Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Lucjan Krzemiński (właśc. Ludwik Skrzypczak)
Opis zawartości
Tytuł: Materiały biograficzne. Dokumenty związane z ucieczką rodziny Skrzypczak z Polski w 1946 r. i legalizacji ich pobytu za granicą.
Opis: Uwaga: znajdujące się w jednostce dokumenty z lat 1940-1944 zostały sfałszowane, w rzeczywistości powstały w 1945 r. Wykaz dokumentów: 1. Sfałszowane zaświadczenie z datą 07-10-1940 r. (wykonane w 1945 r.) na nazwisko Lucjan Krzemiński (zam. w Warszawie, przy ul. Chłodnej) stwierdzające, że na podstawie szkolnych świadectw i świadectw pracy może podjąć pracę jako specjalista w niemieckiej fabryce ceramiki. 2. Sfałszowana kopia z datą 07-10-1940 r. aktu małżeństwa pomiędzy Lucjanem Krzemińskim a Heleną Brzezińską (wykonana w 1945 r.). 3. Sfałszowane zaświadczenie z datą 15-07-1944 r. (wykonane w 1945 r.) z Zarządu Miejskiego Miasta Warszawy wzywające Lucjana Krzemińskiego do stawienia się w urzędzie w celu ustalenia jego narodowości. 4. Pozwolenie klasy II na prowadzenie pojazdów mechanicznych wydane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku z datą 03-08-1945 r. na nazwisko Lucjana Krzemińskiego. 5. Displaced Person Identification Card Lucjana Krzemińskiego z dnia 29-04-1946 r. 6. Deutsche Kennkarte Lucjana Krzemińskiego z dnia 16-09-1946 r. 7. Deutsche Kennkarte Heleny Krzemińskiej z dnia 16-09-1946 r. 8. Zaświadczenie lekarskie z negatywem zdjęcia RTG płuc Lucjana Krzemińskiego z dnia 24-09-1946 r. 9. Zaświadczenie władz francuskiej strefy okupacyjnej z dnia 13-11-1946 r. zezwalające Lucjanowi Krzemińskiemu na pracę w Kandern. 10. Zaświadczenie świadków potwierdzające miejsce i datę urodzenia Lucjana Krzemińskiego, wydane przez Międzynarodową Organizację Uchodźców (International Refugees Organisation, IRO) około 1947-1948 r. 11. Kopia zaświadczenia świadków potwierdzającego miejsce i datę urodzenia Heleny Krzemińskiej, wydana przez Międzynarodową Organizację Uchodźców (International Refugees Organisation, IRO) około 1947-1948 r. 12. Zaświadczenie świadków potwierdzające miejsce i datę ślubu Lucjana Krzemińskiego i Heleny Brzezińskiej wydane przez Międzynarodową Organizację Uchodźców (International Refugees Organisation, IRO) około 1947-1948 r. 13. Tymczasowy dokument podróży w zastępstwie paszportu dla bezpaństwowców i osób o nieokreślonej narodowości (Temporary Travel Document in lieu of Passport) dla rodziny Krzemińskich: Lucjana, Heleny, Piotra i Ewy wydany 21-06-1949 r. 14. Zezwolenie na pozostanie w Australii wydane dla Lucjana Krzemińskiego z dnia 26-11-1951 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1945
Data końcowa: 1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 4081/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony