Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka NR 14/1: Korespondencja Oddziału Politycznego za okres od 02-01-1986 r. do 25-08-1986 r.
Opis: Korespondencja zawiera m.in.: Projekt planu budżetowego służby politycznej NJW MSW na 1987 rok (w pełnych tys.zł.); Sprzęt kulturalno-oświatowy przewidziany do zakupu w 1987 r.; Charakterystyka sylwetek osobowych kandydatów NJW MSW do wyróżnienia wpisem do „Księgi Zasłużonych MSW”; Decyzja Szefa Służby Polityczno-Wychowawczej MSW z dn. 30-05-1986 r.; Zamówienie na prenumeratę biuletynów PAP na 1987 rok dla NJW MSW; Zamówienie na prenumeratę biuletynów PAP na 1987 rok dla Dowództwa NJW MSW; Zarządzenie Nr 29/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-04-1986 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności prasowo-informacyjnej przez Rzecznika Prasowego Ministra Spraw Wewnętrznych; Informacja zbiorcza z przebiegu akcji sprawozdawczej w zespołach kontroli społecznej i radach środowiskowych JW. 1159; Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w resorcie spraw wewnętrznych w 1985 roku; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków w 1985 r. przez jednostki organizacyjne MSW; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków w 1985 r. przez terenowe organy MSW, jednostki podległe lub nadzorowane; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w 1985 r. przez jednostki organizacyjne MSW; Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia listów w 1985 r. przez terenowe organy MSW, jednostki podległe lub nadzorowane; Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dn. 01-01-1985 r. do dn. 31-12-1985 r.; Przedmiotowe ujęcie skarg obywateli na postępowanie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa w 1985 r.; Wpływ i potwierdzalność skarg na postępowanie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa w latach 1984 i 1985; Podwyżki cen w 1986 r. (materiał informacyjny); Zasady publikowania nekrologów i wspomnień pośmiertnych na łamach prasy wojskowej; Notatka dotycząca stwierdzonych przypadków stosowania nieregularnych metod w procesie szkolenia i wychowania żołnierzy w NJW MSW w okresie od stycznia 1985 r. do marca 1986 r.; Podział środków finansowych służby politycznej na 1986 rok (w pełnych tys. zł); Wykaz stanu ilościowego i jakościowego sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego z wyłączeniem Służby Bezpieczeństwa znajdującego się w NJW MSW wg. stanu ewidencyjnego na dn. 31-12-1985 r.; Propozycje przedsięwzięć prawnych w ramach profilaktyki dyscyplinarnej w NJW MSW (garnizon warszawski) w 1986 r.; Grupa 8 – Szkolenie i oświata. Zbiorcze zestawienie wydatków na rok 1986 dla Służby Politycznej D NJW MSW; Grupa 6 – Administracja i utrzymanie obiektów. Zbiorcze zestawienie planowanych wydatków na rok 1986 dla Służby Politycznej D NJW MSW; Uzasadnienie projektu planu budżetowego na 1986 r.; Wykaz sprzętu kulturalno-oświatowego planowanego do zakupu w 1986 roku; Informacja o działalności rad pracowniczych w NJW MSW w roku 1985.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1972
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/22
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9352
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony