Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Henryk Piotrowski
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór plakatów z lat 1981-1983
Opis: Jednostka zawiera plakaty następującej treści: "Jesteś zmęczony powtarzającymi si[ę] napięciami i awanturami dlaczego więc tolerujesz w swoim otoczeniu zakłócanie ładu i porządku publicznego?"; "Strajk=Samowola, Terror, Rozprzężenie, Anarchia, Judzenie, Kontrrewolucja"; "Jakimi związkowcami byli prominenci „Solidarności”: niezależni od mas członkowskich sami żądni władzy"; "Polska poradzi sobie bez tych, którzy doprowadzili ją do kryzysu jak również bez tych, którzy chcieli wykorzystać kryzys do obalenia ustroju socjalistycznego"; "W realizacji antynarodowych poczynań liderów „Solidarności” cel uświęca środki (płatnicze)$"; "Zrobić z nich ludzi!"; "Stan wojenny będzie zniesiony gdy…"; "Nowa moralność made in USA Reagan & Spasowcy Pójdźcie do mnie wszyscy zdrajcy narodu polskiego, a ja wam zapłacę!!!"; "Nie dajmy się zastraszyć nie dajmy się przekupić"; "Solidarność robotnicza tak"; "Chodźcie z nami… nie ma głupich!"; "Co wybierasz? Strajki; Dezorganizacja; Protesty; Anarchia; Spekulacja; Jątrzenie; Wroga propaganda; Terror; Rozboje; Napady; Rabunki/Ład; Porządek; Dyscyplina; Poszanowanie prawa; Spokój obywateli; Normalne warunki pracy; Stopniowa poprawa warunków życia"; "Nowy pomysł podziemia; Złotówki…" cytat z Radia Wolna Europa 3-11-1982 r. mówiący o potrzebie finansowania państwa podziemnego w Polsce oraz "…i dolary" cytat z Radia Wolna Europa 11 listopada przytaczający apel Biura koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli z 10 listopada br. "Niech 10 mln związkowców na całym świecie wykupi symboliczne legitymacje członka „Solidarności”; Kto się da naciągnąć bankrutom?"; "Najnowsza rola Reagana; Pistolet wymierzony w Polskę; w programie: wstrzymanie dostaw żywności; blokada linii kredytowych; doprowadzenie do upadku polskiego przemysłu drobiarskiego: 500 milionów jaj, 200 tysięcy ton kurczaków mniej na naszych stołach; wyrzucenie polskiej floty rybackiej z łowisk północnoamerykańskich; wypchnięcie PLL „LOT” z USA"; "Stan wojenny stworzył warunki:… uchronił nas przed:… Teraz od Ciebie zależy czy dorobek ten będzie nadal pomnażany!"; "6 strajkowych przykazań" komiks 6 obrazków z podpisami "Strajk jest konieczny, ponieważ musimy akurat teraz udowodnić światu, Polak potrafi… nadal strajkować"; "Poprzez samorząd załogi masz wpływ na:… Poprzez samorząd załogi współdecydujesz" - plakat propagandowy PZPR; "Takie były deklaracje; Solidarność wiejska to chleb dla nas wszystkich; Sami wyżywimy naród! Zarejestrujecie - chleb z szynką i masłem jeść będziecie!/Takie były fakty; marzec 1981 r. bezprawne zajęcie budynku WK ZSL w Bydgoszczy przez „Solidarność” wiejską; W roku 1981 produkcja zwierzęca spadła o 13,7%; sierpień 1981 r. prowokacyjny najazd „solidarnościowców wiejskich” na świebodziński kombinat PGR, i w konsekwencji wybuch długotrwałego strajku powszechnego w całym regionie zielonogórskim i gorzowskim; Drastycznie, bo 25% zmniejszył się w 1981 r. skup żywca rzeźnego; listopad 1981 r. zajęcie przez grupę członków wiejskiej „Solidarności” budynku organizacji młodzieżowych w Siedlcach; zajęcie kilkudziesięciu lokali urzędów gminnych woj. rzeszowskiego; Zakontraktowano na styczeń-marzec 1982 r. o 32% mniej trzody chlewnej niż na ten sam okres 1981 r."; „Solidarność” jaka reforma?... Osądź sam co jest zgodne z twoim interesem!" - plakat propagandowy; "Ośrodki antypolskiej dywersji na Zachodzie: im gorzej tym lepiej; Nasza odpowiedź: im lepiej tym gorzej dla nich"; "Radio „Wolna Europa”: wolne od skrupułów; wolne od prawdy; wolne od odpowiedzialności"; "...rozpętana psychoza strajkowa rujnowała gospodarkę i z każdym dniem pogarszała nasz byt"; fragment przewodniczącego WRON prezesa RM gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego wygłoszonego na posiedzeniu Sejmu PRL w dn. 25.01.1982 r. – plakat propagandowy; "Nie alkoholizmowi spekulacji marnotrawstwu" autor J. Duder, KAW Kraków 1983 r.; "NATO zagrożeniem pokoju" KAW Kraków 1983 r.; "Plan 3-letni twoim planem", Gazeta Plakatowa Nr 17/Grudzień 1982 r. - plakat propagandowy; Plakat propagandowy z okazji Dnia Kobiet Gazeta Plakatowa Nr 7/24/Marzec 1983 r.; "Nie marnotrawstwu… brakoróbstwu… niegospodarności… bumelanctwu… złej organizacji pracy…" Gazeta Plakatowa Nr 8/25/Marzec 1983 r. - plakat propagandowy; "Pierwszy maja…" Gazeta Plakatowa Nr 9/26/Maj 1983 r. - plakat propagandowy; "nic w Polsce ludowej nie zrobiono…" Gazeta Plakatowa Nr 2 1982 r. - plakat propagandowy; "Kolaboranci…" Gazeta Plakatowa Nr 9/wrzesień 1982 r. - plakat propagandowy dot. współpracy emigracyjnych działaczy „Solidarności” z rządami Francji, USA i RFN; 11 listopada 1918 Janusz Smaczny’81 Wydawnictwo: NSZZ „Solidarność” Region Białystok; "Własną samodzielność naród nasz musi zdobyć za wszelką cenę. Uleczyć swoje choroby poprawić złą budowę. Zdrowe rzeczy wznosić może tylko samo społeczeństwo. Można korzystać z nauk obcych, ze zdobyczy, które świat wytworzył, a które nas ominęły. Ale musimy umieć to w dalszym ciągu przerabiać. Polska musi się sama rozwinąć, musi czem prędzej objawić niezmożoną chęć rozwoju. Inaczej stać się może igraszką losu." J. Piłsudski; Janusz Smaczny’81 Wydawnictwo: NSZZ „Solidarność” Region Białystok
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1981
Data końcowa: 1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Plakat
Liczba tomów: 1
Liczba kart: 32
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 645/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony