Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 16/1: Sprawozdania Oddziału Politycznego za okres od 02-01-1986 r. do 12-07-1986 r.
Opis: Jednostka zawiera: Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04 do 16-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za od 01-04 do 16-06-1986 r.; Zestawianie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04 do 16-06-1986 r.; Czyny społeczne za I półrocze 1986 r. JW.-2501; Zestawienie rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 15-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-04 do 15-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 15-06-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL ds. dyscyplinarnych do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NW MSW z dn. 19-06-1986 r. dot. zestawienia liczbowego; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzanych za okres od 01-03-1986 do 17-06-1986 – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL ds. dyscyplinarnych do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych - Załącznik nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL ds. dyscyplinarnych do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. - Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL ds. dyscyplinarnych do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r. dot. sprawozdania statystycznego z wyróżnień i kar; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. - Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. - Załącznik nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. - Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Wykaz zrealizowanych czynów żołnierskich dla uczczenia X Zjazdu PZPR z Jednostki Wojskowej 1492 Katowice - Załącznik nr 4 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW rozkazów wyróżnień wymierzonych za okres od 15-03-1986 r. do 15-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 15-03-1986 r. do 15-06-1986 r. - Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW; Sprawozdanie z realizacji czynów i zobowiązań za I półrocze 1986 r.- Załącznik Nr 3 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r. dot. zestawień liczbowych wyróżnień i kar dyscyplinarnych za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych na okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.– Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie kar dyscyplinarnych za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.; Wykaz ukaranej kadry zawodowej - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.- Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-04 do 18-06-1986 r.- Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04 do 18-06-1986 r.- Załącznik Nr 3 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Zobowiązanie żołnierzy JW 2621 podjęte z okazji X Zjazdu PZPR - Załącznik Nr 4 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 19-06-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW MSW z dn. 18-06-1986 r. dot. sprawozdań statystycznych dyscypliny pł NJW MSW; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-06-1986 r. do 17-06-1986 r.– Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-06-1986 r. do 17-06-1986 r. – Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe przeniesień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-06-1986 r. do 17-06-1986r.; Kary kadry w II kwartale 1986 r. W II kwartale 1986 r. przestępstw niezanotowanych – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy Pułku Łączności ds. politycznych do Zastępcy ds. politycznych Dowódcy NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy JW 2667 ds. politycznych do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r. dot. danych statystycznych kar i wyróżnień za II kwartał 1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. Kary kadry zawodowej. Wypadki nadzwyczajne dane za II kwartał 1986 r.– Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy JW 2667 ds. politycznych do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy JW 2667 ds. politycznych do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 17-06-1986 r. Czyny społeczne dane za pierwsze półrocze 1986 r.- Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy JW 2667 ds. politycznych do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r. Wypadki nadzwyczajne. Prace Społeczne.; Rodzaje kar wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.– Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.- Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego JW. 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-04-1986 r. do 18-06-1986 r.; Zestawienie liczbowe JW. 3668 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-04-1986 r. do 30-06-1986 r.; Postanowienie Wojskowego Prokuratora Garnizonowego z dn. 29-04-1986 r.; Zestawienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Polityczno-wychowawcze aspekty stanu dyscypliny wojskowej w NJW MSW w 1985 r.; Zestawienie kar i przewinień za lata 1984-1985 – Załącznik Nr 1 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Wyniki współzawodnictwa w dyscyplinie NJW MSW za lata 1984-1985 - Załącznik Nr 2 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Wypadki nadzwyczajne - Załącznik Nr 3 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Zestawienie tabelaryczne wypadków nadzwyczajnych w NJW MSW w 1985 r. - Załącznik Nr 4 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Rodzaje wypadków nadzwyczajnych - 1985 r.- Załącznik Nr 4 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Karalność kadry wg. jednostek - Załącznik Nr 6 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Przewinienia kadry według stopni wojskowych- Załącznik Nr 7 do zestawienia 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW statystyczne wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c czerwiec 1986 r.); Informacja JW. 2501 o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 84”; Informacja 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „WIOSNA 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85” wraz z pismem przewodnim; Informacja 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównania do analogicznego poboru „Wiosna 85”; Informacja 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85”; Informacja JW. 1159 o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85”; Meldunek Zastępcy Dowódcy ds. politycznych 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej z dn. 08-06-1986 r. dot. procesu adaptacji żołnierzy wcielenia „Wiosna 1986” do służby w Warszawskiej Jednostce MSW im. Czwartaków AL.; Informacja o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85” – Załącznik Nr 1 do meldunku Meldunek Zastępcy Dowódcy ds. politycznych 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej z dn. 08-06-1986 r. Informacja 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86”; Informacja Pułku Łączności o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenie „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85”; Informacja Dowództwa NJW MSW o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Wiosna 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Wiosna 85”; Informacja 22/86 wybrane zagadnienia sytuacji nastrojowej i dyscypliny oraz ważniejszych przedsięwzięć partyjno-politycznych w NJW MSW w okresie 26-05-1986 r. – 01-06-1986 r.; Informacja 21/86 wybrane zagadnienia sytuacji nastrojowej i dyscypliny oraz ważniejszych przedsięwzięć partyjno-politycznych NJW MSW w okresie 19 – 25-05-1986 r.; Uzupełnienie do informacji Nr 21/86 – Załącznik Nr 1 do informacji 21/86; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c maj 1986 r.); Sprawozdanie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW po zwolnieniu żołnierzy zasadniczej służby wojskowej wcielenia „Wiosna 84” do rezerwy w dn. 08-04-1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c kwiecień 1986 r.); Pismo Zastępcy Komendanta ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu partyjno-politycznego NJW MSW z dn. 30-04-1986 r. dot. wykonania zaleceń rozkazu Dowódcy NJW Nr 43 z dn. 23-03-1986 r.; Zestawienie statystyczne z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW za miesiąc kwiecień 1986 r.; Informacja z przebiegu akcji sprawozdawczej w Zespole Kontroli społecznej i radach środowiskowych w Jednostce Wojskowej Nr 2667; Informacja z przebiegu akcji sprawozdawczo-wyborczej w radach środowiskowych (RCH, RPZ, RPCHR SPR) w Jednostce Wojskowej Nr 1060 w I kwartale 1986 r.; Zestawienie liczbowe JW. 2501 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego JW. 2501 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. Ukarana kadra. Wypadki nadzwyczajne. - Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego JW. 2501 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych JW. Nr 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 05-04-1986 r. dot. zestawień liczbowych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych JW. Nr 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 05-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień, za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych JW. Nr 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 05-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. Wykaz kadry zawodowej. – Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych JW. Nr 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 05-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe Jednostki Wojskowej 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r. – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego Jednostki Wojskowej 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r.; Rodzaje kar wymierzonych od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r. – Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego Jednostki Wojskowej 2102 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. - Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 03-04-1986 r. dot. sprawozdania statystycznego z wyróżnień i kar; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 03-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 03-04-1986 r.; Zestawieni liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 01-04-1986 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Organu Partyjno-Politycznego NJW MSW z dn. 03-04-1986 r.; Pismo Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-04-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Zestawienie liczbowe rodzajów kary dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 29-03-1986 r. Kadra zawodowa karana dyscyplinarnie w I kwartale 1986 r. Wypadki nadzwyczajne. – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 29-03-1986 r. – Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r do 29-03-1986 r. – Załącznik Nr 3 do pisma Dowódcy JW 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 2667 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r. dot. danych statystycznych; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 25-03-1986 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 2667 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 25-03-1986 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 2667 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 25-03-1986 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 2667 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 01-04-1986 r. dot. zestawień statystycznych; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. Czyny świadczące o godnej postawie. Wypadki nadzwyczajne. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych z okres od 01-01-1986 r. do 31-03-1986 r. – Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 01-04-1986 r.; Zestawienie 8 Oddział Zabezpieczania Obiektów NJW MSW liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych z dn. 02-04-1986 r.; Pismo Zastępcy ds. politycznych Pułku Łączności do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-01-1986 r. do 30-03-1986 r. Kary kadry. Przestępstwa nie notowane. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy ds. politycznych Pułku Łączności do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 30-03-1986 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy ds. politycznych Pułku Łączności do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 30-03-1986 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy ds. politycznych Pułku Łączności do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 26-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres 01-01-1986 r. do 15-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres 01-01-1986 r. do 15-03-1986 r. – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres 01-01-1986 r. do 15-03-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-01-1986 r. do 15-03-1986 r. Karana kadra zawodowa. Wypadki nadzwyczajne - Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres 01-01-1986 r. do 15-03-1986 r.; Zestawienie statystyczne z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW za miesiąc marzec 1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c marzec 1986 r.); Informacja 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego o właściwościach społeczno-politycznych i socjologicznych młodego rocznika wcielenia „Zima 86” w porównaniu do analogicznego poboru „Jesień 85”; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za m-c luty 1986 r.); Czyny społeczne Jednostki Wojskowej 1917 zrealizowane na rzecz wojska i społeczeństwa w latach 1981-1985; Informacje 9 Samodzielnego Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW dot. działalności społecznej w 1984 r.; Sprawozdanie Jednostki Wojskowych Nr 1159 z czynów społecznych i świadczeń na rzecz wojska i społeczeństwa w J.W. 1159 w latach 1981-1985; Informacja o zrealizowanych czynach społecznych i świadczeń na rzecz wojska i społeczeństwa z dn. 17-02-1986 r.; Informacja Jednostki Wojskowej Nr 1492 o zrealizowanych czynach społecznych w latach 1981-1985 wraz z pismem przewodnim; Realizacja czynów społecznych i świadczeń na rzecz wojska i bezpieczeństwa w latach 1981-1985 w śląskiej Jednostce MSW im. „GL” wraz z pismem przewodnim; Pismo wych. Głównego Zarządu Politycznego WP nr 402 z dn. 08-02-1986 r. dot. krajowej narady w sprawie czynów społecznych; Informacja o zrealizowanych czynach społecznych i świadczeniach na rzecz wojska wykonanych przez NJW MSW w l. 1981-1985 wraz z pismem przewodnim; Zestawienie statystyczne Jednostki Wojskowej Nr 1159 z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich za miesiąc styczeń 1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za miesiąc styczeń 1986 r.); Zestawienie statystyczne z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich Ośrodka Szkolenia Rezerw Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za miesiąc styczeń 1986 r.; Pismo Dowódcy Jednostek Wojskowych 2102 do Oddział Dowództwa NJW MSW z dn. 04-01-1986 r. dot. zestawień liczbowych; Wykaz kar – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy Jednostek Wojskowych 2102 do Oddział Dowództwa NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy Jednostek Wojskowych 2102 do Oddział Dowództwa NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzone kary dyscyplinarne za okres od 01-02-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Dowódcy Jednostek Wojskowych 2102 do Oddział Dowództwa NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Działalność JW 2501 w zakresie upowszechniania kultury; Działalność oświatowa JW 2501; Pismo Zastępcy ds. politycznych do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Wydział Skarg i Wniosków 15-01-1986 r. dot. realizacji skarg, wniosków i listów w NJW MSW za 1985 r.; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy NJW MSW ds. politycznych do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Wydział Skarg i Wniosków 15-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwiania listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy ds. politycznych do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Wydział Skarg i Wniosków z dn. 15-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy ds. politycznych do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Wydział Skarg i Wniosków z dn. 15-01-1986 r.; Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej w NJW MSW za 1985 r. wraz z pismem przewodnim; Działalność JW 2621 w zakresie upoważnienia kultury; Działalność JW 2621 oświatowa; Działalność 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej w zakresie upowszechniania kultury; Działalności oświatowa 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej; Sprawozdanie z działalności JW 2102 kulturalno-oświatowej; Zestawienie liczbowe JW 2501 rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe JW 2501 rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe JW 2501 przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe Warszawskiej Jednostki MSW w 1985 r. wraz z pismem przewodnim; Sprawozdanie z oceny i analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów za 1985 r. w Śląskiej Jednostce MSW im. „Gwardii Ludowej” w Katowicach; Zastawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 1 do sprawozdania z oceny i analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów za rok 1985 w Śląskiej Jednostce MSW im. „Gwardii Ludowej” w Katowicach; Zestawienie wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 2 do sprawozdania z oceny i analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów za rok 1985 w Śląskiej Jednostce MSW im. „Gwardii Ludowej” w Katowicach; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 3 do sprawozdania z oceny i analizy sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów za rok 1985 w Śląskiej Jednostce MSW im. „Gwardii Ludowej” w Katowicach; Sprawozdanie statystyczne z działalności kulturalno-oświatowej Jednostki Wojskowej 1917 za okres 01-01-1985 r. - 31-12.1985 r. wraz z pismem przewodnim; Roczna analiza Jednostki Wojskowej 1159 sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 1 do rocznej analizy Jednostki Wojskowej 1159 sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów; Zestawienie wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 2 do rocznej analizy Jednostki Wojskowej 1159 sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów; Sprawozdanie statystyczne z działalności kulturalno-oświatowej Jednostki Wojskowej za okres od 01-01-1985 r. - 31-12-1985 r. wraz z pismem przewodnim; Sprawozdanie statystyczne z działalności kulturalno-oświatowej Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW wraz z pismem przewodnim; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 07-01-1986 r. dot. zestawienia skarg wniosków; Analiza i ocena sposobu załatwiania skargi i wniosków i listów za 1985 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 07-01-1986 r.; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 07-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 07-01-1986 r.; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2102 do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 04-01-1986 r. dot. statystyk; Wykaz kar – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2102 do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2102 do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik Nr 3 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2102 do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 04-01-1986 r.; Zestawienie statystyczne 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich (za miesiąc grudzień 1985 r.); Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW z dn. 02-01-1986 r. dot. zestawień liczbowych za miesiąc grudzień 1985 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW z dn. 02-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 2 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW z dn. 02-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień kar za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik Nr 3 do pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej 2621 do Szefa Oddziału Politycznego NJW z dn. 02-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 20-11-1985 r. do 20-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 20-11-1985 r. do 20-12-1985 r. Karana kadra zawodowa – Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 20-11-1985 r. do 20-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 20-11-1985 r. do 20-12-1985 r. – Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 20-11-1985 r. do 20-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe 8 Oddziału Zabezpieczania Obiektów Specjalnych NJW MSW rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. – 31-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 28-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzanych za okres od 01-12-28-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do zestawienia liczbowego 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 28-12-1985 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 28-12-1985 r. - Załącznik nr 2 do zestawienia liczbowego 7 Samodzielny Batalion Inżynieryjny rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 28-12-1985 r.; Zestawienie statystyczne Jednostki wojskowej 1159 wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich na miesiąc grudzień 1985 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-01-1986 r. dot. statystyczne zestawienia wyróżnień, przewinień i kar dyscyplinarnych; Zestawienie liczbowe rodzajów wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 30-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 30-12-1985 r. – Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 30-12-1985 r. Wykaz ukaranej kadry zawodowej – Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki wojskowej 1159 do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 01-01-1986 r.; Zestawienie statystyczne z wybranych zagadnień praktyki dyscyplinarnej i postaw żołnierskich Ośrodka Szkolenia Rezerw Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za miesiąc grudzień 1985 r.; Pismo Zastępcy Komendanta ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 03-1-1986 r. dot. sprawozdania statystycznego z wyróżnień i kar; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Komendanta ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 03-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik nr 2 do pisma Zastępcy Komendanta ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 03-01-1986 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. – Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Komendanta ds. politycznych Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW do Szefa Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 03-01-1986 r.; Meldunek Dowódcy JW. 2501 z dn. 03-01-1986 r. dot. zarządzenia nr 6241 z dn. 17-12-1985 r. w sprawie analizy i oceny sposobu załatwienia skarg, wniosków i listów za rok 1985; Ocena sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów w Jednostce Wojskowej Nr 2667 w 1985 r.; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01 do dn. 31-12 – Załącznik Nr 1 do meldunku Dowódcy JW. 2501 z dn. 03-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-195 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 2 do meldunku Dowódcy JW. 2501 z dn. 03-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik nr 3 do meldunku Dowódcy JW. 2501 z dn. 03-01-1986 r.; Analiza skarg i wniosków zgłoszonych w Jednostce Wojskowej 2621 za okres od 01-01-1985 r. -31-12-1985 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki Wojskowej 1492 do Zastępcy Dowódcy NJW MSW z dn. 03-01-1986 r. dot. meldunku o załatwieniu skarg i wniosków w 1985 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL z dn. 02-01-1986 r. dot. zestawień statystycznych; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL z dn. 02-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 2 do Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL z dn. 02-01-1986 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 3 do Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL z dn. 02-01-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Jednostki wojskowej Nr 3668 do Oddziału Politycznego NJW MSW z dn. 03-01-1986 r. dot. analizy i oceny sposobu załatwienia skarg, wniosków i listów za 1985 r.; Analiza 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW załatwiania skarg, wniosków i listów w 1985 r.; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do analizy 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW załatwiania skarg, wniosków i listów w 1985 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik nr 2 do analizy 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW załatwiania skarg, wniosków i listów w 1985 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. - Załącznik nr 3 do analizy 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW załatwiania skarg, wniosków i listów w 1985 r.; Sprawozdanie próśb, skarg i wniosków wnoszonych w JW. 1060 w 1985 r.; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do sprawozdania próśb, skarg i wniosków wnoszonych w JW. 1060 w 1985 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostka MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 02-01-1985 r. dot. zestawienia liczbowego; Zestawienie liczbowe rodzajów kar dyscyplinarnych wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do dn. 31-12-1985 r. – Załącznik nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostka MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 02-01-1985 r.; Zestawienie liczbowe wyróżnień wymierzonych za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostka MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 02-01-1985 r.; Zestawienie liczbowe przewinień za które wymierzono kary dyscyplinarne za okres od 01-12-1985 r. do 31-12-1985 r. - Załącznik nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy ds. politycznych Warszawskiej Jednostka MSW im. Czwartaków AL do Zastępcy Dowódcy ds. politycznych NJW MSW z dn. 02-01-1985 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1985
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/25
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9355
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony