Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: dr Hans Peter Jeschke
Opis zawartości
Tytuł: Projekt Pomnika wzgl. Obszaru Upamiętnienia obozu koncentracyjnego Mauthausen/Gusen, przygotowany na zlecenie austriackiego federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych przez inż. Hansa Petera Jeschke. Projekt "Denkmal- bzw. Errinerungslandschaft Mauthausen/Gusen". Errinerungslandschaft von europäischer Bedeutung im Auftrag des Bundesministerium für Inneres (Sektion III) Wien/Österreich. Projektleitung und wissenschaftliche Konzeption: HR. Dipl.-Ing. Hans Peter Jeschke / ICOMOS - Austria.
Opis: Projekt upamiętnienia obozu koncentracyjnego Mauthausen Gusen: Mapy sporządzone z historycznych i nowoczesnych fotografii lotniczych obozu i jego otoczenia z naniesionymi obiektami obozowymi oraz elementami i postulowanymi granicami obszaru objętego ochroną. Kserokopia ulotki MSW Austrii dot. koncepcji reorganizacji miejsca pamięci KL Mauthausen. Maszynopis koncepcji projektu. Kopia artykułu H.P. Jeschke (Jeschke, Hans Peter. 2015. "Das Kulturlandschaftpflegewerk für die Cultural Heritage and Memorial Landscape Gusen und dessen Teilrealisierung" [Opieka nad krajobrazem kulturalnym dla Cultural Heritage and Memorial Landscape Gusen i jej częściowa realizacja]. W: "Unbeteiligte" und Betroffene. Aspekte der Wahrnehmung der NS-Konzentrationslager während des Zweiten Weltkrieges sowie nach Kriegsende. Red.: Dybaś, Bogusław, Nöbauer, Irmgard, Ziemska, Joanna. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften). Dokumentacja projektu: Hinweise zur Konzeption - Arbeitsdokument Nr. 1 A/2003. Modul 4 der Austellung im neuen Besucherzentrum KZ-Denkstätte Mauthausen [Wskazówki do koncepcji - Dokument roboczy nr 1 A/2003] (drugi egzemplarz w jęz. francuskim); Historische Elemente in dem Gebiet Mauthausen, Gusen I, II, III bzw. St. Georgen in den Karten 1-3. Arbeitsdokument Nr. 2 A/2003 [Historyczne elementy w okolicach Mauthausen, Gusen I, II, III względnie St. Georgen na mapach 1-3. Dokument roboczy nr 2 A/2003] (drugie egz. w jęz. angielskim i francuskim); Annäherungen zur Darstellung des Unvolstellbaren. Arbeitsdokument Nr. 3 A/2003 [Przybliżenia przedstawienia nieprzedstawialnego. Dokument roboczy nr 3 A/2003]. Kopia artykułu: "Die Austellung 'Denkmal- und Erinerungslandschaft Mauthausen / Gusen' im neuen Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich. Zur Topographie und zum System des nationalsozialistischen Terrors in der Region Mauthausen, Gusen und St. Georgen" ["Wystawa 'Pejzaż pamięci i upamiętnienia Mauthausen / Gusen' w nowym centrum dla zwiedzających Miejsca Pamięci obozu koncentracyjnego Mauthausen w Górnej Austrii. W sprawie topografii i systemu narodowosocjalistycznego terroru w regionie Mauthausen, Gusen i St. Georgen"]. Egzemplarz przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej przez autora projektu.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 2003
Data końcowa: 2003
Posteriora: 2015
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Mapa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 3375/1 t. 2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony