Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Jerzy Kapka
Opis zawartości
Tytuł: Materiały dotyczące służby Tadeusza Kucharskiego w Wojsku Polskim
Opis: Teczka zawiera: 1. Patent oficerski Tadeusza Józefa Kucharskiego, Warszawa, 1933 r. 2. Fotografia Tadeusza Kucharskiego prawdopodobnie z okresu nauki w Szkole Podchorążych Saperów w Warszawie 3. Rewers fotografii Tadeusza Kucharskiego prawdopodobnie z okresu nauki w Szkole Podchorążych Saperów w Warszawie z odręcznym opisem 4. Fotografia Tadeusza Kucharskiego. Zdjęcie z ok. 1922 r. 5. Rewers fotografii Tadeusza Kucharskiego. Zdjęcie z ok. 1922 r., na odwrocie odręczny opis: Tadeusz Kucharski jako podporucznik 6. Fotografia Tadeusza Kucharskiego z okresu pełnienia służby adiutanta dowódcy 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 7. Fotografia Tadeusza Kucharskiego z okresu pełnienia służby adiutanta dowódcy 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 8. Rewers fotografii Tadeusza Kucharskiego z okresu pełnienia służby adiutanta dowódcy 4 Pułku Saperów w Sandomierzu. Na odwrocie odręczny opis: Tadeusz Kucharski jako adiutant 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 9. Fotografia Bronisławy i Tadeusza Kucharskich wraz z dziećmi: Zofią Marią i Jerzym Tadeuszem 10. Fotografia por. Tadeusza Kucharskiego z okresu służby w 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 11. Fotografia zbiorowa por. Tadeusza Kucharskiego (ostatni szereg, pierwszy od lewej) z okresu służby w 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 12. Fotografia por. Tadeusza Kucharskiego w okresie służby w 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 13. Tadeusz Kucharski (pierwszy od prawej) na froncie wojny o wschodnie granice Polski, ok. 1919–1920 r. 14. Por. Tadeusz Kucharski (pośrodku). Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w Toruniu (1933 r.). W tle widoczny afisz III Ogólnego Zjazdu Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych oraz obchodów 700 rocznicy nadania praw miejskich Toruniowi 15. Fotografia zbiorowa z okresu nauki Tadeusza Kucharskiego w Szkole Podchorążych Saperów (ok. 1920 r.) 16. Fotografia zbiorowa. Tadeusz Kucharski prawdopodobnie w środku 17. Fotografia por. Tadeusza Kucharskiego z okresu służby w 4 Pułku Saperów w Sandomierzu 18. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski siedzi po lewej stronie mostu. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie na Wiśle w okolicach Modlina. W tle widać ówczesny magazyn batalionu mostowego 19. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski siedzi w pierwszym rzędzie, trzeci od lewej. Na zdjęciu widoczny podpis: Kurs pionierów przy 8 Bat. Sap. DOK 8 Toruń dnia 26 V 1934 r. 20. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi czwarty od lewej. W tle widoczny fragment napisu: Keson n 3. Prawdopodobnie zdjęcie wykonane podczas budowy mostu (lata trzydzieste XX w.) 21. Por. Tadeusz Kucharski (drugi rząd, siedzi trzeci od prawej) na pokładzie ORP „Kraków” – okrętu wchodzącego w skład Flotylli Pińskiej 22. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski drugi od lewej 23. Fotografia Tadeusza Kucharskiego 24. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi trzeci od prawej. Zdjęcie wykonane podczas uroczystości sypania kopca Piłsudskiego. W ręku por. Tadeusza Kucharskiego widoczny pamiątkowa miniaturka łopatki 25. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi dziesiąty od prawej. Kraków, prawdopodobnie uroczystość sypania Kopca Piłsudskiego 26. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi szósty od prawej 27. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi piąty od prawej. Kraków, dziedziniec Wawelu 28. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi drugi od drugiej 29. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi pierwszy od prawej 30. Fotografia kpt. Tadeusza Kucharskiego 31. Fotografia por. Tadeusza Kucharskiego 32. Por. Tadeusz Kucharski jako szef Zarządu Fortecznego/Szefostwa Fortyfikacji w Toruniu, stoi na baterii półpancernej SLB. 33. Fotografia zbiorowa, por. Tadeusz Kucharski stoi w drugim rzędzie, czwarty od lewej 34. Rewers fotografii zbiorowej, por. Tadeusz Kucharski stoi w drugim rzędzie, czwarty od lewej. Na odwrocie adnotacja odręczna: por. Kucharski oraz odcisk pieczęci: Studio Polonia Toruń, ul. Łazienna 28 35. Okładka legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego, nr 51/35 36. Pierwsza strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego, nr 51/35 37. Druga strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego. Widoczne odciski pieczęci: 8 Batalion Saperów 38. Trzecia strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego. Na karcie widoczne informacje dot. stopnia wojskowego: kapitan; przynależności służbowej: 8 Batalion Saperów; stanowiska: oficer sztabowy do spraw wyszkolenia 39. Czwarta strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego. Na karcie widoczne informacje dot. posiadanych orderów i wyróżnień: Medal Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości; Toruń, 18.12.1935 r. 40. Piąta strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego. Na karcie widoczne informacje dot. okresu ważności legitymacji 41. Szósta strona legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego. Na karcie widoczne informacje dot. okresu ważności legitymacji 42. Okładka odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 43. Pierwsza strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 44. Druga strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 45. Trzecia strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 46. Czwarta strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 47. Piąta strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 48. Szósta strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 49. Siódma strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 50. Ósma strona odpisu legitymacji osobistej Tadeusza Kucharskiego nr 51/35 51. Pismo z Wojskowego Biura Historycznego do por. Tadeusza Kucharskiego, Warszawa, 09.01.1931 r. 52. Zaświadczenie wystawione przez Wojskowego Biuro Historyczne dot. potwierdzenia okresu służby Tadeusza Kucharskiego w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, Warszawa, 05.01.1931 r. 53. Pierwsza część świadectwa ukończenia Kursu Fortyfikacyjnego w Warszawie przez Tadeusza Kucharskiego, Warszawa, 27.11.1930 r. 54. Druga część świadectwa ukończenia Kursu Fortyfikacyjnego w Warszawie przez Tadeusza Kucharskiego, Warszawa, 27.11.1930 r. 55. Zaświadczenie potwierdzające okres służby Tadeusza Kucharskiego w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, Warszawa, 25.11.1930 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1919
Data końcowa: 1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Pliki cyfrowe
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Ki 264/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony