Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 9: Zarządzenia Zastępców Dowódców Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 02-01-1985 r. do 31-12-1985 r.
Opis: Jednostka zawiera: Instrukcja i program ćwiczeń ze szkolenia fizycznego dla pododdziałów Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr Pf 162 Szefa Sztabu i Zastępcy Dowódcy do Spraw Politycznych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 23-12-1985 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych do 1986 r.; Zadania dla jednostek wojskowych w zakresie rekrutacji kandydatów na uzupełnienie potrzeb zawodowych szkół wojskowych w 1986 r. – Załącznik Nr 1; Plan-terminarz prac w zakresie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1986 r. – Załącznik Nr 2; Zarządzenie Nr 135 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 25-10-1985 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych przez żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr Pf 151 Kwatermistrza – Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-11-1985 r. w sprawie przeprowadzania wybrakowania materiałów i sprzętu kwatermistrzowskiego w oddziałach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr Pf 131 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-10-1985 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydawnictw topograficznych; Arkusz spisu z natury wydawnictw topograficznych – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Pf 131 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-10-1985 r.; Protokół inwentaryzacji wydawnictw topograficznych - Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Pf 131 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-10-1985 r.; Meldunek z przeprowadzonej inwentaryzacji - Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr Pf 131 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-10-1985 r.; Zarządzenie Nr 086 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 11-07-1985 r. w sprawie przeprowadzenia kursów specjalistycznych w zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej ruchomych aparatowni urządzeń szyfrujących „CZARNUSZKA" w Ośrodku Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW – Raducz; Zarządzenie Nr 0115 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 17-09-1985 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego; Zarządzenie Nr 114 Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-09-1985 r. w sprawie przeprowadzenia jesiennych kursów instruktorsko-metodycznych dla kierowców grupy szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; Zarządzenie Nr Pf 113 Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW ds. liniowych z dn. 05-09-1985 r. w sprawie usprawnienia form organizacyjnych oraz doskonalenia metod w szkoleniu fizycznym i zajęciach sportowych; Zarządzenie Nr 0100 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 08-08-1985 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno-specjalnego z kompanią radiotechniczną pułku łączności; Zarządzenie Nr Pf 22 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 23-07-1985 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w jednostkach wojskowych podległych Dowództwu NJW MSW dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Zarządzenie Nr 95 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-07-1985 r. w sprawie powołania w Jednostce Wojskowej 1060 Emów gospodarstwa pomocniczego typu „A”; Zarządzenie Nr 94 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-07-1985 r. w sprawie gromadzenia zapasów ziemiopłodów na okres jesienno-zimowy oraz przetwórstwa owoców i warzyw; Sprawozdanie z przetwórstwa warzyw i owoców za rok – Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 94 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-07-1985 r.; Meldunek Jednostki Wojskowej Nr…. O stanie zgromadzonych ziemiopłodów i przetwórstwa na okres jesienno-zimowy 1985/86 wg stanu na 85-11-15 - Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 94 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-07-1985 r.; Zarządzenie łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Tabela danych radiowych – Załącznik nr 1 do zarządzenia łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Schemat łączności radioliniowo-przewozowej - Załącznik nr 2 do zarządzenia Zarządzenie łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Tabela danych radioliniowych - Załącznik nr 3 do zarządzenia łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Tabela kryptonimów stacji TT - Załącznik nr 4 do zarządzenia Zarządzenie łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Schemat łączności radiowej - Załącznik nr 5 do zarządzenia łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Wytyczne organizacji tajnego dowodzenia - Załącznik nr 6 do zarządzenia łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Tabela sygnałów rozpoznawczych osób funkcyjnych - Załącznik nr 7 do zarządzenia łączności Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW do ćwiczeń z wojskami Nr 061 z dn. 22-05-1985 r.; Zarządzenie Organizacyjne Nr Pf 77 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 25-06-1985 r. w sprawie oddelegowania do 1 WBZmot z 6 Śl.Bzmot i pł 4 żołnierzy; Zarządzenie Nr Pf 57 Kwatermistrza – Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-05-1985 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania materiałów i sprzętu kwatermistrzowskiego w oddziałach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr Pf 53 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-05-1985 r. w sprawie ochrony obiektów koszarowych przed penetracją oraz organizacji zabezpieczenia porządku wojskowego w czasie uroczystości 4-lecia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych; Zarządzenie Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 51 z dn. 14-05-1985 r. w sprawie organizacji i zabezpieczenia wypoczynku w okresie letnim 1985 r.; Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-01-1985 r. dot. dezaktualizacji skorowidzu rozkazów i zarządzeń obowiązujących w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr 014 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 08-02-1985 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego; Zarządzenie Nr 6 Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW ds. Politycznych z dn. 18-01-1985 r. w sprawie powołania składu Rady Młodzieżowej NJW MSW i jej prezydium na lat 1985-1987; Zarządzenie Nr Pf 2 Szefa Sztabu i Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-01-1985 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1985 r.; Plan-terminarz. Pracy w zakresie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1985 r. – Załącznik do zarządzenia Nr Pf 2 Szefa Sztabu i Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-01-1985 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/12
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9345
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony