Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Zygmunt Błaż
Opis zawartości
Tytuł: Pisma, odezwy, komunikaty i druki wydane lub przedrukowane przez Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz rożne dokumenty i druki wpływające do Regionu Podkarpacie w latach 1980–1981.
Opis: W teczce m.in. następujące materiały: Komunikat Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Krośnie z rozmów prowadzonych w dniach od 9 do 11 września 1980 r. z wicewojewodą Mieczysławem Józefczykiem; Orędzie NSZZ „Solidarność” w Krośnie z okazji Bożego Narodzenia, Krosno, 20-12-1980 r.; Wiersz pt. „Apel” – mps, ok. 1980–1981, brak autora; Wiersz pt. „Arłamowskie uroczysko”, ok. 1980–1981, brak autora; Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych – projekt Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku, kopia maszynopisu, brak daty; Program demokratyczny NSZZ „Solidarność” w Łodzi, 1981 r. – kopia maszynopisu, brak autora; Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” – kopia maszynopisu, brak autora; Strajk czynny – kopia maszynopisu, brak autora; Minimum socjalne modne słowo!? – kopia maszynopisu, brak autora; W sprawie nacisków na Sąd Najwyższy – kopia maszynopisu, brak autora; Pierwsze wrażenia dotyczące proponowanej reformy cen detalicznych, 1981 r., brak autora; Wrażeń o reformie cen ciąg dalszy I, 1981 r., brak autora; Telex – serwis informacyjny Biura KKP NSZZ „S” w Gdańsku z 23-03-1981 r.; List otwarty Andrzeja Gwiazdy do Lecha Wałęsy, [kwiecień] 1981 r. 2 egz.; Komunikat z prac Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Warszawa, 6 kwietnia 1981 r.; Program działania organizacji Regionu Krośnieńskiego (Podkarpacie) NSZZ „Solidarność” i inne dokumenty dot. I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Krośnieńskiego (Podkarpacie) 2 czerwca 1981 r.; List otwarty Stanisława Drużby, wiceprzewodniczącego Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego (PRKZ) NSZZ „S” w Krośnie do ob. Władysława Kandefera, I sekretarza KW PZPR w Krośnie, 05-06-1981 r.; Komunikat o spotkaniu 11 i 12 lipca 1981 r. w MKZ „Mazowsze” pod hasłem „Solidarność z poczętymi dziećmi”; Telex – Protest RKW NSZZ „S” woj. przemyskiego w związku z przyłączeniem MKZ NSZZ „S” w Jarosławiu do Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”, 20-07-1981 r.; Czy mamy prawo domagać się uczciwości… – tekst podpisany przez NSZZ „S” Regionu Podkarpacie z 8 sierpnia 1981 r., wydrukowany na powielaczu przez Sekcję Informacji „Podkarpacie”; Serwis informacyjny Mazowsza – tekst wydrukowany na powielaczu przez Sekcję Informacji NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie, Krosno, 8 sierpnia 1981 r.; Oświadczenie Andrzeja Gwiazdy z 8 sierpnia 1981 r. – tekst wydrukowany na powielaczu przez Sekcję Informacji „Podkarpacie”; Ulotka wydrukowana przez Sekcję Informacji MKR NSZZ „S” w Rzeszowie w 42. Rocznicę paktu Ribbentrop – Mołotow, 23-08-1981 r.; Proklamacja Komitetu Założycielskiego Nowej Partii Politycznej, Bydgoszcz, 31-08-1981 r.; Oświadczenie Wiesława Zielińskiego, społecznego rzecznika prasowego NSZZ „S” Rzeszowskich Zakładów Graficznych, 01-09-1981 r. Kserokopia pisma Prokuratora Wojewódzkiego w Krośnie do Przewodniczącego Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach Dolnych, 11-09-1981 r.; Mapka „IV rozbiór Polski” z tekstem, brak daty; Telex nr 1125/81 do wszystkich zarządów regionalnych NSZZ „S” z 11-09-1981 r.; „Teksty zakwestionowane w tygodniku ” – tekst Prezydium NSZZ „S” w WSK PZL Warszawa wydrukowany na powielaczu przez Sekcję Informacji NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie, brak daty; Pismo Zygmunta Zawojskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu „Podkarpacie”, Krosno, 16-09-1981 r.; Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSK „PZL-Krosno” wydane po 16-09-1981 r.; List do współobywateli autorstwa Stefana Bratkowskiego, Warszawa, 17-09-1981 r.; Komunikat tygodnika „Solidarność” i ogłoszenie Zygmunta Błaża, wiceprzewodniczącego ZR „Podkarpacie”, Krosno, 18-09-1981 r.; Tekst KZ NSZZ „S” w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie, Krosno, 19-09-1981 r.; Komunikat WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Krośnie, 20-09-1981 r.; Pismo Zarządu Regionu NSZZ „S” w Krośnie z 28-09-1981 r. dot. spotkania związkowców z Wojewodą Krośnieńskim w dniu 25-09-1981 r. oraz „Propozycje ustaleń i wniosków do konsultacji z załogami zakładów pracy” Wojewody Krośnieńskiego, Krosno, 28-09-1981 r.; „Bracia Polacy!!!” – odezwa Tomasza Moszczaka, rzecznika prasowego KZ NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej z 21-10-1981 r.; Projekt dwóch wniosków na posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S” w dniu 3-12-1981 r., Krosno, dn. 2-12-1981 r.; Odpowiedź na pismo okólne premiera z dnia 4 grudnia 1981 r. o ochronie działalności PZPR w zakładach pracy i na uchwałę VI Plenum KC PZPR i rozpętaną kampanię przeciwko „Solidarności” – mps, brak autora; Plakacik z karykaturą Leonida Breżniewa, I sekretarza KC KPZR wydany przez Region Podkarpacie NSZZ „S”, ok. 1981 r.; Odpis fragmentu tekstu kardynała S. Wyszyńskiego z 17-01-1954 r. z książki „Zapiski więzienne”, mps.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 184
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Rz 540/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony