Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki w Kielcach
Opis zawartości
Tytuł: Pomniki Walki i Męczeństwa Ziemi Kieleckiej 1939 – 1945
Opis: Teczka zawiera wykaz: Kielce – Symboliczna mogiła pomordowanych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych na cmentarzu partyzanckim; Kielce – Cmentarz partyzancki; Kielce Herby – Tablica pamiątkowa na miejscu straceń [14.12.1943 r.]; Kielce Bukówka – Cmentarz jeńców radzieckich bestialsko zamordowanych w latach 1941/1942; Kielce Las k. Stadionu – Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego straconych w latach 1939/1945 [ponad 1000 osób]; • Gruszka Jóźwików pow. konecki – Tablica pamiątkowa na miejscu historycznej bitwy żołnierzy A.L. [29.09.1944 r.]; Barycz pow. konecki – Pomnik na cmentarzu jeńców radzieckich pomordowanych przez hitlerowców w latach 1941-1944; Końskie Cmentarz – Pomnik partyzantów z lat 1939-1945; Końskie ul. Piotrkowska – Pomnik ku czci ofiar terroru hitlerowskiego; Magnuszew pow. kozienicki – Pomnik na mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach na przyczółku Warecko-magnuszewskim w sierpniu 1944 r i styczniu 1945 r.; Pionki pow. kozienicki – Tablica pamiątkowa przy zakładach "Pronit" [Pionki dn. 01.09.1958 r.]; Kozienice – Tablica pamiątkowa na miejscu straceń z lat 1939-1945; Kozienice Park Miejski – Upamiętnione miejsce masowych straceń; Sienno pow. lipski – Tablica pamiątkowa ku czci poległych w walkach o utrwalenie władzy ludowej w latach 1945-1955; Chotcza n. Wisłą pow. lipski – Tablica pamiątkowa na miejscu walk partyzanckich stoczonych w latach 1942-1944 r.; Janik k. Ostrowca – Pomnik poległych partyzantów [09-06-1944 r.]; Małachów pow. konecki – Tablica pamiątkowa ku czci poległych członków Sztabu Okręgu 7 A.L. [22.11.1943 r.]; Wólka Bodzechowska pow. ostrowiecki – Pomnik partyzantów A.L; Wiktoryn pow. ostrowiecki – Tablica pamiątkowa ku czci poległych partyzantów G.L., A.L. w latach 1942-1945; • Sandomierz – Fragment cmentarza żołnierzy radzieckich poległych w walkach o przyczółek w lipcu i sierpniu 1944 r.; Dacharzów pow. sandomierski – Pomnik partyzantów; Kleczanów pow. sandomierski – Miejsce straceń [1942 r.]; Skaryszew Rynek pow. radomski – Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego; Swaryszów Cmentarz pow. jędrzejowski – Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego; Radom Firlej – Symboliczny cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego. W tym miejscu hitlerowcy rozstrzelali kilka tysięcy obywateli polskich z całego województwa; Radom Dworzec P.K.P – Tablica pamiątkowa ku czci poległych kolejarzy [1939-1945 r.]; Radom ul. Kielecka – Pomnik na miejscu straceń [13.10.1942 r.]; Radom ul. Kozienicka – Kamień pamiątkowy na miejscu straceń; Rożki Stacja Kolejowa pow. radomski – Krzyż pamiątkowy na miejscu straceń; Brzask k. Skarżyska – Pomnik na mogile ofiar terroru hitlerowskiego; Skarżysko Bzin – Tablica pamiątkowa wmurowana w budynku szkolnym poświęcona osobom straconym przez hitlerowskiego okupanta w latach 1943-1944 [1958 r.]; Sulisławice Cmentarz pow. sandomierski – Pomnik poległych partyzantów z oddziału "Jędrusie" [1939-1944 r]; Strużki pow. staszowski – Obelisk ku czci wymordowanych mieszkańców wsi w dn. 03.06.1943 r.; Iłża – Pomnik partyzantów i członków ruchu oporu [1939-1945 r.]; Brody Iłżeckie – Pomnik Dr. "Anki" Heleny Wolf Szefa Służby Sanitarnej III obw. A.L. poległej w r. 1944 r.; Wykus Las pow. starachowicki – Symboliczna mogiła partyzantów A.K. zgrupowania "Ponurego" i "Nurta"; Konieczno pow. włoszczowski – Pomnik ku czci poległych partyzantów A.L; Chotów – pow. włoszczowski Pomnik partyzantów na miejscu zwycięskiej walki [28.10.1944 r.]; Włoszczowa Budynek Powiatowej Rady Narodowej – Tablica pamiątkowa ku czci pomordowanych; Włoszczowa Cmentarz – Kwatery ofiar terroru hitlerowskiego; Bichniów pow. włoszczowski – Pomnik na miejscu walk oddziałów partyzanckich; Ciepielów pow. lipski – Tablica pamiątkowa ku czci poległych partyzantów i członków ruchu oporu [1942-1943]; Kazimierza Wielka Cukrownia – Tablica pamiątkowa ofiar hitlerowskich [Cukrownia "Łubna" 21.09.1947 r.]; Topola pow. kazimierski – Pomnik ofiar faszyzmu niemieckiego, 200 osób rozstrzelanych w 1943 r.; Molendy pow. kozienicki – Symboliczna mogiła ofiar terroru hitlerowskiego, rozstrzelani przez hitlerowców w dn. 07.05.1949 r.; Chlewiska pow. szydłowiecki – Pomnik na miejscu straceń • Szczekociny Cmentarz pow. włoszczowski – Mogiła ofiar terroru hitlerowskiego. • Policzna pow. zwoleński – Zbiorowa mogiła ofiar hitleryzmu. • Kurzelów pow. włoszczowski – Zbiorowa mogiła 20 obywateli polskich rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r. • Rząbiec pow. włoszczowski – Płyta pamiątkowa ku czci walczących i poległych partyzantów [08.09.1944 r.]. • Zwoleń Cmentarz – Kwatery poległych żołnierzy i partyzantów. • Zwoleń Pl. Kochanowskiego – Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego [1944 r.]. • Lucin pow. zwoleński – Mogiła pomordowanych [1943 r.]. • Tczów pow. zwoleński – Zbiorowa mogił ofiar terroru okupanta. • Piotrkowice Las pow. jędrzejowski – Pomnik na miejscu zwycięskiej walki stoczonej z hitlerowcami w dn. 01.01.1944 r. przez oddział A.K. por. "Zrywa". • Tarnawa k. Sędziszowa pow. jędrzejowski – Pomnik na mogile ofiar terroru hitlerowskiego [Tarnawa dn. 01.09.1958 r.]. • Kaziny k. Wodzisławia pow. jędrzejowski – Zbiorowa mogiła pomordowanych w dn. 28.05.1944 r. • Szałas pow. kielecki – Szkoła pomnik im. "Partyzantów Ziemi Kieleckiej" • Opoczno – Tablica pamiątkowa ku czci ofiar terroru hitlerowskiego [1962 r.]. • Skłoby pow. szydłowiecki – Symboliczna mogiła ofiar terroru okupanta, 215 mieszkańców wsi 11.04.1940 r.[22.07.1956 r.]. • Bór k. Skarżyska pow. skarżyski– Pomnik na mogile ofiar terroru hitlerowskiego [1940 r.]. • Białobrzegi Cmentarz – Mogiła ofiar terroru hitlerowskiego. • Starachowice – Pomnik partyzantów i członków ruchu oporu. • Drzewica Cmentarz pow. opoczyński – Pomnik na mogiłach poległych • Drzewica Rynek pow. opoczyński – Pomnik partyzantów i członków ruchu oporu. • Ostrowiec ul. Denkowska – Pomnik partyzantów i członków ruchu oporu. • Ostrowiec Cmentarz – Mauzoleum poległych partyzantów i mogiła part. radz. "Saszki" :Wasyl Wojczenko. • Ostrowiec – Pomnik na miejscu straceń [31.10.1943 r.] • Ostrowiec Plac Dworcowy – Kamień pamiątkowy ku czci ofiar terroru okupanta [31.10.1943 r.] • Ostrowiec – Upamiętnione miejsce straceń przy ul. Okólnej [1944 r.] • Ostrowiec – Pomnik Wdzięczności i tablica pamiątkowa ku czci 40-tu powieszonych, Bohaterom i Wyzwolicielom Mieszkańcy Ostrowca [1945-1955]. • Graby pow. pińczowski – Obelisk na miejscu walk partyzanckich. • Pińczów – Tablica pamiątkowa ku czci ofiar terroru hitlerowskiego. • Sandomierz Cmentarz Żydowski – Pomnik ku czci pomordowanych żydów. • Sandomierz – Pomnik poległych na cmentarzu żołnierzy radzieckich. • Sandomierz – Miejsce straceń koło Ratusza. • Studzianki pow. kozienicki – Tablica pamiątkowa na czołgu [9-16.08.1944 r.]. • Studzianki pow. kozienicki – Pomnik "Czołg weteran" ku czci żołnierzy W.P Bryg. Panc. im. Bohaterów Westerplatte poległych w walce na przyczółku w roku 1944. • Garbatka pow. kozienicki – Pomnik żołnierzy poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej [maj 1960 r.]. • Garbatka Dworzec Kolejowy pow. kozienicki – Tablica pamiątkowa ku czci poległych partyzantów oddziału G.L. • Skalbmierz Rynek pow. kazimierski – Pomnik ofiar hitlerowskiej pacyfikacji [05.08.1944 r.]. • Skalbmierz Cmentarz pow. kazimierski – Pomnik żołnierzy i partyzantów [26.07-05.08.1944 r.] • Lipsko ul. Solecka – Tablica pamiątkowa ku czci poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej [lipiec 1946 r.]. • Boiska pow. lipski – Tablica pamiątkowa ku czci ofiar terroru hitlerowskiego [02.01.1943 r.]. • Kielce ul. Urzędnicza – Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego. • Michnów pow. skarżyski – Symboliczna mogiła pomordowanych mieszkańców Michniowa [12-13.07.1943 r.]. • Słupia Nowa pow. kielecki – Mogiła zbiorowa ponad 200 ofiar terroru okupanta.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1939
Data końcowa: 1945
Posteriora: 1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Księga
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Ki 292/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony