Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 2: Rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej za okres od 02-01-1984 r. do 14-12-1984 r.
Opis: Jednostka zawiera: Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr Pf31/VIII/II z dn. 04-12-1984 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1985 r.; Plan-terminarz prac w zakresie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1985 r., stanowiący załącznik do Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr Pf31/VIII/II z dn. 04-12-1984 r.; Zarządzenie Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 2 z dn. 09-01-1984 r. w sprawie organizacji centralnych imprez kulturalnych, oświatowych i turystycznych w Wojsku Polskim w 1984 r.; Wytyczne Głównego Inspektora Szkolenia do opracowania nowej edycji programów szkolenia; Zarządzenie Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 8 z dn. 22-02-1984 r. w sprawie naboru i wstępnego przygotowania żołnierzy odchodzących do rezerwy do pracy w zawodzie nauczycielskim; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 036/Sztab z dn. 31-10-1984 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkól wojskowych w 1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 34/MON z dn. 29-12-1978 r. w sprawie zasad doboru i przebiegu służby wojskowej poborowych-kandydatów do służby w organach Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr Pf9/MOn z dn. 08-09-1984 r. w sprawie powołania i funkcjonowania komisji koordynacyjnych do spraw rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 47/MON z dn. 30-08-1984 r. w sprawie trybu przeznaczenia i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych oraz przenoszenia ich do rezerwy; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 047/ORG z dn. 04-09-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 49/MON z dn. 04-09-1984 r. w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych; Rozkaz Nr PF177/Sztab dowódcy Warszawskiego Okregu Wojskowego Dowódcy Garnizonu M. St. Warszawy z dn. 25-09-1984 r. w sprawie organizacji uroczystej odprawy wart w Warszawie w dn. 12-10-1984 r.; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 16/MON z dn. 06-07-1984 r. w sprawie darowania niektórych kar dyscyplinarnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dn. 30-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 021/Sztab z dn. 26-06-1984 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powałania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego i powołania absolwentów szkół wyższych na takie przeszkolenie w okresie jesienno-zimowym 1984/1985 r.; Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr Pf28/VIII/II z dn. 22-12-1983 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1984 r.; Wytyczne w sprawie rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych; Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr Pf 29/Uzup. z dn. 22-12-1983 r. w sprawie: powołania OKK d/s rekrutacji kandydatów do WSZ; Pismo Okólne Szefa Służby Mundurowej Głównego Kwatermistrzostwa WP Nr 2 z dn. 30-04-1984 r. dot. stawki równoważnika pieniężnego dla żołnierzy zawodowych z tytułu przedłużenia okresów używalności przedmiotów mundurowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr Pf 1/MON z dn. 07-02-1984 r. w sprawie zapewnienia uzupełnienia sił zbrojnych w warunkach głębokiego niżu demograficznego roczników poborowych; Rozkaz Nr PF78 Sztab Dowódcy Warszawskiego Okręgowego dowódcy garnizonu M. St. Warszawy z dn. 14-04-1984 r. w sprawie organizacji uroczystej odprawy wart w Warszawie z dn. 09-05-1984 r.; Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 4 z dn. 27-03-1984 r. w sprawie umacniania służbowej i społecznej roli kierowników grup szkolenia politycznego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 18/MON z dn. 07-03-1984 r. w sprawie równoważnika pieniężnego na 1984 r. za przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawane w naturze; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 19/MON z dn. 12-03-1984 r. w sprawie organizowania kursów przygotowawczych dla kandydatów do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 13/MON z dn. 29-02-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 64/MON z dn. 09-12-1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydzielania, zwalniania i remontów osobnych kwater stałych oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach; Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dn. 20-02-1984 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 043/Sztab z dn. 24-12-1983 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego i powołania absolwentów szkół wyższych na takie przeszkolenia - w okresie wiosenno-letnim 1984 r.; Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Dowódcy Garnizonu M. St. Warszawy Nr 23 z dn. 07-02-1984 r. w sprawie organizacji centralnych uroczystości w Warszawie z okazji 66 rocznicy Armii Radzieckiej; Zarządzenie Szefa Sztabu generalnego WP Nr 2/Sztab z dn. 05-01-1984 r. w sprawie planowania i wydzielania poborowych do zastępczych form służb oraz obiegu informacji w tym zakresie.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1978
Data końcowa: 1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/2
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9337
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 02/1984, 16/88/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony