Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 10: Sprawy uzupełnień organizacyjno-mobilizacyjnych.
Opis: Jednostka zawiera: Plan powołania poborowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi z WOW w okresie jesienno-zimowym 1986/87. Część II – według jednostek wojskowych; Plan powołania poborowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi z Warszawskiego Okręgu Wojskowego w okresie wcielenie styczniowe 1987 r. Część II – według jednostek wojskowych; Plan powołania poborowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi z POW w okresie jesienno-zimowym 1986/87. Część II – według jednostek wojskowych; Plan powołania poborowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi z SOW w okresie jesienno-zimowym 1986/87. Część II – według jednostek wojskowych; Plan powołania poborowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi ze Śląskiego Okręgu Wojskowego w okresie wcielenie styczniowe 1987 r.; Zestawienie liczbowe stanu ewidencyjnego elewów na dn. 03-12-1986 r., szkolonych z przeznaczeniem dla MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek; Zaopatrzenie na uzupełnienie 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW poborowymi „kwiecień 1987”; Szyfrogram 4 Bpzmot NJW MSW dot. prośby o uzupełnienie jw.-2667 (jw.-2667) poborowymi; Zaopatrzenie na wcielenie poborowych w kwietniu 1987 r, dla potrzeb 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Dowódcy 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-11-1986 r. dot. potrzebowania na poborowych wc. 0487; Zapotrzebowanie na wcielenie poborowych w kwietniu 1987 r.; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 8 OZOS w dn. 24-04-1987 r.; Zestawienie potrzeb poborowych oraz absolwentów szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia młodszych specjalistów na uzupełnienie 6 Śl BZmot NJW MSW Katowice w okresie wcielenia „wiosna 1987”; Zestawienie potrzeb poborowych oraz absolwentów szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia młodszych specjalistów na uzupełnienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW w okresie wiosna 1987 r.; Pismo Szefa Sztabu Jednostki Wojska Nr 2501 z dn. 06-11-1986 r. dot. zapotrzebowania na wcielenie poborowych; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej im. „Czwartaków AL.” Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w miesiącu „kwiecień – 1987”; Pismo Komendanta 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z dn. 01-12-1986 r. dot. zestawienia liczbowego stanu szkolnych elewów; Zestawienie liczbowe. Stan ewidencji elewów na dn. 15-11-1986 r. szkolnych z przeznaczeniem MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika i skierowania absolwentów do jednostek – wcielenie wrzesień 1986; Pismo Dowódcy 6 Szkolnego Pułku Samochodowego z 27-11-1986 r. dot. zbliżającego się zakończenia okresu szkolenia kierowców SKOT 60-4-67 w 6 Szkolnym Pułku Samochodowym; Notatka Służbowa cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW dot. jakości uzupełnienia NJW MSW; Zestawienie ilościowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej NJW MSW, którzy zostali zwolnieni ze służby na podstawie orzeczeń GWKL NJW MSW / tzn. otrzymali kat. „B” – „czasowo niezdolny do służby” lub kat. „E” – „trwale niezdolny do służby”/ w terminie od dn. 1984-01-01 do dn. 1986-10-03 – Załącznik Nr 1 do notatki służbowej cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW dot. jakości uzupełnienia NJW MSW; Zestawie jakości uzupełnienia jednostek wojskowych poborowymi. Wcielono poborowych do NJW MSW w październiku 1986 r. - Załącznik Nr 1 do notatki służbowej cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW dot. jakości uzupełnienia NJW MSW; Zestawienie potrzeb poborowych na uzupełnienie niektórych stanowisk w jednostkach Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych w okresie wiosenno-letnim 1987 r.; Zapotrzebowanie na poborowych wcielenia wiosenno-letniego 1987 r. dla Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW (jednostki specjalne); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW i 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta 2 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 4 Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW /JW. 2667/; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendant Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW (JW. 1159); Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych w Dęblinie z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 6 Szkolnego Pułku Samochodowego z dn. 25-11-1986 r. dot. szkolonych dla potrzeb NJW MSW elewów wcielenia wrześniowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej; Wytyczne z zestawienia ilościowego elewów szkolonych w OSSInŻ. Ełk wg. Stanu na dn. 15-11-1986; Pismo Komendanta Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych z dn. 17-11-1986 r. dot. wykazu szkolonych elewów dla potrzeb NJW MSW wg stanu na dzień 10-11-1986 r.; Pismo Szefa Sztabu Generalnego WP Zarząd Uzupełnień do Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW dot. wydanego polecenia kompetentnym organom uzupełnieniowym powołania w miesiącu styczniu 1987 r. dodatkowo z terenu WOW – 1975 poborowych oraz z terenu SOW -125 poborowych; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 28-10-1986 r.; Wykaz imienny poborowych wcielonych do jednostki z kategorią zdrowia A2. Zestawienie nadesłania wtórników kart ewidencyjnych przez WKU do 7 Sbinż. NJW MSW - Załącznik Nr 1 do zestawienia liczbowego przybyłych poborowych na uzupełnienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 28-10-1986 r.; Zestawienie jakości uzupełnienia poborowymi w 7 Samodzielnym batalionie Inżynieryjnym NJW MSW - Załącznik Nr 2 do zestawienia liczbowego przybyłych poborowych na uzupełnienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 28-10-1986 r.; Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 1986-10-24; Pismo Szefa Sztabu 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 30-10-1986 r. dot. zorganizowano przyjęcie i wcielenie do odbycia zasadniczej służby wojskowej poborowych w dn. 1986-10-24; Pismo Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 2501 do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-10-1986 r. – Sprawozdanie analityczno-opisowe z przebiegu wcielenia poborowych „Jesień 86”; Imienny wykaz poborowych posiadających wzrost poniżej 170 cm., Imienny wykaz poborowych posiadających prawo jazdy uzyskane przez WKK – LOK, Imienny wykaz poborowych, którzy nie zgłosili się do jednostki w dniu oznaczonym na karcie powołania, Zestawienie liczbowe nadesłania wtórników KE przez WKU do jednostki, Imienny wykaz poborowych z kategorią zdrowia A2, Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie JW. 2501, Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do Jednostki Wojskowej 2501 w dn. 23-10-1986 r. – Załącznik Nr 1 do pisma Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 2501 do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-10-1986 r.; Zestawienie jakości uzupełnienia jednostek wojskowych poborowymi wcielono poborowych do Jednostki Wojskowej 2501 - Załącznik Nr 2 do pisma Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 2501 do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-10-1986 r.; Zestawienie liczbowe Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych stanu ewidencyjnego elewów na dn. 20-10-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wcielenie wrzesień 1986 r.; Szyfrogram Szefa Sztabu 7 sbinz NJW MSW do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 22-10-1986 r. dot. przybycia w okresie od 1986-08-30 do 1986-10-17 podoficerów i żołnierzy po szkołach podoficerskich i młodszych specjalistów; Imienny wykaz żołnierzy wcielonych 10-84 zwolnionych po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i przeniesionych do rezerwy w dn. 16-10-1986 r. z Jednostki Wojskowej Nr 3668; Sprawozdanie z rozdziału absolwentów Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych do jednostek wojskowych Ministerstw Spraw Wewnętrznych. Turnus IV – X- 1986 r.; Zestawienie liczbowe Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów stanu ewidencyjnego elewów na dn. 13-10-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek wcielenia wrzesień 1986 r.; Pismo Dowódcy Jednostki Nr 1398 do Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW dot. Mirosław Paryszewski, imię ojca: Leonard, ur.: 1966 r.; Prośba Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej do Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 02-09-1986 r. dot. wyrażenia zgody na zwolnienie żołnierzy wcielenia „Jesień 84”; Notatka służbowa Szefa Oddziału ORG.-MOB i UZUP dot. zwolnienia żołnierzy 1 WBZmot. wcielenia 10-84 bezpośrednio z załóg ochronnych; Pismo Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Organizacyjno-Mobilizacyjnych i Uzupełnień z dn. 09-10-1986 r. dot. wyrażenia zgody na dodatkowe uzupełnienie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW 300 poborowymi wcielenia styczniowego 1987 r.; Pisma Szefa Szefa Sztabu Wojskowego Okręgu Wojskowego z dn. 17-09-1986 r. za zarządzeniem Szefa Sztabu Wojskowego Okręgu Wojskowego Nr 030/Uzup. z dn. 20-08-1986 r. przekazuje dodatkowe ustalenia Zarządu uzupełnień Sztabu Generalnego WP odnośnie do trybu postępowania ze zwolnionymi w dniach 6 – 10 października br. którzy podczas przejazdu z jednostek do miejsca zamieszkania naruszyli porządek publiczny; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1928 do Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 11-09-1986 r. zawiadamiające, że do JW. 1917 Warszawa-Bemowo nie zostali wysłani n/w SW absolwenci MS; Sprawozdanie z rozdziału absolwentów Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych do jednostek wojskowych MSW. Turnus V-IX.1986 r.; Pismo Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW do Dowódcy NJW MSW z dn. 18-09-1986 r.; Pismo Dowódcy NJW MSW do Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW z dn. 20-09-1986 r. dot. projektu zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15-07-1986 r. dot. liczby zwalnianych żołnierzy z NJW MSW w październiku 1986 r. stacjonujących na terenie SOW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15-07-1986 r. dot. liczby zwalnianych żołnierzy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej z NJW MSW w październiku 1986 r.; Zestawienie liczbowe 1 Składnica Uzbrojenia i Amunicji stanu ewidencyjnego elewów na dn. 18-08-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla NJW MSW wcielenie kwiecień 1986 r.; Meldunek 4 Pułku Drogowo-Eksploatacyjnego o stanie szkolonych elewów dla potrzeb MSW wg stanu na dzień 15-08-1986 r.; Meldunek Ośrodka Szkolenia Specjalistów UL z dn. 09-09-1986 r. o skierowaniu absolwentów SSUL wcielenia V-86; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4808 do Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 09-09-1986 r. dot. szkolonych elewów; Pismo Szefa Sztabu Kołobrzeskiego Batalionu Saperów do Dowództwa Warszawskich Jednostek Wojskowych im. Czwartaków z dn. 07-09-1986 r. dot. szkolonych elewów; Pismo czpo. Komendanta 41 Ośrodka Specjalistów Samochodowych do Szefa Oddziału ORG.-MOB. i Uzupełnień Dowództwa NJW MSW z dn. 30-08-1986 r. dot. skierowania absolwentów; Pismo Komendanta 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek MSW z dn. 08-08-1986 r. dot. zestawienia liczbowego; Pismo Dyrektora Zarządu I MSW do Szefa Sztabu Zastępca Dowódcy NJW MSW dot. kserokopii pisma Zarządu Sztabu Generalnego WP dot. poborowych sportowców; Pismo Szefa Sztabu Generalnego WP Zarząd Uzupełnień do Dyrektora Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW dot. poborowych sportowców; Wyciąg Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych im. por. Henryka Mereckiego z zestawienia ilościowego elewów szkolonych w OSSWInż. wg. Stanu na dn. 1986-07-15; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 20 Brygady Łączności z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 9 Pułku Łączności z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 4 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 1 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 4 Pułku Drogowego z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 31 Ośrodka Szkolenia specjalistów Samochodowych z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 3 Pułku Chemicznego z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 15 Szkolnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 13 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów z dn. 05-08-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego 1986 r.; Zestawienie liczbowe Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych stanu ewidencyjnego elewów na dn. 20-07-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla MSW wcielenie kwiecień 1986 r.; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Szefa Oddziału X Sztabu Wojsk Lotniczych z dn. 15-07-1986 r. dot. wcielenia poborowych do ośrodków szkolnych (jednostek) WL dla potrzeb NJW MSW w okresie jesienno-zimowym 1986/87; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15-07-1986 r. dot. wcielenia poborowych do ośrodków szkolnych (jednostek) WL dla potrzeb NJW MSW w okresie jesienno-zimowym 1986/87; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15-07-1986 r. dot. wcielenia poborowych do ośrodków szkolnych (jednostek) WL dla potrzeb NJW MSW w okresie jesienno-zimowym 1986/87; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org-Mob. i Uzup. Dowództwa NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15-07-1986 r. dot. wcielenia poborowych do ośrodków szkolnych (jednostek) WL dla potrzeb NJW MSW w okresie jesienno-zimowym 1986/87; Zestawienie liczbowe Ośrodka Szkolenia Specjalistów UL stanu ewidencyjnego elewów na dn. 03-07-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich Jednostek MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek wcielenia maj 1986 r.; Pismo Dowódcy 60 Szkolnego Batalionu Remontu Sprzętu Inżynieryjnego do Dowództwa NJW MSW Oddział Uzupełnień z dn. 05-07-1986 r. dot. szkolenia elewów; Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 25-06-1986 r. dot. zostawienia liczbowego stanu elewów; Zestawienie liczbowe Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych stanu ewidencyjnego elewów na dn. 20-06-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wcielenie V. 1986 r.; Zestawienie liczbowe Komendy Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej stanu ewidencyjnego elewów na dn. 20-06-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek. Wcielenie maj 1986 r.; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW w miesiącu „Październik – 86”; Pismo Dowódcy 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrzenia i Obsługi NJW MSW do Szefa Oddziału ORG.-MOB i Uzupełnień NJW MSW z dn. 21-05-1986 r. dot. zapotrzebowania na poborowych wc. 1086; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 8 OZOS w okresie od 1986-10-24 do 1986-10-28; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW poborowymi październik 1986 r.; Zestawienie liczbowe potrzeb poborowych oraz absolwentów szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia młodszych specjalistów na uzupełnienie 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW – Warszawa-Bemowo w okresie październik 1986 r.; Pismo Szefa sztabu Jednostki wojskowej Nr 2501 do Szefa Oddziału Org.-MOB. i Uzupełnień NJW MSW z dn. 13-05-1986 r. dot. zapotrzebowania na wcielenie poborowych; Zapotrzebowanie na wcielenie poborowych w październiku 1986 r. dla potrzeb 103 Pułku Lotnictwa; Zestawienie liczbowe potrzeb poborowych oraz absolwentów szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia młodszych specjalistów na uzupełnienie 6 Śl. BZmot NJW MSW Katowice w okresie wcielenie „jesień 1986”; Zapotrzebowanie Pułku Łączności NJW MSW na wcielenie poborowych do pł NJW MSW w październiku 1986 r.; Zapotrzebowanie na uzupełnienie 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej im. „Czwartaków AL” NJW MSW w miesiącu „Październik – 86”; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych 12 mechaników traka, prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego (JW. 2621) Legionowo, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendant 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendant Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego i majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego i majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielny Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW NJW MSW, 7 Samodzielny Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Komendanta 2 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowo- Samochodowych z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia kwietniowego i majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielny Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW, 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW, Pułk Łączności NJW MSW, Ośrodka Szkolenia NJW MSW; Pismo cz.p.o. Szefa Oddziału Org. –MOB I UZUP Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 6 Szkolnego Pułku Samochodowego z dn. 09-07-1986 r. dot. skierowania szkolonych elewów wcielenia majowego 1986 r., prośba o skierowanie po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW; Pismo Dowódcy Jednostek Wojskowych Nr 2486 do Dowództwa NJW MSW z dn. 23-05-1986 r. dot. niewysłania absolwentów MS do JW. 2621 Legionowo, Śląska Jednostka MSW im. Gwardii Ludowej Katowice; Zestawienie potrzeb poborowych na uzupełnienie niektórych stanowisk w jednostkach NJW MSW w okresie jesienno-zimowym 1986/87; Zapotrzebowanie na poborowych wcielenia jesienno-zimowego 1986/87 r. dla NJW MSW /jednostki specjalne/; Sprawozdanie z rozdziału absolwentów Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych do jednostek wojskowych MSW. Turnus I – IV 1986 r.; Meldunek Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów UL o skierowaniu absolwentów OSSUL wcielenia – styczeń 1986 r.; Szyfrogram Dowódcy 7 Samodzielny Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW do Dowództwa NJW MSW z dn. 10-05-1986 r. dot. przybycia młodszych specjalistów w dn. 29-04 – 01-05; Pismo Szefa Sztabu 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW do Szefa Oddziału Organizacyjno-Modernizacyjnego NJW MSW z dn. 08-05-1980 r. dot. przybycia młodszych specjalistów w dn. 1985-12-28 do 1986-04-30; Sprawozdanie 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 1986-04-29 – Załącznik Nr 1 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Zestawienie nadesłania wtórników kart ewidencyjnych krat ewidencyjnych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. „Gwardii Ludowej” w Katowicach - Załącznik Nr 2 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 1986-04-24 do 1986-04-29 - Załącznik Nr 3 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Imienny wykaz przybyłych do jednostki z kategorią zdrowia A2 - Załącznik Nr 4 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Imienny wykaz przybyłych poborowych, którzy ukończyli Wojskowy Kurs Kierowców - Załącznik Nr 5 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Imienny wykaz przybyłych poborowych do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW nie posiadających aprobaty o zakwalifikowaniu do jednostek specjalnych - Załącznik Nr 6 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Imienny wykaz przybyłych poborowych posiadających wzrost poniżej 170 cm. Przeznaczonych na SW 01-2-51 - Załącznik Nr 7 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Wykaz jedynych żywicieli rodzin oraz rocznika podstawowego - Załącznik Nr 8 do sprawozdania 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych kwiecień 1986 r.; Pismo Szefa Sztabu 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-05-1986 r. dot. wcielenia poborowych; Zestawienie jakości uzupełnienia jednostek wojskowych poborowymi. Wcielono poborowych do 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW – Załącznik Nr 1 do pisma Szefa Sztabu 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW do Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-05-1986 r.; Sprawozdanie Jednostki Wojskowej Nr 2501 analityczno-opisowe z przebiegu wcielenia poborowych „Wiosna 86”; Imienny wykaz przybyłych poborowych posiadających wzrost poniżej 170 cm. Imienny wykaz poborowych posiadających prawo jazdy uzyskane przez WKK – LOK. Zestawienie liczbowe nadesłania wtórników KE przez WKU do jednostki. Imienny wykaz przybyłych poborowych z kategorią zdrowia A2. Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie Jednostki Wojskowej 2501. Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do Jednostki Wojskowej 2501 w dn. 24-04-1986 r. – Załącznik Nr 1 do Sprawozdanie Jednostki Wojskowej Nr 2501 analityczno-opisowe z przebiegu wcielenia poborowych „Wiosna 86”; Zestawienie jakości uzupełnienia jednostek wojskowych poborowymi. Wcielono poborowych do Jednostka Wojskowa 2501 - Załącznik Nr 2 do Sprawozdanie Jednostki Wojskowej Nr 2501 analityczno-opisowe z przebiegu wcielenia poborowych „Wiosna 86”; Plan powołania poborowych Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi przez WOW w okresie wiosenno-letnim 1986 r. Część II – Według jednostek wojskowych; Plan powołania poborowych Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi przez SOW w okresie wiosenno-letnim 1986 r. Część II – Według jednostek wojskowych; Pismo Szefa Oddziału Uzupełnień Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego do Dowództwa NJW MSW Oddział ORG-MOB I Uzupełnień z dn. 27-09-1986 r. dot. zwrotu planu powołania; Plan powołania poborowych Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jedn. wojskowych poborowymi przez POW w okresie wiosenno-letnim 1986 r. Część II – Według jednostek wojskowych - Załącznik do Pismo Szefa Oddziału Uzupełnień Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego do Dowództwa NJW MSW Oddział ORG-MOB I Uzupełnień z dn. 27-09-1986 r.; Wyciąg z wykazu funkcji podoficerów zasadniczej służby wojskowej i młodszych specjalistów w wojskach lądowych, lotniczych, obrony powietrznej kraju i marynarki wojennej – Załącznik Nr 2 do zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP NR 073/Org. z dn. 27-12-1985 r.; Wyciąg z wytycznych w sprawie zasad planowania i organizacji szkolenia podoficerów zasadniczej służby wojskowej i młodszych specjalistów - Załącznik Nr 1 do zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP NR 073/Org. z dn. 27-12-1985 r.; Pismo Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności do Szefa Oddziału ORG.MOB i Uzupełnień Dowództwa NJW MSW z dn. 10-04-1986 r. dot. realizacji rozdzielnika przez 9 OSSŁ; Sprawozdanie z rozdziału absolwentów Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych do jednostek wojskowych MSW. Turnus XI 1985 r.-IV 1986 r.; Pismo Dowódcy Pułku Łączności NJW MSW do Szefa Oddziału ORG.-MOB. I Uzupełnień NJW MSW dot. przybycia specjalistów wojskowych; Pismo Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 2265 do Dowództwa NJW MSW z dn. 05-04-1986 r. dot. szkolonych elewów; Zestawienie liczbowe stanu ewidencyjnego elewów na dn. 04-04-1986 r., szkolonych z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich Jednostek MSW W-wa dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek. Wcielenie styczeń 1986 r.; Pismo Szefa Sztabu NJW MSW do Szefa Wydziału VI Dowództwa Wojsk Lotniczych z dn. 10-04-1986 r. dot. szkolenia elewów w ośrodkach (jednostkach) WL dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Sztabu NJW MSW do Szefa Wydziału VI Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10-04-1986 r. dot. szkolenia elewów w ośrodkach (jednostkach) SOW dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Sztabu NJW MSW do Szefa Wydziału VI Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10-04-1986 r. dot. szkolenia elewów w ośrodkach (jednostkach) POW dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Sztabu NJW MSW do Szefa Wydziału VI Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10-04-1986 r. dot. szkolenie elewów w ośrodkach (jednostkach) WOW dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Sztabu NJW MSW do Szefa Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego WP z dn. 10-04-1986 r. dot. szkolenia elewów w ośrodkach (jednostkach); Pismo Szefa Sztabu 6 Szkolnego Pułku Samochodowego do Dowództwa Nadwiślańskiej Brygady MSW z dn. 28-03-1986 r. wraz z ilościowym wykazem szkolnych kierowców w 6 Szkolnym Pułku Samochodowym dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 2265 z dn. 06-03-1986 r. dot. szkolonych elewów; Wykaz 1 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji stanu elewów; Pismo Szefa Oddziału ORG-MOB i UZUP. do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 14-03-1986 r. dot. wcielenia poborowego do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG-MOB i Uzupełnień do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 14-03-1986 r. dot. przeniesienia i wcielenia żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Pismo Dowódcy NJW MSW do Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki z dn. 03-03-1986 r. dot. Ryszarda Grzybowskiego, imię ojca: Józef; Pismo Dowódcy NJW MSW do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie z dn. 03-03-1986 r. dot. Wiesław Makszyński, imię ojca: Henryk, ur.: 07-09-1967 r.; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej 4808 do Dowództw Nadwiślańskich Jednostek MSW z dn. 04-03-1986 r. dot. szkolonych elewów; Pismo Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3244 do Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek MSW z dn. 03-03-1986 r. dot. szkolonych elewów; Pismo Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 4182 do Nadwiślańskich Jednostek MSW Oddział Org. Mob i Uzup z dn. 03-03-1986 r. dot. szkolenia elewów; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1174 do Dowództwa NJW MSW Oddział Uzupełnień z dn. 03-03-1986 r. wraz wykazem elewów szkolonych dla potrzeb NJW MSW wg stanu na dn. 01-03-1986 r.; Wyciąg z zestawienia ilościowego elewów szkolonych w OSSW Inż Ełk wcielonych w styczniu 1986 r. i październiku 1986 r. wg stanu na dn. 1985-02-20; Meldunek Szefa Sztabu Jednostki Wojskowej Nr 1367 o stanie szkolonych podoficerów i młodszych specjalistów dla potrzeb MSW wg stanu na dn. 24-02-1986 r.; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 20 Brygady Łączności WOWEWN z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanych NJW MSW, 6 Śląska Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi DNJW MSW, 103 Pułk Lotnictwa NJW MSW, Pułku Łączności NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódca 9 Pułku Łączności z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzki Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 9 Samodzielny Batalion Zaopatrywania i Obsługi DNJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 13 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 9 Samodzielny Batalion Zaopatrywania i Obsługi DNJW MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW, Pułku Łączności NJW MSW, Ośrodka Szkolenia NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów po zakończeniu szkolenia do 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Kierownika 4 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 9 Samodzielny Batalion Zaopatrywania i Obsługi DNJW MSW, Ośrodka Szkolenia NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Kierownika 1 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 4 Pułku Drogowego z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 31 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 9 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW, 8 Pułku Łączności; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkolenia Służb Zakwaterowania i Budownictwa z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódca 60 Szkolnego Batalionu Remontu Sprzętu Inżynieryjnego z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódca 3 Pułku Chemicznego z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 15 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta 2 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia październikowego 1985 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW, 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW, 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW, 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW, 9 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW, Pułku Łączności NJW MSW, Ośrodka Szkolenia NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Dowódcy 6 Szkolnego Pułku Samochodowego z dn. 03-03-1986 r. dot. prośby skierowania elewów wcielenia styczniowego 1986 r. po zakończeniu szkolenia do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW; Plan zwolnienia do rezerwy żołnierzy zasadniczej służbowy wojskowej wcielenia wiosennego 1984 r. z NJW MSW; Pismo Komendanta 6 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 21-02-1986 r. wraz z zestawieniem liczbowym stanów ewidencyjnych elewów na dn. 20-02-1986 r.; Pismo Kierownik Sekcji Ogólnej Jednostki Wojskowej Nr 3421 do Dowództwa NJW MSW Oddział Uzupełnień z dn. 21-02-1986 r. dot. rozliczenia stanu szkolonych elewów; Pismo Szefa Sztabu Generalnego WP Zarząd Mobilizacji i Uzupełnień do Szefa Sztabu NJW MSW z dn. 21-02-1986 r. dot. planu zwolnienia żołnierzy do rezerwy; Pismo Zastępcy Szefa Wojsk MSW do Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza, Dowódcy NJW MSW z dn. 21-02-1986 r. dot. realizacji pisma Szefa Sztabu Generalnego WP nr 061/Sztab z dn. 27-12-1985 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby; Zestawienie liczbowe stanu ewidencyjnego elewów na dn. 1986-02-20 szkolonych w TSWL z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w celu opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek wojskowych. Turnus I-IV 1986 r.; Zestawienie liczbowe Ośrodka Szkolenia Specjalistów UL stanu ewidencyjnego elewów na dn. 12-02-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich jednostek MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek. Wcielenia Styczeń 1986 r.; Zestawienie liczbowe 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych stanu ewidencyjnego elewów na dn. 10-02-1986 r. szkolonych z przeznaczeniem dla MSW dla potrzeb opracowania rozdzielnika i skierowania absolwentów do jednostek wcielenia –styczeń 1986 r.; Pismo Kierownika Wydziału Administracji Ogólnej Jednostki wojskowej Nr 2596 do Dowództwa NJW MSW z dn. 06-02-1986 r. dot. 7 elewów przyjętych w październiku 1985 r.; Pismo Komendanta 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z dn. 18-01-1986 r. wraz z zestawieniem liczbowym stanów ewidencyjnych elewów na dn. 20-01-1986 r.; Zapotrzebowanie na poborowych Zakwalifikowanych przez organa WSW Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jednostek wojskowych w okresie jesienno-zimowym 1986/87 r. i wiosenno-letnim 1987 r. przez POW. Część I-Ogółem do wszystkich uzupełnianych jednostek wojskowych; Zapotrzebowanie na poborowych Zakwalifikowanych przez organa WSW Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jednostek wojskowych w okresie jesienno-zimowym 1986/87 r. i wiosenno-letnim 1987 r. przez SOW. Część I-Ogółem do wszystkich uzupełnianych jednostek wojskowych; Zapotrzebowanie na poborowych Zakwalifikowanych przez organa WSW Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW na uzupełnienie jednostek wojskowych w okresie jesienno-zimowym 1986/87 r. i wiosenno-letnim 1987 r. przez WOW. Część I-Ogółem do wszystkich uzupełnianych jednostek wojskowych; Zestawienie liczbowe stanu ewidencyjnego elewów na dn. 1986-01-20 szkolonych w TSWL z przeznaczeniem dla Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w celu opracowania rozdzielnika skierowania absolwentów do jednostek wojskowych. Turnus: XI 1985 r.-IV 1986 r.; Pismo Szefa Oddziału ORG.-MOB. I UZUP. Dowództwa NJW MSW do Komendanta Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych z dn. 14-02-1986 r. dot. rozdziału absolwentów; Imienny wykaz żołnierzy wcielenia 04-85 przybyłych do 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW ze Szkół Podoficerskich i Młodszych Specjalistów przy Jednostkach Wojskowych MON; Pismo Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych do Szefa Oddziału ORG.MOB i Uzupełnień Sztabu NJW MSW z dn. 23-01-1986 r. dot. rozdziału absolwentów; Meldunek o skierowaniu absolwentów OSSUL wcielenia IX-85; Pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2456 do Dowództwa NJW dot. przyczyn nie skierowania żołnierzy do jednostek wojskowych; Sprawozdanie z rozdziału absolwentów Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych do jednostek wojskowych MSW. Turnus: IX-XII 1985 r.; Pismo Szefa Odddziału Org.-Mob. i Uzup. NJW MSW do Szefa Oddziału X Dowództwa Wojsk Lotniczych z dn. 21-01-1986 r. dot. uzupełnienia Ośrodków Szkolnych WL dla potrzeb NJW MSW w okresie wiosenno-letnim 1986 r.; Pismo Szefa Oddziału Org.-Mob. i Uzup. NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień Sztabu POW z dn. 21-01-1986 r. dot. uzup. Ośrodków szkolnych POW dla potrzeb NJW MSW; Pismo Szefa Oddziału Org.-Mob. i Uzup. NJW MSW do Szefa Oddziału Uzupełnień WOW z dn. 21-01-1986 r. dot. uzupełnienia ośrodków szkolnych w okresie wiosenno-letnim 1986 r.; Pismo Dowódcy 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW do Szefa Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego i Uzupełnień NJW MSW z dn. 06-01-1986 r. dot. specjalistów wojskowych.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/17
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9346
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony