Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 5: Materiały z Rady Wojskowej.
Opis: Jednostka zawiera: Protokół z posiedzenia Specjalnej Rady Wojskowej w dn. 31-07-1986 r.; Protokół z posiedzenia Rady Wojskowej w dn. 29-01-1986 r.; Tematyczny plan posiedzeń Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na 1986 r.; Protokół Nr 5/86 z posiedzenia Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW odbytego w dn. 08-12-1986 r.; Ocena stanu wyszkolenia jednostek w 1986 roku – główne zadania szkoleniowe na 1987 r. /materiał na Radę Wojskową/; Zestawienie wyników współzawodnictwa w szkoleniu i służbie NJW MSW w 1986 r. – Załącznik Nr 1 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Wyników uzyskanych przez NJW w zawodach i konkursach w 1986 r. - Załącznik Nr 2 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Tabela wyników XXI mistrzostw sportowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 1986 r. - Załącznik Nr 3 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Zestawienie porównawcze wyników strzelań uzyskanych przez NJW MSW w latach 1985-1986 - Załącznik Nr 4 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Zestawienie porównawcze ruchu przewodnictwa i współzawodnictwa w NJW MSW w latach 1985-1986 - Załącznik Nr 5 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Zestawienie ilościowe uzyskanych klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych w NJW MSW w latach 1985-1986 - Załącznik Nr 6 do oceny stanu wyszkolenia jednostek w 1986 r.; Protokół Nr 4/86 z posiedzenia Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 14-11-1986 r.; Ocena efektów działalności szkoleniowo-propagandowej i agitacyjnej oraz jej wpływu na motywację do służby stanów osobowych NJW MSW; Materiały na posiedzenie Rady Wojskowej NJW MSW w dn. 07-11-1986 r. na temat: Ocena stanu technicznego sprzętu i pracy zaplecza obsługowo naprawczego NJW MSW wnioski w tej dziedzinie; Protokół Nr 3/86 z posiedzenia Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 01-10-1986 r.; Notatka z przebiegu posiedzenia Rady Wojskowej NJW MSW w dn. 01-10-1986 r.; Doskonalenie struktury organizacyjnej 103 pl i Pułku Łączności; Ocena realizacji programu profilaktyki dyscyplinarnej i uzyskanych efektów w tej dziedzinie w NJW MSW w I półroczu; Zestawienie tabelaryczne kategorii przestępstw dokonanych w NJW MSW w 1-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik Nr 1 do Ocena realizacji programu profilaktyki dyscyplinarnej i uzyskanych efektów w tej dziedzinie w NJW MSW w I półroczu; Zestawienie tabelaryczne rodzajów wypadków nadzwyczajnych zaistniałych NJW MSW w I-szym półroczu 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik Nr 2 do Ocena realizacji programu profilaktyki dyscyplinarnej i uzyskanych efektów w tej dziedzinie w NJW MSW w I półroczu; Zestawienie kar i przemówień w NJW MSW za 1-sze półrocze 1986 r. (w porównaniu do analogicznego okresu ubr.) - Załącznik Nr 3 do Ocena realizacji programu profilaktyki dyscyplinarnej i uzyskanych efektów w tej dziedzinie w NJW MSW w I półroczu; Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 1986 r. (wg stanu na dzień 31-08-1986 r.); Protokół Nr 2/86 z posiedzenia Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 16-06-1986 r.; Ocena skuteczności działań partyjno-politycznych w przygotowaniu do X Zjazdu PZPR oraz na zaangażowane społeczno-polityczne i służbowe postawy żołnierzy; Informacja o wykonanych pracach w ramach czynu partyjno-młodzieżowego realizowanego w dn. 17-05-1986 r.; Ocena stanu sanitarno-higienicznego w jednostkach; Wyciąg z wytycznych Szefa Departamentu Kadr MON do działalności kadrowej na 1986 r.; Wykaz imienny kadry zawodowej Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Czwartaków AL Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Czwartaków AL Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 roku przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na stopień chorążego – spełniający wymagane warunki; Wykaz imienny kadry zawodowej pułku łączności NJW MSW do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 7 Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego NJW MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej JW. 1917 proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 8 OZOS proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi NJW MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej Ośrodka Szkolenia NJW MSW proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wykaz imienny kadry zawodowej Ośrodka Szkolenia Rezerw proponowanej do mianowania na kolejne stopnie wojskowe w 1986 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych; Wykaz imienny kadry zawodowej proponowanej do mianowania przez Dowódcę Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na stopień starszego chorążego – nie spełniający wymaganych warunków; Protokół z posiedzenia Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW odbytego w dn. 25-04-1986 r.; Główne założenia szkieletowego ćwiczenia dowódczo-sztabowego z oznaczonymi wojskami NJW MSW; Zestawienie sił i środków; Materiał na posiedzenie Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Stan ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w NJW MSW w 1985 r.; Ocena przygotowania i wykonania prac wiosennych WGR; Ocena wybranych zagadnień dyscypliny w 103 plot w 1985 r.; Zestawienie ilościowe przewinień w 103 plot w 1985 r. (w porównaniu do 1984 r.) - Załącznik Nr 1 do Ocena wybranych zagadnień dyscypliny w 103 plot w 1985 r.; Wykaz kategorii przestępstw i ich sprawców w 103 plot w 1985 r. - Załącznik Nr 2 do Ocena wybranych zagadnień dyscypliny w 103 plot w 1985 r.; Wykaz rodzajów wypadków nadzwyczajnych w 1985 r. - Załącznik Nr 3 do Ocena wybranych zagadnień dyscypliny w 103 plot w 1985 r.; Wykaz ukaranej dyscyplinarnie kadry w 103 plot w 1985 r. - Załącznik Nr 4 do Ocena wybranych zagadnień dyscypliny w 103 plot w 1985 r.; Materiał na posiedzenie Rady Wojskowej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w dn. 28-02-1986 r. – Ocen organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r. oraz zadania w tym zakresie; Plan posiedzeń Rady Wojskowej 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW na 1986 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/14
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9339
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony