJW MSW do Zastępcy Szefa Wojsk MSW z dn. 28-07-1986 r.; r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c lipiec 1986 r.); Ocena stanu moralno-politycznego i dyscypliny za I półrocze 1986 r. w 103 pl NJW MSW; Ocena wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie kar i przewinień w NJW MSW za 1-sze półrocze 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) – Załącznik nr 1 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Wykaz przestępstw dokonanych w NJW MSW w I-szym półroczu 1986 r. - Załącznik nr 2 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie tabelaryczne przestępstw dokonanych w NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) -Załącznik nr 3 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie tabelaryczne kategorii przestępstw dokonanych w NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik nr 4 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Wykaz wypadków nadzwyczajnych zaistniałych w NJW MSW w I-szym półroczu 1986 r. - Załącznik Nr 5 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie tabelaryczne wypadków nadzwyczajnych zaistniałych w NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik nr 6 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie tabelaryczne rodzajów wypadków nadzwyczajnych zaistniałych w NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik nr 7 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Wykaz ukaranej kadry NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. - Załącznik Nr 8 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie tabelaryczne karalności kadry NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik nr 9 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienia tabelaryczne (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik nr 10 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.; Zestawienie punktów ujemnych i zajętych miejsc w dyscyplinie za 1-sze półrocze 1986 r. - Załącznik nr 11 do oceny wybranych elementów stanu moralno-politycznego i dyscypliny NJW MSW za I-sze półrocze 1986 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/26
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9356
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony