Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Sąd Rejonowy w Sopocie 1975-
Przyporządkowanie
Seria: Akta spraw sądowych
Podseria: II K.
Opis zawartości
Tytuł: Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Zbigniew Jakowczyk, imię ojca: Władysław, ur. 09-06-1944 r., oskarżonemu o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w tej działalności, a ponadto był organizatorem i kierownikiem nielegalnej drukarni, zajmującej się wytwarzaniem i opracowywaniem nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżących naczelne organy PRL, nawołujących do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu w PRL w okresie stanu wojennego, które to materiały rozpowszechniał na terenie Trójmiasta przez sieć kolporterów, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Dariusz Melzacki, imię ojca: Zbigniew, ur. 30-10-1963 r., Maciej Księżopolski, imię ojca: Lesław, ur. 31-10-1964 r., Tomasz Mazurowski, imię ojca: Czesław, ur. 14-03-1962 r., oskarżonym o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1982 r. rozpowszechniali fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływali do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że rozpowszechniali na terenie Trójmiasta nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", a także inne tego typu wydawnictwa, oraz o to, że w okresie od 28-04-1982 r. do 29-04-1982 r. w Sopocie usunęli około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kodeksu karnego oraz z art. 284 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Tomasz Mazurek, imię ojca: Benon, ur. 02-02-1963 r., oskarżonemu o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1982 r. rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że drukował nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", a następnie rozpowszechniał je na terenie Trójmiasta, a ponadto publicznie lżył i znieważał naczelne organy PRL, gdyż w dniu 01-05-1982 r. na jednym z budynków w Gdańsku namalował szubienicę z powieszonym napisem "WRON", oraz o to, że w okresie od 28-04-1982 r. do 29-04-1982 r. w Sopocie usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego oraz z art. 284 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Ilona Wiesiołek-Jakowczyk, imię ojca: Wilhelm, ur. 01-02-1937 r., oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności, a ponadto w celu rozpowszechniania sporządzała matryce do nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", oraz posiadała w celu rozpowszechniania ulotki i wydawnictwa, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżące naczelne organy państwowe PRL, tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Janina Wehrstein, imię ojca: Władysław, ur. 30-09-1930 r., oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności, a ponadto w celu rozpowszechniania gromadziła i przechowywała nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, oraz lżące naczelne organy państwowe PRL, w tym głównie osobę premiera rządu PRL i nawołujące do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu obowiązującemu w PRL w okresie stanu wojennego, które to wydawnictwa rozpowszechniała na terenie Trójmiasta, tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Wojciech Kubiński, imię ojca: Zenon, ur. 10-06-1953 r., oskarżonemu o to, że w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego w Trójmieście, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności, a także brał udział w opracowywaniu, wytwarzaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa, w którym rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz lżące naczelne organy państwowe PRL i ustrój socjalistyczny panujący w Polsce, który porównywał do "reżimu wojskowego", tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kodeksu karnego
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1995
Posteriora: 2022
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 1270/7
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): II K. 130/83
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): S. 49/2018/Zk, XI Ko. 870/11-On, XI Ko. 41/00-On, XI Ko. 937/09-On, XI Ko. 674/09-On, III KRN. 28/95, RN VI 630/1/95, Sm.W. 67/83, Pm.Śl. II 335/82, Pm.Śl. II 334/82, Pm.Śl. II 237/82, 4 Ds. 102/82, 4 Ds. 101/82, Ds. 52/82
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony