Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór dokumentów dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” na ziemi gryfickiej: Protokół z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z przedstawicielami Gryfickich Zakładów Pracy z dnia 11-01-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z przedstawicielami Gryfickich Zakładów pracy z dnia 11-01-1990 r.; Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 18-01-1990; lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 18-01-1990 r.; Protokół z posiedzenia Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 01-02-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 01-02-1990 r.; Protokół z posiedzenia Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 08-02-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 08-02-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu Podregionu NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Komisji Zakładowych z Podregionu Gryfice z dnia 15-02-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 15-02-1990 r.; Protokoły z zebrań Zarządu NSZZ „Solidarność Podregion Gryfice z dnia 22-02-1990 r. oraz 01-03-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 22-02-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu Podregionu Gryfice z dnia 01-03-1990 r.; Protokół z posiedzenia Zarządu Podregionu NSZZ „Solidarność” w Gryficach z dnia 08-03-1990 r.; Upomnienie wobec Macieja Roczyńskiego ze względu na udzielanie przeciwstawnych porad prawnych z dnia 09-03-1990 r. (dwa egzemplarze); Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 13-03-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 15-03-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 15-03-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych z dnia 15-03-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 15-03-1990 r.; Protokół z zebrania Prezydium Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 22-03-1990 r. w poszerzonym składzie o Komisję Rewizyjną i Komisję Interwencyjną; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z Rada Koordynacyjną O.K.P. z dnia 22-03-1990 r., Pismo informujące o organizowanych obozach letnich przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych z dnia 29-03-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 26-04-1990 r.; Lista obecności na zebraniu z dnia 26-04-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 04-05-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 10-05-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 10-05-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 10-05-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 10-05-1990; lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 24-05-1990 r.; Sprawozdanie z działalności Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice od dnia 02-05-1990 r. do 13-06-1990 r. z dnia 13-06-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 15-06-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych Podregionu z dnia 12-07-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych Podregionu z dnia 12-07-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych z Podregionu z dnia 13-09-1990 r.; Załącznik do protokołu z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych Podregionu z dnia 13-09-1990 r. ; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych Podregionu z dnia 13-09-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych z Podregionu z dnia 27-09-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przedstawicielami Komisji Zakładowych Podregionu z dnia 27-09-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przewodniczącymi Komisji Zakładowych z dnia 11-10-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z przewodniczącymi Komisji Zakładowych z dnia 11-10-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 18-10-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 18-10-1990 r.; Wykaz zakładów pracy z uwzględnieniem ilości delegatów; informacja o III Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Delegatów NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 19-10-1990 r.; Protokół z III Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 27-10-1990 r.; Protokół Komisji Mandatowej III Walnego Zjazdu Delegatów Podregionu Gryfice z dnia 27-10-1990 r.; Protokół Komisji Skrutacyjnej III Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 27-10-1990 r.; Protokół Komisji Skrutacyjnej III Zjazdu Delegatów Podregionu Gryfice z dnia 27-10-1990 r.; Lista obecności Delegatów na zebraniu z dnia 27.10.1990; porządek obrad i regulamin III Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z 27-10-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 08-11-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” z dnia 08-11-1990 r.; Skład Zarządu Podregionu i ich zadania; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 22-11-1990 r.; Upoważnienie Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice dla Eugeniusz Zinczuka z dnia 22-11-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 22-11-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 22-11-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 22-11-1990 r.; Wniosek Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24-11-1990 r.; Protokół z nadzwyczajnego zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 28-11-1990 r.; Lista obecności z nadzwyczajnego zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice z dnia 28-11-1900 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 28-11-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 28-11-1990 r.; Protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z Komisjami Zakładowymi z dnia 06-12-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” z Komisjami Zakładowymi z dnia 06-12-1990 r.; Uchwała Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z dnia 06-12-1990 r.; Sprawozdanie z rozdziału darów zagranicznych otrzymanych w dniu 23. Listopada 1990 r. z Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Świnoujście z dnia 14-12-1990 r.; Lista osób pobierających dary; wykaz pracowników, emerytów i rencistów chętnych do skorzystania z darów rzeczowych; protokół z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z Komisjami Zakładowymi z dnia 20-12-1990 r.; Lista obecności z zebrania Zarządu NSZZ „Solidarność” Podregionu Gryfice z Komisjami Zakładowymi z dnia 20-12-1990 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1990
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 100
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 826/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony