Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej w Warszawie [1943] 1957-1990
Przyporządkowanie
Podzespół: Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957-1990
Seria: Akta (materiały) operacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 70 (Tom XI). Teczka dokumentów dla Instytutu Pamięci Narodowej.
Opis: Sprawy zawierają dokumenty operacyjne oraz kadrowe, wytworzone przez Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej. Teczka zawiera m.in.: dokumentację dot. kontroli problemowej krypt. "Bryza", arkusze kontrolne (wykazy osób prowadzących teczkę oraz osób, które zapoznały się z materiałami), schemat kontaktów oficerów KGB w Świnoujściu z obywatelami polskimi, szyfrogramy, arkusze informacyjne o uzyskanych materiałach w rozmowie z obcokrajowcem lub obywatelem polskim powracającym z pobytu w państwach kapitalistycznych, meldunki oraz notatki dot. odbytych spotkań z TW, korespondencję przekazanej dokumentacji legalizacyjnej, tymczasowe wytyczne w sprawie prowadzenia dokumentacji i ewidencji kontrwywiadowczej, notatkę dot. zasad rejestracji w kartotekach Wydz. III Biura "C" MSW niektórych szczególnie wartościowych źródeł informacji, wykazy tajnych współpracowników oraz spraw operacyjnych pozostających na stanie ewidencji WSW, protokoły przekazania dokumentacji operacyjnej, plany przydziału gospodarczego Wydziały Kontrwywiadu Wojskowego Marynarki Wojennej, Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 084/ORG z dnia 31.07.1990 r. w sprawie rozformowania Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz połączenia służb wywiadu i kontrwywiadu, Zarządzenie Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP Nr Pf 9/Org. z dnia 06-09-1990 w sprawie właściwości wydziałów kontrwywiadu wojskowego oraz ustawienia garnizonowego oficerów kontrwywiadu, Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 36/MON z dnia 11-11-1990 r. w sprawie darowania niektórych kar dyscyplinarnych, Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 06-11-1990 r. w sprawie umożliwienia żołnierzom, junakom oddziałów Obrony Cywilnej i policjantom z jednostek skoszarowanych uczestnictwa w wyborach Prezydenta RP, plany uzupełnienia żołnierzami służby zasadniczej jednostek podległych Oddziałowi Kontrwywiadu Marynarki Wojennej, Wyciąg z wystąpienia Szefa Kontrwywiadu o organizacji i zadaniach kontrwywiadu wojskowego z dnia 01-10-1990 r., harmonogram realizacji zadań organizacyjnych Oddziału KW MW, tezy na odprawę Wydziału I Oddziału KW MW dot. przygotowań i prowadzonych rozpracowań operacyjnych, notatkę dot. koncepcji realizacji przez dowódców zadań z zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej, protokół przekazania MT krypt. "Przychodnia", notatkę służbową dot. oceny materiałów i sygnałów operacyjnych wyjaśnianych w Wydz I Oddziału KW MW w/g stanu na dzień 25-09-1990 r., materiały informacyjne dla kadry kierowniczej uczestniczącej w przeglądach kadrowych, meldunki bojowe, notatki służbowe dot. ocen przeglądu kadrowego żołnierzy zawodowych, materiały z przeglądu kadrowego za rok 1990 Oddziału KW Marynarki Wojennej - Gdynia 1990 (zestawienia ocen pracy, struktura wykształcenia oraz wieku kadry oficerskiej, ukompletowanie stanowisk kadry zawodowej, imienne wykazy żołnierzy wytypowanych do uhonorowania odznaczeniami państwowymi, wykaz kadry pozostającej na wykazie przejściowym - do zagospodarowania w ramach okręgów wojskowych).
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1989
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 389
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 003424/53
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU 2386/33975, IPN BU 00556/10
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony