Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 15: Sprawozdania Komitetu Partyjnego za okres od 02-01-1986 r. do 31-12-1986 r.
Opis: Jednostka zawiera: Zestawienie obrotów i sald pieniężnych rok 1985 r. refundowanych dla KP NJW MSW JW. 2102; Sprawozdanie o przyjętych w poczet kandydatów PZPR za IV kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o wydalonych i skreślonych z PZPR za IV kwartał 1986 r.; Kwartalne sprawozdanie o stanie liczebnym partii Komitetu Partyjnego PZPR NJW MSW na IV kwartał 1986 r.; Protokół zniszczenia legitymacji członkowskich i kandydackich PZPR z dn. 12-1986 r.; Protokół a przeprowadzonego remanentu legitymacji członkowskich i kandydackich PZPR w Komitecie Partyjnym NJW MSW z dn. 19-12-1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc listopad 1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc październik 1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc wrzesień 1986 r.; Kwartalne sprawozdanie o stanie liczebnym partii Komitetu Partyjnego PZPR w NJW MSW na III-kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o przyjętych w poczet kandydatów PZPR za III kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o wydalonych i skreślonych z PZPR za III-kwartał 1986 r.; Sprawozdanie spłacania składek członkowskich za miesiąc sierpień 1986 r.; Pismo Sekretarza KP JW. 2501 do Sekretarza Komitetu Partyjnego NJW MSW z dn. 24-05-1986 r. dot. prośby o przeniesienie książeczki mieszkaniowej z Poznania do spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc lipiec 1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc czerwiec 1986 r.; Pismo Zastępcy Kierownika Biura CKKP do Sekretarza Komitetu Partyjnego NJW MSW z dn. 11-06-1986 r. dot. Czesław Wilczyński; Pismo I Sekretarza Komitetu Partyjnego NJW MSW do Zastępcy Kierownika Biura Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej z dn. 19-06-1986 r. dot. Czesław Wilczyński; Kwartalne sprawozdanie o stanie liczebnym partii Komitetu Partyjnego PZPR w NJW MSW na II kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o wydalonych i skreślonych z PZPR za II kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o przyjętych w poczet kandydatów PZPR za II kwartał 1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc maj 1986 r.; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc kwiecień 1986 r.; Wytyczne do pracy masowo-politycznej w resorcie spraw wewnętrznych w okresie kampanii Zjazdowej PZPR; Zasady określające przekazywanie informacji związanych z przebiegiem kampanii zjazdowej PZPR w Resorcie Spraw Wewnętrznych – Załącznik nr 1 do wytycznych do pracy masowo-politycznej w resorcie spraw wewnętrznych w okresie kampanii Zjazdowej PZPR; Wyciąg z decyzji Biura Politycznego KC PZPR z dn. 03-01-1986 r. – Ocena współdziałania komitetów, ich organów wykonawczych z podstawowymi organizacjami partyjnymi wraz z pismem przewodnim; Referat Komitetu Partyjnego NJW MSW na przedzjazdową konferencję PZPR; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc marzec 1986 r.; Sprawozdanie o przyjętych w poczet kandydatów PZPR za I-kwartał 1986 r.; Sprawozdanie o wydalonych i skreślonych z PZPR za I-kwartał 1986 r.; Kwartalne sprawozdanie o stanie liczebnym partii Komitetu Partyjnego PZPR w NJW MSW za I-kwartał 1986 r.; Protokół z kontroli zeszytów składek partyjnych za 1985 r.; Pismo Dyrektora Zarządu Polityczno-Wychowawczego MSW do Zastępcy Dowódcy NJW MSW ds. politycznych z dn. 27-02-1986 r. dot. kursu szkolenia teoretyczno-metodycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i funkcjonariuszy ZOMO – aktywistów PZPR odchodzących w roku bieżącym do rezerwy odbędzie się w dn. 10-03 – 22-03 br. w jednostce ZOMO Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łodzi; Pismo dyrektora Zarządu Polityczno-Wychowawczego MSW do Zastępcy Dowódcy NJW MSW ds. politycznych z dn.13-02-1986 r. dot. kursu dla członków i kandydatów PZPR-żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i funkcjonariuszy ZOMO – odchodzących do rezerwy w roku bieżącym, zorganizowanym zostanie w WUSW w Łodzi w dn. 10 – 22-03; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc luty 1986 r.; Zaświadczenie I Sekretarza KP NJW MSW z dn. 03-01-1986 r. dot. stanu konta z 10 % funduszu składkowego; Sprawozdanie z opłacania składek członkowskich za miesiąc styczeń 1986 r.; Zadania do pracy partyjnej w świetle rocznej odprawy kadry kierowniczej i rozkazu szkoleniowego dowódcy NJW MSW na 1986 r.; Protokół z przeprowadzonego remanentu legitymacji członkowskich i kandydackich PZPR w rejonie ewidencji Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1985
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/24
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9354
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony