Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Ładysław Tomasz Piotrowski
Opis zawartości
Tytuł: Wycinki prasowe z artykułami dotyczącymi tematyki wileńskiej, drukowanymi w Czerwonym Sztandarze, Kurierze Wileńskim, Naszej Gazecie, Gazecie Olsztyńskiej, WTK/Wrocławski Tygodnik Katolików/Katolicki. Artykuł dotyczący: Irena Tyman zd. Baranowska "Ojciec partyzant dał ciepły kożuch, a syn prezydent złoty krzyż"
Opis: J.a. zawiera: 1. Raporty Komisji Specjalnej Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu, NIW 1980 2. Stanisław Świaniewicz, W cieniu Katynia, "Biblioteka Kultury", t. 267, wyd. 3, Reimprime en Belgique, wypisy 3. Komunikat Światowego Związku Żołnierzy AK dotyczący ufundowania i poświęcenia w dniu 03-05-1992 r. Sztandaru Obwodu AK na miasto i powiat Białystok 4. Tłumaczenie na j. polski niemieckiego meldunku z 19-05-1944 r. dot. korpusu gen. Plechawicziusa 5. Rasiewicz Henryk ps. "Kim", Hymn Brygady; Cegiełka na odbudowę cmentarzy żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego "Wiano"; Reprodukcje (szt. 4) ze zdjęciami Pomnika Poległych Stoczniowców, Gdańsk; Cegiełka na fundację Sztandaru Duszpasterstwa Kombatantów Diecezji Gdańskiej, 1987; Reprodukcja ze zdjęciem płyty nagrobnej "Matka i Serce Syna"; Za Świętą Sprawę Żołnierze "Łupaszki", folder z wystawy BEP IPN Oddział w Gdańsku, Sopot 2001; Plan miasta Wilna, załącznik do książki R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK; Kserokopia planu miasta Pińsk 6. Artykuły drukowane w "Czerwony Sztandar" Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy: O. Bohdanowicz, Uroczystości w Wilniusie poświęcone 25 rocznicy wyzwolenia Litwy, 12-07-1969; N. Denisow, Wyzwolenie, L. Gabryłowicz, Wileński lipiec [1973]; R. Katkauakas, Białorusinka z Gondingi; L. Romanowicz, Panorama dynamicznego rozwoju i architektonicznego piękna [1974]; Wydanie specjalne Czerwonego Sztandaru z okazji 30. rocznicy wyzwolenia Wilna w dn. 13-07-1944 r. [1974]; Henryk Różański, Lenino. Moja subiektywna prawda, Nr 42 (1380), 15-10-1983; Jurij Agatow, Walka o Wilnius była zaciekła. Na rocznicę wyzwolenia stolicy Litwy Radzieckiej, 13-07-1985; Cykl artykułów z 1988 r.: Roman Korab-Żebryk, Epilog Operacji Wileńskiej: 2- wzrastające napięcie, 3- misja, 4- pertraktacje, 5- w imieniu Rzeczypospolitej protestuję..., 7- ostatni cios; Trzy z cyklu siedmiu artykułów Walentiny Parsadanowej, Armia Andersa na terytorium ZSRR (1941-1942), 1989; Walerijonas Baltrunas, Radziecko-niemieckie pakty 1939 roku i los państw bałtyckich, 08-06-1989; Artykuły z 13-06-1989: Jerzy Surwiło, Dzień żałoby i nadziei. Wileńskie ślady na drogach cierpień, oraz Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945 7. Artykuły drukowane w "Kurier Wileński": Artykuły zamieszczone na stronach od 3 do 6 wydania z 16-11-1990; Czesław Noniewicz, Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie..., 08-12-1990; Jerzy Surwiło, Śladami kroniki pamięci, 2. Akowskie losy, 10-11-1990; Jerzy Surwiło, Przyczynek do dziejów AK na Wileńszczyźnie po lipcu 1944 r. 10-07-1992; Artykuł-wywiad Gintautas Stalnionis z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jan Widacki, Między naszymi państwami nie ma spornych problemów, 21-08-1992; Jeden artykuł z cyklu, Przyczynek do dziejów AK na Wileńszczyźnie po lipcu 1944 r., 22-08-1992; Halina Jotkiałło, Polska zbyt aktywnie uczestniczy w porządkowaniu Rossy - twierdzi Sosnowski, 08-07-1955 8. Artykuły drukowane w "Nasza Gazeta": Jarosław Wołkonowski, Uderzenie na Wilno - operacja "Ostra Brama", 12-18 lipca 1994; Tomasz Stańczyk dot. gen Lucjan Żeligowski, publikacja wspomnień gen. Lucjana Żeligowskiego, Zajęcie Wilna w roku 1920, 15-21 października 1998; Piotr Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920. Próba syntezy, 3-9 grudnia 1998 9. Anna Kowalczyk, Katedra Wileńska, Gazeta Współczesna, 24-29 grudnia 1996 10. Artykuły drukowane w "Znad Wilii", 15-31 lipca 1997: Krzysztof Tarka, Kartki historii - lipiec 1944. Operacja "Ostra Brama"; Stanisław Piechocki, Śmierć generała - przypadek czy premedytacja? 11. Wileńskie Rozmaitości. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Bydgoszczy Nr 3 (53) maj-czerwiec 1999 12. Jermakowicz, Legenda czy nieznany epizod ojczystych dziejów? Wojsko Polskie nie broniło Wilna w 1939 r., Gazeta Olsztyńska, 29 października - 1 listopada 1999 13. Andrzej Mielnicki, Ojciec partyzant dał ciepły kożuch, a syn prezydent złoty krzyż, Gazeta Olsztyńska, Nr 8 (17446), 12-01-2011 14. Artykuły zamieszczone w WTK: Stanisław Truszkowski z cyklu Wojenne drogi mjr. "Konara": 2- Więzienie, 3- Potyczka pod Koniawą, 4- Wyprawa na bunkry, 5- Ostatnie działania 6 Brygady; Władysław Bruliński "Oskar", Na zapleczu frontu. Z walk suwalskich oddziałów AK; Wincenty Iwanowski, Koncepcje strategiczne Churchilla a sprawy polskie; Cezary Chlebowski, W 22 rocznicę. Śmierć "Ponurego"; Roman Korab-Żebryk, Śmierć "Juranda". W 25 rocznicę boju pod Krawczunami; Stanisław Truszkowski, Odbicie 70 więźniów w Lidzie; Kazimierz Rosen-Zawadzki, Operacja Wileńska; fragment artykułu [...] to pod Święcianami. 15. Wycinki artykułów, do których nie przyporządkowano czasopisma
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1969
Data końcowa: 2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Wycinki z prasy
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 358/62
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników