Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" - Region Białystok Gminny Komitet Założycielski w Jaświłach 1981-
Przyporządkowanie
Seria: Materiały administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór dokumentów z działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Jaświły w latach 1981-1990
Opis: Jednostka zawiera następujące dokumenty: protokół z zebrania wyborczego koła NSZZ RI „Solidarność” we wsi Mociesze w 1981 r., protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach z dn. 16-11-1981 r., pismo Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku w/s m.in. bardziej stanowczego egzekwowania od władz realizacji porozumień rzeszowskich, przeciwko uchwale dot. sprzedaży wiązanej żywca z dn. 16-11-1981 r., protokół z zebrania NSZZ RI „Solidarność” dot. wybrania delegatów na walne zebranie gminne z dn. 18-07-1981 r., lista członków NSZZ RI „Solidarność” z dn. 18-07-1981 r., pismo Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Białymstoku do Zarządu Koła NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach w/s przesłania opinii dot. Szypulskiego Mariana z dn. 15-10-1981 r., odpowiedź Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach na pismo Zespołu Adwokackiego w/s Szypulskiego Mariana, pismo Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach w/s poparcia wniosku dot. wydzielenia pomieszczeń lekcyjnych w szkołach podstawowych do prowadzenia lekcji religii z dn. 22-11-1981 r., pismo-zawiadomienie dot. posiedzenia Prezydium GRN w Jaświłach z dn. 17-04-1989 r., mandat Delegata nr 69 Zbigniewa Dembowskiego/Dębowskiego na I Zjazd NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku, legitymacja członka NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku Zbigniewa Dembowskiego, żądania - postulaty rolników woj. białostockiego w/s protestu mlecznego z dn. 06-04-1989 r., pismo Komitetu protestacyjnego rolników do Wojewody białostockiego w/s protestu mlecznego z 07-04-1989 r., kopia pisma (Informacja) Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” Region Białystok w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa, kopia ulotki Serwis informacyjny NSZZ RI "Solidarność", Białystok, nr 2, 15-08-1981 r., kopia Biuletynu Informacyjnego OKZ NSZZ RI „Solidarność”, nr 3, 02-09-1981 r., kopia ulotki dot. stanowiska OKZ NSZZ RI „Solidarność” w sprawie PGR z 02-09-1981 r., kopia Wzorcowej Ordynacji Wyborczej do władz NSZZ RI „Solidarność”, kopia ulotki „Bracia Rolnicy i Robotnicy” NSZZ RI „Solidarność” Białystok, kopia ulotki NSZZ „Solidarność” do rolników, żołnierzy i MO w/s poparcia krajowego protestu w dn. 10-11-1982 r., kopia ulotki WZK NSZZ Solidarność Region Białystok „Jakich chcemy kółek rolniczych” , kopia ulotki - Oświadczenia TKK NSZZ „Solidarność” z dn. 20-10-1982 r. dot. przygotowania strajku generalnego na wiosnę 1983 r., kopie ulotek TKK NSZZ „Solidarność” pt. „Bojkot” oraz „Oświadczenie o strajku generalnym na wiosnę 1983 r.”, kopia ulotki TKR NSZZ „Solidarność” w Białymstoku dot. udziału w strajku generalnym z dn. 25-10-1982 r., kopia ulotki pt. „Program nasze cele, po to powstaliśmy” dot. organizacji kół wiejskich NSZZ RI „Solidarność”, kopia ulotki pt. "Oświadczenie" Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w/s tworzenia NSZZ RI „Solidarność”, Lublin, 02-04-1989 r., kopia ulotki NSZZ RI „Solidarność” dot. okupacji budynku ZSMP w Siedlcach, kopia referatu programowego Związku Młodzieży Wiejskiej, Wiadomości Dnia, Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, nr 27/2, 14-04-1981 r., Rozwaga i Solidarność, Stocznia Gdańska, nr 9, 19-06-1981 r., kopia broszury dot. przekształcenia Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu w Komitet Samoobrony Polskiej, kopia wywiadu z Józefem Lebenbaumem, kopia artykułu dr. Leszka Skonka pt. „Metody KSS KOR – każdy niewygodny – to agent SB”, kopia artykułu Krzysztofa Kawęckiego pt. „Prawdziwa historia Polski, Wielka Wojna”, kartki żywnościowe wydane Zbigniewowi Dembowskiemu i jego rodzinie w 1981 r., kopie ulotek drukowanych na powielaczu przez NSZZ „Solidarność” nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu w dn. 13-10-1985 r., pt. „Nie idź na ich wybory, bądź solidarny zbojkotuj czerwonego”.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1981
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Broszura
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 729/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony