Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Józef Poliński
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór fotografii dokumentujących działalność Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy/PTCh. Zdjęcia przedstawiające budowę krzyża "Szubienicy", budowę symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Choroszczy. Zdjęcia z uroczystych Mszy św. za Ojczyznę - odprawianych w Choroszczy, Warszawie-Żoliborzu. Zdjęcia z pielgrzymek mieszkańców Choroszczy, ludzi pracy na Jasną Górę, na spotkania z Janem Pawłem II. Zdjęcie przedstawiające portiernię Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego/PTS Łączności w Białymstoku w czasie strajku oraz zdjęcia członków NSZZ "Solidarność" przy PTS Łączności w Białymstoku podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Różanostockiej w 1981 r.
Opis: Jednostka archiwalna zawiera zdjęcia związane m.in. z działalnością, powołanego w dniu 29 marca 1979 r., dzięki staraniom dr. Tomasza Tołwińskiego, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Fotografie przedstawiają: 1) Uroczyste obchody rocznicy powstania styczniowego z udziałem dr. Tomsza Tołwińskiego, ks. Andrzeja Kozakiewicza, Józefa Polińskiego/Zdjęcia 1-4; 2) Spotkanie członków TPCh przy brzozowym krzyżu "Szubienicy", na wzgórzu przy szosie do Kruszewa/Zdjęcie 5-6; 3) Budowę dębowego krzyża "Szubienicy" w 1984 r. Dębowy krzyż postawiono w miejscu pierwszego - brzozowego/Zdjęcia 7-16; 4) Złożenie hołdu rozstrzelanym w powstaniu styczniowym, upamiętnionym krzyżem znajdującym się przy drodze do Żółtek/Zdjęcie 17-18; 5) Członkowie TPCh przy mogile powstańczej z 1863 r. znajdującej się przy drodze do Zastawia/Zdjęcie 19-20; 6) Budowę, na cmentarzu parafialnym w Choroszczy, symbolicznej mogiły zabitych w powstaniu styczniowym/Zdjęcia 21-24; 7) Członkowie TPCh w trakcie prac poszukiwawczych, w podziemiach kościoła w Choroszczy, butelki zawierającej nazwiska powstańców styczniowych/Zdjęcia 25-28; 8) Uroczyste poświęcenie krzyża "Szubienicy". Na zdjęciu poczty sztandarowe/Zdjęcie 29-30; 9) Członkowie TPCh przy symbolicznym grobie księdza Jerzego Popiełuszki znajdującym się przy kościele w Choroszczy/Zdjęcia 31-46; 10) Zdjęcia przedstawiające mieszkańców Choroszczy, uczestników pielgrzymek "ludzi pracy" na Jasną Górę i do grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W pielgrzymkach brali udział rodzice ks. Jerzego – Władysław i Marianna Popiełuszko/Zdjęcia 47-86; 11) Wyjazd do Gdańska z okazji III pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski/Zdjęcia 87-100; 12) Działalność TPCh wspierali m.in. księża posługujący w parafii w Choroszczy. Byli to: ks. Andrzej Kozakiewicz (w Choroszczy w latach 1983-1986), ks. Czesław Walentowicz (w Choroszczy w latach 1986-1990), ks. Józef Jaroma (w Choroszczy w latach 1986-1994); 13) Pomnik Obrońców Białegostoku 1939 r. z wycelowaną na wschód armatą. Autor zdjęcia uchwycił moment, gdy armata była wycelowana "na wschód". Kierunek ustawienia armaty był kwestią rywalizacji z SB/Zdjęcie 101-102; 14) Trójwymiarowa instalacja przedstawiająca: Viktorię, Kotwicę, "Solidarność" Region Białystok. Instalacja ustawiona była w Farze, przy Ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej/Zdjęcie 103-104; 15) Delegacja członków TPCh z ks. Andrzejem Kozakiewiczem przy symbolicznym grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli/Zdjęcie 105-106; 16) Ksiądz Andrzej Kozakiewicz i ks. Stanisław Suchowolec odprawiający Mszę św. w Suchowoli/Zdjęcie 107-108; 17) Fotografa z pogrzebu ks. Stanisława Suchowolca/Zdjęcie 109-110; 18) Portiernia Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności w Białymstoku w czasie strajku oraz zdjęcia członków NSZZ "Solidarność" PTS Łączności w Białymstoku podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Różanostockiej w 1981 r./Zdjęcia 111-122; 19) Zdjęcia z wnętrza kościoła w Choroszczy: ołtarz, tablica pamiątkowa POW, Msze za Ojczyznę/Zdjęcia 123-134; 20) Spotkania Oazy Rodzin z udziałem ks. Józefa Jaromy, ks. Czesława Walentowicza/Zdjęcia 135-144; 21) Zdjęcie przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, zdjęcie z dożynek w Choroszczy, zdjęcie delegacji harcerzy i dorosłych/Zdjęcia 145-150; 22) Zdjęcia ze Mszy świętej za Ojczyznę (Żoliborz, luty 1985 r., poczty sztandarowe, aktor Andrzej Szczepkowski, księża celebrujący Mszę św.)/Zdjęcia 151-158; 23) Fotografia tablicy pamiątkowej "Roku 1930 pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu budowniczemu Polski Odrodzonej w dziesiątą rocznicę wyzwolenia Ojczyzny od najazdu bolszewickiego"/Zdjęcie 159-160; 24) Fotografie i fotokopie dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki/Zdjęcia 161-180; 25) Dekoracje patriotyczno-religijne grobu Pańskiego i żłóbka bożonarodzeniowego z 1983 r. i 1984 r./Zdjęcia 181-186; 26) Widok dekoracji Stadionu Dziesięciolecia podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 r./Zdjęcia 187-190; 27) Zdjęcia z pogrzebu Grzegorza Przemyka. Zmarł tragicznie w dniu 14-05-1983 r./Zdjęcia 199-226
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1979
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Album
  • Fotografia
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 226
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 716/3
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony