Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Zofia Gust
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty dotyczące Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r. (świadectwo złożenia egzaminu dojrzałości w grudniu 1943 r. w Białymstoku, świadectwo metryczne urodzenia z dnia 12-09-1947 r., legitymacja pracownika Centrali Rybnej Oddział we Wrocławiu wystawiona w dniu 22-09-1947 r., zaświadczenie o zatrudnieniu w Centrali Rybnej Oddział we Wrocławiu z dnia 15-04-1948 r., odpis skrócony aktu urodzenia z dnia 10-01-1952 r., świadectwo urodzenia z dnia 12-01-1952 r., dokumentacja związana z zatrudnieniem w Gdańskich Zakładach Przemysłu Zapałczanego w Gdańsku w 1956 r., w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Front Narodowy” w Gdańsku w 1957 r., w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego im. gen. W. Wróblewskiego w Gdańsku w latach 1958-1981, w Gdańskich Zakładach Teletechnicznych w 1968 r. oraz w Gdańskich Zakładach Teleelektronicznych „Telkom-Telmor” w latach 1972-1979, legitymacje ubezpieczeniowe wystawione w dniach 24-11-1960 r. i 23-06-1970 r., korespondencja z Urzędami Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, Pobikrach i Ciechanowcu za lata 1960-1973, dotycząca odtworzenia i przesłania aktu małżeństwa, wyciąg z aktu małżeństwa sporządzony w dniu 15-12-1961 r., polisy ubezpieczeniowe za lata 1967-1971, zaświadczenie o ukończeniu kursu kroju i szycia z dnia 03-06-1968 r., odpis skrócony aktu małżeństwa sporządzony w dniu 13-02-1973 r., pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gdańsku i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Gdańsku za lata 1976-1982, decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku za lata 1982-1986, dotyczące przyznania i podwyższenia emerytury, dokumentacja medyczna za lata 1987-1994, wniosek o przyznanie renty, zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wystawione w dniu 28-03-1995 r., odpis skrócony aktu zgonu z dnia 14-12-2001 r.)
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1943
Data końcowa: 2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Legitymacja
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 141
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 1220/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony