Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Zofia Kuśnierz-Misiak
Opis zawartości
Tytuł: Korespondencja Wacławy Kuśnierz (żony) z instytucjami państwowymi w Polsce oraz ZSRS w sprawie ustalenia losów oraz okoliczności śmierci Jana Kuśnierza
Opis: Teczka zawiera: 1. Pierwsza strona podania Wacławy Kuśnierz do Ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Moskwie, Sandomierz, 31.12.1955 r. 2. Druga strona podania Wacławy Kuśnierz do Ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Moskwie, Sandomierz, 31.12.1955 r. 3. Pierwsza strona podania Wacławy Kuśnierz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL w Warszawie, Sandomierz, 31.12.1955 r. 4. Druga strona podania Wacławy Kuśnierz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL w Warszawie, Sandomierz, 31.12.1955 r. 5. Pierwsza strona podania Wacławy Kuśnierz do Ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Moskwie w języku rosyjskim, Sandomierz, 31.12.1955 r. 6. Druga strona podania Wacławy Kuśnierz do Ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Moskwie w języku rosyjskim, Sandomierz, 31.12.1955 r. 7. Pierwsza strona podania Wacławy Kuśnierz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRS w Warszawie w języku rosyjskim, Sandomierz, 31.12.1955 r. 8. Druga strona podania Wacławy Kuśnierz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRS w Warszawie w języku rosyjskim, Sandomierz, 31.12.1955 r. 9. List Wacławy Kuśnierz do mec. Mikołaja Reńskiego 10. Odpis listu z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie do Weroniki Wołczko, Lublin, 23.05.1957 r. 11. Odpis pisma Ambasady PRL w Moskwie do Wacławy Kuśnierz, Moskwa, 8.02.1947 r. 12. Pismo Ambasady PRL w Moskwie do Wacławy Kuśnierz, Moskwa, 8.02.1947 r. 13. Pismo Zofii Kuśnierz (córki Jana Kuśnierza) do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRS w Warszawie w języku rosyjskim, Sandomierz, 31.12.1955 r. 14. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 22.04.1963 r. 15. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 1.06.1963 r. 16. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 10.02.1964 r. 17. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 28.12.1962 r. 18. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 20.12.1962 r. 19. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 6.04.1964 r. 20. Odpowiedź Generalnej Prokuratury PRL do adw. Mikołaja Reńskiego w sprawie złożonej przez niego prośby o przeprowadzenie rewizji nadzwyczajnej 21. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 6.11.1962 r. 22. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 27.04.1964 r. 23. Pismo z Sądu Wojewódzkiego w Lublinie do Wacławy Kuśnierz w sprawie przesłania odpisu wyroku wydanego w 1961 r. w sprawie rehabilitacji m.in. Jana Kuśnierza, Lublin, 8.08.1961 r. 24. Pismo Generalnej Prokuratury PRL do Wacławy Kuśnierz w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego Jana Kuśnierza, Warszawa, 30.10.1959 r. 25. Pismo z Sądu Wojewódzkiego w Lublinie do Wacławy Kuśnierz informujące o terminie rozprawy rehabilitacyjnej m.in. Jana Kuśnierza, Lublin, 7.04.1961 r. 26. Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL do Wacławy Kuśnierz w sprawie przekazania prośby o ustalenie losów męża do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, Warszawa, 7.04.1956 r. 27. Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Wacławy Kuśnierz w sprawie próby ustalenia losów Jana Kuśnierza, Warszawa, 9.06.1956 r. 28. Pismo z Sekcji Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Wacławy Kuśnierz w sprawie próby ustalenia losów Jana Kuśnierza, Warszawa, 18.07.1957 r. 29. Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Wacławy Kuśnierz w sprawie nie odnalezienia na terenie ZSRS Jana Kuśnierza, Warszawa, 20.07.1959 r. 30. Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Wacławy Kuśnierz w sprawie nie odnalezienia na terenie ZSRS Jana Kuśnierza, Warszawa, 31.05.1958 r. 31. Pierwsza strona pisma Wacławy Kuśnierz do Generalnej Prokuratury PRL w Warszawie w sprawie ustalenia losów Jana Kuśnierza, Sandomierz, 17.05.1957 r. 32. Druga strona pisma Wacławy Kuśnierz do Generalnej Prokuratury PRL w Warszawie w sprawie ustalenia losów Jana Kuśnierza, Sandomierz, 17.05.1957 r. 33. Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Warszawie do Wacławy Kuśnierz w sprawie nie odnalezienia na terenie ZSRS Jana Kuśnierza, Warszawa, 20.08.1956 r. 34. Pismo Ambasady PRL w Moskwie do Wacławy Kuśnierz w sprawie ustalenia miejsca pobytu Jana Kuśnierza na terenie ZSRS, Moskwa, 20.04.1956 r. 35. Pismo Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji w Warszawie do Zofii Kuśnierz informujące o przesłaniu podania dotyczącego poszukiwań Jana Kuśnierza do PCK, celem dalszej realizacji, Warszawa, 21.05.1956 r. 36. Pismo z Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie do Wacławy Kuśnierz informujące o okolicznościach śmierci Jana Kuśnierza, Lublin, 13.05.1957 r. 37. Pismo adw. Mikołaja Reńskiego do Wacławy Kuśnierz, Lublin, 3.07.1962 r. 38. Pismo Wacławy Kuśnierz do Generalnej Prokuratury PRL w Warszawie z prośbą o wszczęcie sprawy o rehabilitację Jana Kuśnierza, Sandomierz, 1959 r. 39. Zaświadczenie wydane przez Zarząd Miejski w Sandomierzu w sprawie rodziców Jana Kuśnierza, Sandomierz, 20.10.1947 r. 40. Opinia dr J. Rousseau (jasnowidza) w sprawie losów Jana Kuśnierza
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1955
Data końcowa: 1964
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Pliki cyfrowe
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Ki 262/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony