Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Danuta Szyksznian-Ossowska
Opis zawartości
Tytuł: Dokumentacja osobista Danuty Szyksznian-Ossowskiej: Zaświadczenie weryfikacyjne Danuty Janiczak – Koło Byłych Żołnierzy AK, Londyn 24-07-1973 r.; Zaświadczenie Danuty Janiczak w języku litewskim potwierdzające uwięzienie w obozie w Saratowie od 25-12-1944 r. do 01-09-1945 r.; Zaświadczenia Danuty Janiczak potwierdzające uwięzienie w obozie w Saratowie od 25-12-1944 r. do 01-09-1945 r. – poświadczone tłumaczenia z języka litewskiego; Cenzura Danuty Janiczak w języku polskim i litewskim za rok szkolny 1939/1940 z 15 czerwca 1940 r.; Oświadczenie świadka Zygmunta Augustowskiego z 08-09-1993 r.; Oświadczenie świadka Stanisława Kiałki z 21-06-1973 r.; Oświadczenie świadka Stanisława Kiałki z 23-10-1976 r.; Oświadczenie świadka Wincentego Chrząstowskiego z 11-08-1973 r.; Oświadczenie świadka Stanisława Jachowicza z 21-12-1968 r.; Oświadczenie świadka (imię i nazwisko nieczytelne) z 21-01-1969 r.; Oświadczenie świadka Stanisława Skrzecza z 09-06-1973 r.; Kwestionariusz Osobowy Danuty Szyksznian z 10-05-1999 r.; Kwestionariusz Osobowy Danuty Szyksznian z 24-10-2007 r.; Arkusz ewidencyjny Stowarzyszenia Żołnierzy AK Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie – Danuta Szyksznian z 23-10-1989 r.; Zaświadczenie Janiczak Stefan z 15-08-1923 r.; Odpis skrócony aktu małżeństwa Danuty Janiczak z Janem Szyksznianem z 05-07-1950 r.; Odpis zaświadczenia potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego Danuta Janiczak i Jan Szyksznian z 05-07-1950 r.; Karta ewakuacyjna Janiczak Danuty z 19-01-1945 r.; Zaświadczenie dla ewakuacji do Polski nr 68078 z 09-10-1945 r.; Cenzura Danuty Janiczak rok szkolny 1940/1941 w języku litewskim; Wniosek o Nadanie Orderu - Odznaczenia „Krzyż Walecznych” Stefanowi Janiczakowi; Ankieta Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolite;, Rękopis wspomnień czasu wojny Danuty Szyksznian-Ossowskiej; Odpis książeczki wojskowej Janiczak Stefan z 14-10-1970 r.; Podziękowania Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie dla Danuty Szyksznian za zaangażowanie w przygotowania przy wyborach do Sejmu PRL X-tej kadencji i Senatu; Kserokopia oświadczenia Kazimierza Gulanowskiego z 17-03-1994 r.; List prof. Tomasza Strzembosza z 25 stycznia 1997 r.; Pismo Komisji Polskiej Stowarzyszenia „Memoriał” z 20-11-1996 r.; Zaświadczenie w języku rosyjskim wystawione przez Państwowe Archiwum Wojskowe potwierdzające, że Danuta Janiczak figuruje na wykazie osobowym transportu z wileńskiego więzienia nr 1 do obozu w Saratowie. Zaświadczenie poświadcza powód uwięzienia: „przynależność do polskiej kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej”; Pismo Komisji Polskiej Stowarzyszenia „Memoriał” z 19-01-1996 r.; Zaświadczenie w języku rosyjskim wystawione przez Centrum Informacji Urzędu Spraw Wewnętrznych Saratowskiej obłasti stwierdzające, że Danuta Janiczak figuruje na liście jako osoba internowana w obozie w Saratowie; Pismo w języku litewskim z Archiwum Specjalnego Litwy z 06-03-1997 r.; Zaświadczenia Danuty Janiczak potwierdzające uwięzienie w oddziale obozowy nr 1 NKWD od 30 marca 1945 r. do 1 września 1945 r.– poświadczone tłumaczenia z języka litewskiego; Pakiet 32 kart kserokopii dokumentów w języku rosyjskim pochodzących z zasobu Litewskiego Archiwum Specjalnego dokumentujące fragment śledztwa prowadzonego przez NKWD przeciwko Danucie Janiczak: Spis zawartości, Kwestionariusz osobowy, Protokół przesłuchania, Postanowienie o uwięzienie, Postanowienie o wszczęciu śledztwa, Protokół rewizji, Ankieta aresztowanej, Protokół przesłuchania Danuty Janiczak, Postanowienie, Donos Krystyny Marii Kamińskiej na Danutę Janiczak, Poświadczenie urodzenia i ukończenia szkół, Protokół, Postanowienie uwięzienia, Protokół przesłuchania, Sprawka, Dokument z rewizji, Dokument śledztwa, Karta sprawdzeniowa, Spis zarekwirowanego majątku ruchomego, Postanowienie o uwięzieniu, Oświadczenia matki Danuty Janiczak podczas rewizji, Nakaz aresztowania, 5 kart w języku rosyjskim; 11 listów kierowanych do Danuty Szyksznian-Ossowskiej, w których nadawcy opisują wojenne losy – celem upublicznienia w publikacji przygotowywanej przez Danutę Szyksznian-Ossowską.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1923
Data końcowa: 2004
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 713/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony